siamtraffic@yahoo.com

สีทาถนนสะท้อนแสงชนิดสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 650 ถุง ส่งไปหนองบัวลำภู

รายละเอียดสีทาถนนสะท้อนแสงชนิดสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 650 ถุง ส่งไปหนองบัวลำภู สีทาถนนสะท้อนแสงชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 650 ถุง ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS (25 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 80 ถุง ส่งสีทาถนนสะท้อนแสงไปหนองบัวลำภู ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีทาถนนสะท้อนแสงชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาสีทาถนนสะท้อนแสงได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 […]

สี มอก.542-2549 โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดสี มอก.542-2549 โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น สี มอก.542-2549 30% สีขาว TRI-STAR จำนวน 240 ถุง สี มอก.542-2549 30% สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 45 ถุง ส่งสีเทอร์โมพลาสติกไปที่โรงไฟฟ้าน้ำพอง อำเภอกุดน้ำใส จังหวัดขอนแก่น ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติก และลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับโรยเส้นจราจร สอบถามราคาสี มอก.542-2549 ได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : […]

สีทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง ส่งไปจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดสีทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง ส่งไปจังหวัดบุรีรัมย์ สีทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 100 ถุง ส่งสีทาถนนไปจังหวัดบุรีรัมย์ วีดีโอเกี่ยวกับสีทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง ส่งไปจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีทาถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 และยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2456 สอบถามราคาสีทาถนนได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีทาถนน ผลงานอื่นๆ […]

ทาสีขอบทาง และตีเส้นจราจร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

รายละเอียดทาสีขอบทาง และตีเส้นจราจร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ผู้ว่าจ้าง : โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ที่อยู่ : 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ตีเส้นจราจรแบ่งช่องจราจร เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 64 เมตร ตีเส้นสัญลักษณ์คนพิการ ขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 6 จุด ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว (ตรง) จำนวน 170 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว (ขวา) จำนวน 20 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว (ซ้าย-ขวา) จำนวน 4 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว (ตรง-ขวา) จำนวน 11 […]

รับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นข้อความ “BUS STOP” มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นข้อความ “BUS STOP” มหาวิทยาลัยบูรพา ตีเส้นจราจรห้ามจอดสีเหลือง เส้นกว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 35 จุด ตีเส้นจราจรข้อความ “BUS STOP” จำนวน 35 จุด รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง โครงการมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง สามารถตีเส้นจราจรเป็นข้อความ หรือตัวเลข รวมไปถึงรับทาสีขอบทางด้วยสีจราจร สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล […]

รับเหมาตีเส้นจราจร บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร ถนนเพชรเกษม

รายละเอียดรับเหมาตีเส้นจราจร บิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร ถนนเพชรเกษม ลูกค้า : บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จำกัด งานตีเส้นแบ่งช่องจอดรถยนต์ สีขาว เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 6,240 เมตร งานตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว จำนวน 95 ตัว งานตีเส้นทางม้าลาย จำนวน 50 ตารางเมตร รับเหมาตีเส้นจราจรที่โครงการบิ๊กซี เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ แม็คโคร บีทูเอส ออฟฟิศเมท ถนนเพชรเกษม ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่ […]

สีทาพื้นถนนสีขาว 350 ถุง สีเหลือง 150 ถุง ส่งออกไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

รายละเอียดสีทาพื้นถนนสีขาว 350 ถุง สีเหลือง 150 ถุง ส่งออกไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา สีทาพื้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR จำนวน 350 ถุง สีทาพื้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 150 ถุง ส่งออกสีทาพื้นถนนไปที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีทาพื้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 สอบถามราคาสีทาพื้นถนนได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร : 0 2294 0287-8 อีเมล […]

Facebook