siamtraffic@yahoo.com

สีจราจรทาถนน สีขาว จำนวน 500 ถุง ส่งออกไปเมียวดี ประเทศพม่า

รายละเอียดสีจราจรทาถนน สีขาว จำนวน 500 ถุง ส่งออกไปเมียวดี ประเทศพม่า สีจราจรทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก 30% สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 500 ถุง ส่งสีจราจรทาถนนออกไปเมียวดี ประเทศพม่า ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีจราจรทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 สามารถรับงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาสีจราจรทาถนนได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีจราจรทาถนน […]

งานสีตีเส้น แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 4,700 ตารางเมตร

รายละเอียดงานสีตีเส้น แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 4,700 ตารางเมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงนครนายก งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา – คลอง 16 ระหว่าง กม.12+348 – กม.16+551 ,ทางหลวงหมายเลข 3592 ตอน ทางเข้านิมิตรใหม่ ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+869 ปริมาณงาน 4,700 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ งานสีตีเส้น และเครื่องหมายจราจรเทอร์โมพลาสติก ปริมาณงาน 4,700 ตารางเมตร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค […]

ตีเส้นจราจร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานบ้านโพธิ์

รายละเอียดตีเส้นจราจร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานบ้านโพธิ์ ลูกค้า : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่อยู่ : 99 หมู่ 2 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 งานซ่อมปรับปรุงตีเส้นจราจรในโรงงาน จำนวน 1 งาน งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน โตโยต้า อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 และรับเหมาตีเส้นจราจรด้วยเครื่องตีเส้นจราจรอีกด้วย สอบถามราคาตีเส้นจราจรได้ที่ โทรศัพท์ : […]

สีทาถนนสะท้อนแสงชนิดสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 650 ถุง ส่งไปหนองบัวลำภู

รายละเอียดสีทาถนนสะท้อนแสงชนิดสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 650 ถุง ส่งไปหนองบัวลำภู สีทาถนนสะท้อนแสงชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 650 ถุง ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS (25 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 80 ถุง ส่งสีทาถนนสะท้อนแสงไปหนองบัวลำภู ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีทาถนนสะท้อนแสงชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาสีทาถนนสะท้อนแสงได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 […]

สี มอก.542-2549 โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดสี มอก.542-2549 โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น สี มอก.542-2549 30% สีขาว TRI-STAR จำนวน 240 ถุง สี มอก.542-2549 30% สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 45 ถุง ส่งสีเทอร์โมพลาสติกไปที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติก และลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยเส้นจราจร สอบถามราคาสี มอก.542-2549 ได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : […]

สีทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง ส่งไปจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดสีทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง ส่งไปจังหวัดบุรีรัมย์ สีทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 100 ถุง ส่งสีทาถนนไปจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2456 สอบถามราคาสีทาถนนได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีทาถนน ผลงานอื่นๆ : สี thermoplastic […]

ทาสีขอบทาง และตีเส้นจราจร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

รายละเอียดทาสีขอบทาง และตีเส้นจราจร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ผู้ว่าจ้าง : โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ที่อยู่ : 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ตีเส้นจราจรแบ่งช่องจราจร เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 64 เมตร ตีเส้นสัญลักษณ์คนพิการ ขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 6 จุด ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว (ตรง) จำนวน 170 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว (ขวา) จำนวน 20 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว (ซ้าย-ขวา) จำนวน 4 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว (ตรง-ขวา) จำนวน 11 […]