สินค้าราวเหล็กลูกฟูก ลูกแก้วติดถนน ไฟเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา

สินค้าราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ แผ่นการ์ดเรล ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ไฟเตือน และลูกแก้วติดถนนส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ อุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ guard rail ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ guardrail ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ เสาไฟกระพริบเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ไฟจราจรกระพริบ ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ตะกร้อเสาไฟจราจรเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ตะกร้อเสาไฟเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ราวกันอันตราย ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ เสาไฟกระพริบเตือน เสาไฟกระพริบเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ลูกแก้วสะท้อนแสง ไฟกระพริบ และเสาส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ การ์ดเรล ลูกแก้วจราจร ไฟกระพริบเตือน และเสาส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ลูกแก้วติดถนน ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา และการ์ดเรลส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ไฟจราจรเตือน ลูกแก้วสะท้อนแสง ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ

รายละเอียด สินค้าราวเหล็กลูกฟูก ลูกแก้วติดถนน ไฟเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา

 1. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร (ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เปิด 6 จุด ปริมาณ 576 เมตร ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 2. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 144 แผ่น
 3. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 156 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 24 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 24 แผ่น
 6. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 156 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 156 ตัว
 8. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,344 ตัว
 9. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) จำนวน 156 อัน
 10. สติ๊กเกอร์ติดเสา HIGH สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 336 แผ่น
 11. ลูกแก้วติดถนน 360 องศา สีเหลือง จำนวน 35 อัน
 12. ไฟเตือน solar cell สีแดง 300 มิลลิเมตร 5W ยูแคล้มป์ จำนวน 12 ชุด
 13. เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร (หน้าแปลน) จำนวน 12 ต้น
  • พ่นสีดำ คาดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม
  • ขนาดเพลท 30 x 30 เซนติเมตร หนา 20 มิลลิเมตร
  • ตะกร้อเหล็ก (ฐานเสาไฟ Solar cell) จำนวน 12 ชุด
 • ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ
 • สาย พย.4004-บ.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
 • สาย พย.4033-บ.หนองบัวเงิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสินค้าราวเหล็กลูกฟูก(มอก.248-2531) ลูกแก้วติดถนน ไฟเตือน และอุปกรณ์จราจรทุกชนิด สอบถามราคาสินค้าจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สินค้าราวเหล็กลูกฟูก ลูกแก้วติดถนน ไฟเตือน

ราวเหล็กลูกฟูก และสินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปจังหวัดเชียงราย

ราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่ภาคเหนือ การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่ภาคเหนือ ขายราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่ภาคเหนือ สินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่ภาคเหนือ ราวเหล็กลูกฟูก การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ขายราวเหล็กลูกฟูก สินค้าราวเหล็กลูกฟูก ราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ ขายราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ สินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ ราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขายราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย ขายราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย สินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย การ์ดเรลส่งไปที่จังหวัดเชียงราย ราวกันอันตรายส่งไปที่จังหวัดเชียงราย guard rail ส่งไปที่จังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกันทางโค้งส่งไปที่จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด ราวเหล็กลูกฟูก และสินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปจังหวัดเชียงราย

 • แผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 140 แผ่น
 • แผ่นปลาย จำนวน 6 แผ่น
 • แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 6 แผ่น
 • เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 143 ต้น
 • น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 143 ตัว
 • แหวนเหลี่ยม จำนวน 143 ตัว
 • น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,192 ตัว
 • เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 143 อัน
 • สติ๊กเกอร์ติดเสา HIGH สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 298 แผ่น
 • ส่งสินค้าราวเหล็กลูกฟูกไปจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายราวเหล็กลูกฟูกมาตรฐานมอก.248-2531 สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็กลูกฟูก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save