งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้าย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

เฟรมป้ายจราจร การเชื่อมเฟรมป้ายจราจร การทำเฟรมป้ายจราจร ป้ายบอกทาง สติ๊กเกอร์ Microprismatic สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Microprismatic สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Microprismatic ทำป้ายจราจร สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Microprismatic ทำป้ายบอกทาง ป้ายจราจร การทำป้ายจราจร ขั้นตอนการทำป้ายจราจร การติดสติ๊กเกอร์เพื่อทำป้าย การติดสติ๊กเกอร์เพื่อทำป้ายจราจร การติดสติ๊กเกอร์เพื่อทำป้ายบอกทาง สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง การทำป้ายบอกทาง ขั้นตอนการทำป้ายบอกทาง เฟรมป้ายบอกทาง การทำป้าย Overhead Sign ป้ายโอเวอร์เฮด การทำป้ายโอเวอร์เฮด การทาสีเพื่อเก็บรายละเอียด้านหลังป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ป้ายบอกทางที่ยึดกับเฟรมเรียบร้อยแล้ว ป้ายจราจรมาตรฐานกรมทาง ป้ายจราจรประเภทป้ายทางหลวงพิเศษ ป้ายทางหลวงพิเศษ ป้ายจราจรประเภทบอกทาง ป้ายจราจรบอกทาง ป้ายบอกทางเตรียมติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ ป้ายบอกทางขนาดใหญ่ตามมาตรฐานกรมทางหลวง ป้ายบอกทางตามมาตรฐานกรมทางหลวง ป้ายจราจรตามมาตรฐานกรมทางหลวง ป้ายจราจรมาตรฐานกรมทางหลวง ป้ายจราจร microprismatic มาตรฐานกรมทางหลวง ป้าย microprismatic มาตรฐานกรมทางหลวง ป้ายบอกทางเกรด Microprismatic ป้ายจราจรขนาดใหญ่เกรด Microprismatic ป้ายจราจรเกรด Microprismatic ป้ายจราจรเตรียมติดตั้ง การถอดป้ายจราจร ขั้นตอนการถอดป้ายจราจร ป้ายจราจรที่ถอดออกมาแล้ว การติดตั้งป้ายจราจร การเปลี่ยนหน้าป้ายจราจร การเปลี่ยนหน้าป้ายจราจรบนโครงเหล็กโอเวอร์เฮด การเปลี่ยนหน้าป้ายจราจรบนโครงเหล็ก Overhead การเตียมถอดป้ายจราจรอันเก่าออก การถอดป้ายจราจรป้ายเก่าออก การถอดป้ายจราจรป้ายเก่าออกที่มอเตอร์เวย์ การถอดป้ายจราจรป้ายเก่าออกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ทำการถอดป้ายจราจรอันเก่าออกเรียบร้อยแล้ว การเตียมติดตั้งป้ายจราจรอันใหม่แทนที่อันเก่า ขั้นตอนการเตียมติดตั้งป้ายจราจรอันใหม่แทนที่อันเก่า ขั้นตอนการติดตั้งป้ายจราจรอันใหม่แทนที่อันเก่า ป้ายจราจรบอกทางติดตั้งที่มอเตอร์เวย์ การยึดปะกับระหว่างป้ายจราจร และโครงเหล็กโอเวอร์เฮด ป้ายจราจรประเภทป้ายทางหลวงพิเศษมาตรฐานกรมทางหลวง การติดตั้งป้ายจราจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ป้ายจราจรสะท้อนแสง ป้ายบอกทางสะท้อนแสง ป้ายทางหลวงพิเศษสะท้อนแสง การยึดป้ายจราจรเข้ากับเฟรม การยึดป้ายบอกทางเข้ากับเฟรม การเตรียมป้ายจราจรเพื่อยึดติดกับเฟรม การยึดป้ายติดกับเฟรม ป้ายเตรียมติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ป้ายจราจรเตรียมติดตั้งที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ป้ายจราจรเตรียมติดตั้งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ป้ายบอกทางเตรียมติดตั้งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ป้ายจราจรบอกทางเตรียมติดตั้งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ป้ายจราจรประเภทป้ายบอกทางเตรียมติดตั้งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เตรียมติดตั้งป้ายจราจรบริเวณด่านทับช้าง มอเตอร์เวย์ เตรียมติดตั้งป้ายจราจรก่อนถึงด่านทับช้าง มอเตอร์เวย์ การกั้นช่องทางจราจรขณะทำงาน รถเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ป้ายเก่าที่ถอดออกมาแล้ว การติดตั้งป้ายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี การติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี การยึดป้ายกับโครงเหล็ก การติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮด การติดตั้ง Overhead Sign การกั้นช่องทางเดินรถ เพื่อความปลอดภัยขณะติดตั้งป้ายจราจร การติดตั้งป้ายจราจรขนาดใหญ่ที่มอเตอร์เวย์ งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้าย