Guard rails ขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งลูกค้า 2 เจ้าที่บริษัทขนส่ง

guard rails guard rail ราคา guard rail แบบ guard rail มาตรฐานกรมทางหลวง จำหน่าย guard rail steel guard rail ราคา guard rail การ์ดเรล guard rail การ์ดเรล การ์ดเรล ถนน การ์ดเรล ราคา การ์ดเรียว การ์ดเลน การ์ดเลนถนน ขายราวเหล็ก แผ่นการ์ด แผ่นการ์ดเรล แผ่นเหล็ก ราวกั้น ราวกันตก ราวกันตกถนน ราวกั้นถนน ราวกันอันตราย เหล็กกั้นถนน

รายละเอียด guard rails ของลูกค้ารายที่หนึ่ง

 1. แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 40 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 20 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 20 แผ่น
 4. น๊อต guard rails สั้น 5/8 x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 500 ตัว
 5. น๊อต guard rails ยาว 5/8 x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 250 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 500 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร จำนวน 50 อัน
  • ติดไดมอนด์ สีขาว 2 หน้า

รายละเอียดการ์ดเรลของลูกค้ารายที่สอง

 1. แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 12 แผ่น
 2. แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 1.32 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 4 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 16 ต้น
 5. น๊อต guard rails ยาว 5/8 x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 16 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 16 ตัว
 7. น๊อต guard rails สั้น 5/8 x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 128 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 16 อัน
 9. สติ๊กเกอร์ติดเสา HIGH สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 32 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล มอก.248-2531 โดยที่ราวเหล็กลูกฟูกของเราได้มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สามารถส่งทดสอบที่สำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบได้ สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rails

การ์ดเลนจำนวน 400 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การ์ดเลน จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเลนราคา จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเลนคือ จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน สินค้าการ์ดเลน จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเลนกันทางโค้ง จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ราวกันอันตราย จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผ่นการ์ดเรล จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน อุปกรณ์การ์ดเรล เหล็กแผ่น จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ราวกันตก จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผ่นเหล็ก จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ราวเหล็ก จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน rails จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน gard rail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน rail guard จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน gardrail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน gaurd rail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน w-beam guardrail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน gaurdrail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน gaurd rails จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเลนถนน จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน highway guard rail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน steel guard rail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดการ์ดเลนส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 1. แผ่นการ์ดเลนหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 400 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 22 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 22 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรน ขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 400 ต้น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 833 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 833 ตัว
 7. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 6,840 ตัว
 8. เป้าติดราวเหล็กลูกฟูก กลม 10 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) จำนวน 833 อัน
  • เป้าเปล่าๆ ไม่ติดสติ๊กเกอร์
  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตการ์ดเลน หรือราวเหล็กลูกฟูกใช้สำหรับกันรถตกถนน โดยที่การ์ดเรนของเราได้มาตรฐานมอก.248-2531 สามารถติดตั้งราวกันอันตรายงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาการ์ดเลนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเลน

ราวกันตกถนน หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม

ราวกันตกถนน หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม ราคาการ์ดเลนถนน หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม ราวเหล็กลูกฟูก หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม ราวกั้นทางเดิน หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม guard rail ราคา หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม ผลิต จำหน่าย การ์ด เร ล หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม แผ่นการ์ดเรล หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม มอก.248-2531 หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม rails หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม guard rail หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม guardrail หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม guard rails หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม เหล็กแผ่น หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม ราวกันตก หนา 2.5 มิลลิเมตร จำนวน 11 แผ่น และอุปกรณ์เสริม

รายละเอียดราวกันตกถนน

 1. แผ่นราวกันตกถนนหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 11 แผ่น
 2. แผ่นปลายราวกั้นถนน จำนวน 4 แผ่น
 3. เสาราวเหล็กลูกฟูกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 13 ต้น
 4. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 13 ตัว
 5. แหวนเหลี่ยม จำนวน 13 ตัว
 6. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 104 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกกลม 10 เซนติเมตร (High สีเหลือง 1 หน้า) จำนวน 13 อัน
 8. สติ๊กเกอร์ติดเสา High สีเหลือง 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 34 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล มาตรฐานมอก. 248-2531 สามารถติดตั้งงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันตกถนน

Rail guard จำนวน 30 แผ่น ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

rail guard ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว rail guard ราคา ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราคา rail guard ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำหน่าย rail guard ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบบ rail guard ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว steel rail guard ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว rail guard คือราวกันรถตกถนน ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ์ดเรล ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว railguard แปลว่าราวกันอันตราย ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว guard rail ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ์ดเรล ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ์ดเรล ถนน ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ์ดเรล ราคา ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ์ดเรียว ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ์ดเลน ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ์ดเลนถนน ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขายราวเหล็ก ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แผ่นการ์ดเรล ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราวกันตกถนน ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราวกันอันตราย ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราวเหล็ก ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราวเหล็กกันตก ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เหล็กแผ่นชุบสังกะสี ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว w-beam guardrail ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว steel guard rail ส่งไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียด rail guard

