ราวเหล็ก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 Motorway

safety guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง

ราวเหล็ก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กกันตก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กกันตกถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กลูกฟูก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็ก การ์ดเรล สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กกันอันตราย สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กกันทางโค้ง สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวกันอันตราย สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวกันทางโค้ง สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 guard rail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 การ์ดเรล สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 การ์ดเรล ถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 การ์ดเรล ราคา สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 การ์ดเลนถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 แผ่นการ์ดเรล สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวกันตกถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวกั้นถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวกันอันตราย สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กกันตก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 highway guard rail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 steel guard rail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 w-beam guardrail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็กบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กกันตกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กกันตกถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กลูกฟูกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กกันทางโค้งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกันทางโค้งบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง การ์ดเรลบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง แแ แผ่นการ์ดเรลบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง แผ่นลูกฟูกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกั้นบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกันตกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกันตกถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกั้นถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวกันอันตรายบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ราวเหล็กกันตกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง เหล็กกั้นถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง gaurdrailบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง w beam guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง w-beam guardrailบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง steel guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง safety guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง rail guard บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง steel-highway-guardrail-intercity-motorway-50 metal guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง metal beam guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง highway guard railบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง เหล็กกั้นถนน สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 safety guard rail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 w beam guard rail สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 ราวเหล็ก การ์ดเรลบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง การ์ดเรียวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง การ์ดเลนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง การ์ดเลนถนนบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ขายราวเหล็กบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง แผ่นการ์ดบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง gaurd rails บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง guardrail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง steel highway guard rail บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง

รายละเอียด ราวเหล็ก สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวเหล็ก หรือราวกันอันตราย (W-Beam Guard Rail) Class I Type II ตามแบบสำนักงานบำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ 1 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองพระยาสุเรนทร์-พระประแดง ระหว่าง กม.41+500 – กม.63+100 (ด้านซ้ายทาง และขวาทางเป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,004 เมตร

  1. W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 3,004 เมตร
  2. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 3 (Motorway)ปริมาณงาน 2 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวเหล็ก หรือราวกันอันตรายใช้สำหรับติดตั้งขอบถนนเพื่อกันอุบัติเหตุจากรถตกถนน โดยที่สามารถติดราวเหล็กงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาราวเหล็กได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็ก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save