ราวเหล็ก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 Motorway

ราวเหล็ก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กกันตก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กกันตกถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กลูกฟูก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็ก การ์ดเรล สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กกันอันตราย สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กกันทางโค้ง สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวกันอันตราย สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวกันทางโค้ง สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 guard rail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 การ์ดเรล สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 การ์ดเรล ถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 การ์ดเรล ราคา สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 การ์ดเลนถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 แผ่นการ์ดเรล สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวกันตกถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวกั้นถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวกันอันตราย สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กกันตก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 highway guard rail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 steel guard rail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 w-beam guardrail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กกันตกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กกันตกถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กลูกฟูกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กกันทางโค้งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกันทางโค้งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง การ์ดเรลบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง แแ แผ่นการ์ดเรลบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง แผ่นลูกฟูกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกั้นบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกันตกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกันตกถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกั้นถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กกันตกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง เหล็กกั้นถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง gaurdrailบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง w beam guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง w-beam guardrailบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง steel guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง safety guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง rail guard บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง steel-highway-guardrail-intercity-motorway-50 metal guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง metal beam guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง highway guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง เหล็กกั้นถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 safety guard rail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 w beam guard rail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็ก การ์ดเรลบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง การ์ดเรียวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง การ์ดเลนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง การ์ดเลนถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ขายราวเหล็กบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง แผ่นการ์ดบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง gaurd rails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง guardrail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง steel highway guard rail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง

รายละเอียดราวเหล็กสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็ก หรือราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) Class I Type II ตามแบบสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ระหว่าง กม.41+500 – กม.63+100 (ด้านซ้ายทาง และขวาทางเป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,004 เมตร

 1. W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 3,004 เมตร
 2. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 3 (Motorway)ปริมาณงาน 2 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวเหล็ก หรือราวกันอันตรายใช้สำหรับติดตั้งขอบถนนเพื่อกันอุบัติเหตุจากรถตกถนน โดยที่สามารถติดราวเหล็กงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาราวเหล็กได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็ก

เหล็กแผ่น ราวเหล็กขึ้นรูปชุบกัลวาไนซ์ดัดโค้ง พร้อมอุปกรณ์

เหล็กแผ่นการ์ดเรล ดัดโค้ง ขนาดเหล็กแผ่นการ์ดเรล ดัดโค้ง ราคาเหล็กแผ่นเการ์ดเรล ดัดโค้ง เสาราวกันอันตราย เสาการ์ดเรล แบบหน้าแปลน เหล็กแผ่นขาวชุบกัลวาไนซ์ ดัดโค้ง การ์ดเรลดัดโค้ง guard rail ดัดโค้ง guardrail ดัดโค้ง เหล็กแผ่น ดัดโค้ง

 

รายละเอียดเหล็กแผ่น ราวเหล็กขึ้นรูปชุบกัลวาไนซ์ดัดโค้ง

 1. เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร (แผ่นตรง) จำนวน 19 แผ่น
 2. เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร ดัดโค้ง R=5.90 เมตร จำนวน 1 แผ่น
 3. เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 3.32 เมตร ดัดโค้ง R=12.10 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 4. เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร (แผ่นตรง) จำนวน 6 แผ่น
 5. เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร ดัดโค้ง R=12.10 เมตร จำนวน 1 แผ่น
 6. เหล็กแผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร (แผ่นตรง) จำนวน 1 แผ่น
 7. แผ่นปลาย จำนวน 2 แผ่น
 8. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 0.75 เมตร (หน้าแปลน) จำนวน 13 ต้น
 9. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 33 ตัว
 10. แหวนเหลี่ยม จำนวน 33 ตัว
 11. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 104 ตัว
 12. แผ่นเพลทฐานเสาการ์ดเรล 20 x 20 เซนติเมตร จำนวน 11 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวเหล็กขึ้นรูปโดยใช้เหล็กแผ่นมีขนาดความหนา 2.5 และ 3.2 มิลลิเมตร เมื่อขึ้นรูปแล้วนำไปชุบกัลวาไนซ์ สอบถามราคาเหล็กแผ่นได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เหล็กแผ่น