ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ปลายทาง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ปลายทาง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทาง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ราวกันอันตราย ปลายทาง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท Guard rail ปลายทาง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ปลายทาง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

รายละเอียด ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ปลายทาง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

 1. แผ่นราวเหล็กลูกฟูกกั้น หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 12 แผ่น
 2. เสาราวเหล็กลูกฟูก ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 18 ต้น
 • ปลายทาง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวเหล็กลูกฟูก หรือราวกันตรายที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวเหล็กลูกฟูก

ราวกันอันตราย และกรวยจราจร ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

guardrail ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวเหล็กกั้นถนน ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวกันอันตราย ชลบุรี แผ่นปลายการ์ดเรล ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การ์ดเรล มอก. 248-2531 ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง และกรวยจราจร ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวเหล็กกันถนน ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ราวกันอันตราย ปลายทาง อ.เมือง จ.ชลบุรี เสาการ์ดเรล จังหวัดชลบุรี เสาการ์ดเรล ชลบุรี การ์ดเรล จังหวัดชลบุรี ราวกันอันตราย กรมทางหลวงชนบท ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี การ์ดเรล ปลายทาง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราวกันอันตราย จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด ราวกันอันตราย และกรวยจราจร ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 1. ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 66 แผ่น
 2. แผ่นปลายราวกันอันตราย จำนวน 4 แผ่น
 3. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 68 ต้น
 4. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 68 ตัว
 5. แหวนเหลี่ยม จำนวน 68 ตัว
 6. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 478 ตัว
 7. เป้าติดราวกันอันตราย แบบกลม ขนาด 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีเหลือง 1 หน้า จำนวน 68 อัน
 8. กรวยจราจรสูง 50 เซนติเมตร (เกรด A) จำนวน 12 อัน
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ
 • ปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวกันอันตราย หรือการ์ดเรลที่ได้มาตรฐานมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท อีกทั้งยังจำหน่ายกรวยจราจรขนาด 50, 70, 80 และ 100 ซม. สอบถามราคาราวกันอันตราย และราคากรวยจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย กรวยจราจร

ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก

ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ราวกันอันตราย นครนายก การ์ดเรล นครนายก ราวเหล็กลูกฟูก นครนายก ราวกันอันตราย ที่คลอง 14 จังหวัดนครนายก ราวกันอันตราย w-beam ที่คลอง 14 จังหวัดนครนายก ราวเหล็กลูกฟูก ที่คลอง 14 จังหวัดนครนายก ราวกันอันตราย นครนายก ปริมาณงาน 1,136 เมตร ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ราวกันอันตราย w-beam ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ที่คลอง 14 จังหวัดนครนายก ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล นครนายก ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก การ์ดเรล DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ปริมาณงาน 1,136 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ปริมาณงาน 1,136 เมตร การ์ดเรล DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 - องครักษ์ ตอน 1 ปริมาณงาน 1,136 เมตร การ์ดเรล DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ปริมาณงาน 1,136 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก ปริมาณงาน 1,136 เมตร ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603-606 ที่คลอง 14 จังหวัดนครนายก ปริมาณงาน 1,136 เมตร

รายละเอียด ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 จังหวัดนครนายก

ราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน คลอง 14 – องครักษ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.34+200 – กม.35-800 จังหวัดนครนายก ปริมาณงาน 1,136 เมตร รายละเอียดดังนี้

 1. แผ่นราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 283 แผ่น
 2. แผ่นราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 1 แผ่น
  • แผ่นดัดโค้งแบบ A 3.97 เมตร
 3. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 289 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 6 แผ่น
 5. แผ่นปลาย คอสะพาน (ปลายแบน) จำนวน 4 แผ่น
 6. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 2 แผ่น
 7. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 289 ตัว
 8. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 578 ตัว
 9. แหวนเหลี่ยม จำนวน 580 ตัว
 10. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 580 ตัว
 11. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 290 ตัว
 12. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 2,330 ตัว
 13. พุก ดร็อปอินแองเคอร์ DI102 (1/2) จำนวน 16 ตัว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งราวกันอันตราย หรือการ์ดเรล ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, 604, 605 และ 606 สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง

ราวกันอันตราย เหล็กรางซี Block out lip สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย w-beam สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1265 การ์ดเรล สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1266 ราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง แผ่นปลายราวกันอันตราย และแผ่นปะกับเฉียง จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย เหล็กรางซี Block out lip แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันอันตราย w-beam แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเรล แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันอันตราย ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-604 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-604 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-604 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-605 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-605 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-605 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-606 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-606 จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตามแบบกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-606 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย w-beam ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 ราวกันอันตราย ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก การ์ดเรล ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก  การขุดหลุมเสา ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก ราวกันอันตราย w-beam แบบใหม่ ติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก ราวกันอันตราย แบบใหม่ DWG.NO.RS-603 ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จังหวัดลำปาง การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จ.ลำปาง ติดตั้งการ์ดเรล ที่ทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร และทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก การติดตั้งการ์ดเรล DWG.NO.RS-604 บริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จังหวัดลำปาง การ์ดเรล ตัวใหม่ DWG.NO.RS-603-606 ติดตั้งบริเวณดอนไชย - ห้วยหญ้าไทร และแม่พริก – ห้วยขี้นก จ.ลำปาง ราวกันอันตราย ตัวใหม่ ตามแบบกรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จังหวัดลำปาง ราวกันอันตราย w-beam ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1268 ติดตั้งราวกันอันตราย DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 จังหวัดลำปาง