 1. แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 30 แผ่น
 2. แผ่นปลาย rail guard จำนวน 4 แผ่น
 3. เสาการ์ดเรล ขนาด 4″ x 2.0 ม. จำนวน 30 ต้น

ส่งออกไปที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย guard rail ได้มาตรฐานมอก. 248-2531 สามารถติดตั้ง steel guard rail งานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rail guard

การ์ดเรลราวกันอันตราย และอุปกรณ์ส่งไปจังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง

เป้าติดการ์ดเรล และอุปกรณ์เสริม การ์ดเรลราวกันอันตราย การ์ดเรล ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ราวกันอันตราย guard rail guardrail ราวเหล็กลูกฟูก ลูกฟูกเหล็กราว การ์ดเรลราวกันอันตราย จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล จังหวัดปทุมธานี ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก จังหวัดปทุมธานี ราวกันอันตราย จังหวัดปทุมธานี ราวกันอันตรายติดตั้งที่จังหวัดปทุมธานี guard rail จังหวัดปทุมธานี guardrail จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก จังหวัดปทุมธานี อุปกรณ์การ์ดเรล จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดการ์ดเรลราวกันอันตราย ปทุมธานี

 1. แผ่นการ์ดเรลราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 271 แผ่น
 2. แผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร จำนวน 32 แผ่น
 3. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 335 ต้น
 4. เสาโค้ง 60 องศา จำนวน 6 ต้น
 5. เสาโค้ง 30 องศา จำนวน 6 ต้น
 6. แผ่นปลาย จำนวน 17 แผ่น
 7. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 347 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 347 ตัว
 9. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 2,496 ตัว
 10. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 347 อัน
 11. สติ๊กเกอร์ติดเสาราวกันอันตราย HIGH สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 347 แผ่น
 12. สติ๊กเกอร์ติดเสาราวเหล็กลูกฟูก HIGH สีขาว 5 x 10 เซนติเมตร จำนวน 30 แผ่น

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตจำหน่ายการ์ดเรลมาตรฐานมอก.248-2531 สามารถติดตั้งงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้สอบถามราคาการ์ดเรลราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรลราวกันอันตราย

การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้

guardrail ภาคใต้ ราวเหล็กลูกฟูก ภาคใต้ การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ภาคใต้ การ์ดเรล ภาคใต้ ลูกฟูกเหล็กราว ภาคใต้ ราวกันอันตราย ภาคใต้ ราวเหล็กกันทางโค้ง ภาคใต้ guard rail ภาคใต้ การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก จังหวัดสุราษฎร์ธานี การ์ดเรล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราวเหล็กลูกฟูก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลูกฟูกเหล็กราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราวกันอันตราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราวเหล็กกันทางโค้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี guard rail จังหวัดสุราษฎร์ธานี guardrail จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก สุราษฎร์ธานี

 • แผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 62 แผ่น
 • แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 15 แผ่น
 • แผ่นปลายราวเหล็กลูกฟูก จำนวน 23 แผ่น
 • เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 82 ต้น
 • น๊อตลูกฟูกเหล็กราวยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 82 ตัว
 • แหวนเหลี่ยม จำนวน 82 ตัว
 • น๊อตราวกันอันตรายสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 656 ตัว
 • เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 82 อัน
 • สติ๊กเกอร์ติดเสา HIGH สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 164 แผ่น
 • สติ๊กเกอร์ติดเสา HIGH สีขาว 5 x 10 เซนติเมตร จำนวน 30 แผ่น
 • ส่ง guard rail ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก

ราวเหล็กลูกฟูก และสินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปจังหวัดเชียงราย

ราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่ภาคเหนือ การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่ภาคเหนือ ขายราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่ภาคเหนือ สินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่ภาคเหนือ ราวเหล็กลูกฟูก การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ขายราวเหล็กลูกฟูก สินค้าราวเหล็กลูกฟูก ราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ ขายราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ สินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ ราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขายราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย ขายราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย สินค้าราวเหล็กลูกฟูกส่งไปที่อำเภอแม่สาย การ์ดเรลส่งไปที่จังหวัดเชียงราย ราวกันอันตรายส่งไปที่จังหวัดเชียงราย guard rail ส่งไปที่จังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกันทางโค้งส่งไปที่จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดราวเหล็กลูกฟูก

 • แผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 140 แผ่น
 • แผ่นปลาย จำนวน 6 แผ่น
 • แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 6 แผ่น
 • เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 143 ต้น
 • น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 143 ตัว
 • แหวนเหลี่ยม จำนวน 143 ตัว
 • น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,192 ตัว
 • เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 143 อัน
 • สติ๊กเกอร์ติดเสา HIGH สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 298 แผ่น
 • ส่งสินค้าราวเหล็กลูกฟูกไปจังหวัดเชียงราย ภาคเหนือ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายราวเหล็กลูกฟูกมาตรฐานมอก.248-2531 สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็กลูกฟูก