Overhead Sign บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้าย Overhead Sign บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้าย Overhead Sign งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้ายจราจร งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้ายบอกทาง งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้ายจราจรบอกทาง การถอดป้ายเก่าออกเพื่อทำการเปลี่ยนป้ายใหม่ การถอดป้ายจราจรเก่าออกเพื่อทำการเปลี่ยนป้ายจราจรใหม่ การถอดป้ายบอกทางเก่าออกเพื่อทำการเปลี่ยนป้ายบอกทางใหม่ เตรียมนำป้ายจราจรเก่าไปเก็บที่สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เตรียมนำป้ายเก่าไปเก็บที่สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เตรียมนำป้ายที่ถอดออกไปเก็บที่สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เตรียมนำป้ายที่ถอดออกไปคืนที่สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ป้ายจราจร ป้ายย่อย งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้าย Overhead Sign ตามแบบสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้าย Overhead Sign บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้าย Overhead Sign บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead Sign ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.) ชนิด Microprismatic ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead Sign) ชนิด Microprismatic ป้ายจราจรแบบแขวนสูงชนิด Microprismatic ทำการเปลี่ยนหน้าป้าย Overhead Sign ป้ายจราจรประเภทป้ายทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ ป้ายจราจรประเภทป้ายทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์ ตอน บางปะอิน-บางพลี งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้าย Overhead Sign ตามแบบสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง การถอดป้ายจราจรอันเก่าออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี การถอดป้ายอันเก่าออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี การถอดป้ายป้ายเก่าออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี ป้ายจราจรที่ถอดออกมาแล้ว ป้ายจราจรเตรียมติดตั้งแทนป้ายเก่าที่ถอดออก ด่านทับช้าง 2 เตรียมติดตั้งป้ายบริเวณหน้าด่านทับช้าง 2 มอเตอร์เวย์ ปิดช่องทางจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ติดตั้งป้ายบริเวณหน้าด่านทับช้าง 2 มอเตอร์เวย์ ติดตั้งป้ายจราจรบริเวณหน้าด่านทับช้าง 2 มอเตอร์เวย์ ติดตั้งป้ายบอกทางบริเวณหน้าด่านทับช้าง 2 มอเตอร์เวย์ ติดตั้งป้ายบอกทางบริเวณหน้าด่านทับช้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี ติดตั้งป้ายจราจรบอกทางบริเวณหน้าด่านทับช้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี ติดตั้งป้ายจราจรประเภทป้ายบอกทางบริเวณหน้าด่านทับช้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี ติดตั้งป้ายจราจรบริเวณหน้าด่านทับช้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ติดตั้งป้ายบอกทางบริเวณหน้าด่านทับช้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

รายละเอียด งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้าย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

  • งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนหน้าป้าย Overhead Sign ตามแบบสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน-บางพลี (วงแหวนรอบนอกด้านทิศตะวันออก) ที่ กม.46+922 ทางแยกสุขาภิบาล 3 (เป็นช่วงๆ) รวมปริมาณงาน 356.10 ตารางเมตร
  • ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead Sign ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.) ชนิด Microprismatic พื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง, เขียว, แดง, น้ำเงิน, ส้ม, ขาวฯ)
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save