รายละเอียด ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 106 และทางหลวงหมายเลข 1264 จ.ลำปาง

งานติดตั้งราวกันอันตราย ตัวใหม่ โดยแยกเป็นสัญญาตามงานดังนี้

สัญญาที่ 1: งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 106 ดอนไชย – ห้วยหญ้าไทร ตอน 2 ระหว่าง กม.22+300 – กม.24+042 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 692 เมตร

 1. ราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 150 แผ่น
  • เจาะรูทุกเมตรทุกแผ่น
 2. แผ่นราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 23 แผ่น
 3. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 639 ต้น
  • รวมเสาเสริมแล้ว 463 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 6 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 6 แผ่น
 6. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 639 ตัว
 7. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 1,278 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,280 ตัว
 9. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1,280 ตัว
 10. น็อตราวกันอันตรายกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 640 ตัว
 11. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,460 ตัว
 12. เป้าติดราวกันอันตรายกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 180 อัน
  • ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 360 แผ่น

สัญญาที่ 2: งานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 1264 ตอนแม่พริก – ห้วยขี้นก ระหว่าง กม.7+400 – กม.8+176 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 676 เมตร

 1. ราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 154 แผ่น
  • เจาะรูทุกเมตรทุกแผ่น
 2. แผ่นราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 15 แผ่น
 3. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 644 ต้น
  • รวมเสาเสริมแล้ว 471 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น
 6. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 644 ตัว
 7. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 1,288 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,290 ตัว
 9. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1,290 ตัว
 10. น็อตราวกันอันตรายกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 645 ตัว
 11. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,450 ตัว
 12. เป้าติดราวกันอันตรายกลม 10 เซนติเมตร จำนวน 175 อัน
  • ติดสติกเกอร์ไดมอนสีขาว 2 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนสีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 350 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวกันอันตราย หรือการ์ดเรลตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 เราเป็นผู้ติดตั้งราวกันอันตรายทั่วประเทศ โดยติดตั้งให้กับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย

ราวกันอันตราย 343 แผ่น ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย

ราวกันอันตราย ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย Guard rail ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย การ์ดเรล ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย แผ่นปะกับเฉียงการ์ดเรล ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย การ์ดเรล ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย ราวกันอันตราย ปลายทางเทศบาลจันจว้า การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทางเทศบาลจันจว้า Guard rail ปลายทางเทศบาลจันจว้า การ์ดเรล ปลายทางเทศบาลจันจว้า ราวกันอันตราย ปลายทางจังหวัดเชียงราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทางจังหวัดเชียงราย Guard rail ปลายทางจังหวัดเชียงรายการ์ดเรล ปลายทางจังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย Guard rail มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย การ์ดเรล มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย Guard rail มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย การ์ดเรล มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย อุปกรณ์ติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า แผ่นปลาย และแผ่นปะกับเฉียง guard rail มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า

รายละเอียด ราวกันอันตราย 343 แผ่น ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย

 1. แผ่นราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 343 แผ่น
 2. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 359 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 38 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 32 แผ่น
 5. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 365 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 365 ตัว
 7. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 3,128 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรลกลม ขนาด 10 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) จำนวน 359 อัน
  • TYPE 9 สีขาว 2 หน้า
 9. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 730 แผ่น
 10. สติกเกอร์ติดแผ่นปลายขนาด 5 x 10 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 64 แผ่น
 11. เป้าติดหลักทางโค้ง ชนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ติดสติกเกอร์ HIP สีขาว จำนวน 442 อัน
 12. เป้าติดหลักทางโค้ง ชนาด 3 x 15 เซนติเมตร ติดสติกเกอร์ HIP สีขาว จำนวน 221 อัน
 • ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวกันอันตราย หรือการ์ดเรล ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย

การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี

การ์ดเรล สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี อุปกรณ์ guard rail สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ราวกันอันตราย สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การ์ดเรล สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 - กม.492+215 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การติดตั้งราวกั้นทาง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงระนอง ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 Guard rail ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร Guard rail ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร  การ์ดเรล ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร Guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร Guard rail ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล ที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จ.ระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 ม. การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 แขวงทางหลวงระนอง เป้าติดการ์ดเรลคางหมู และสติกเกอร์ติดเสาการ์ดเรลไดมอนด์สีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรลติดเป้าการ์ดเรลคางหมู และสติกเกอร์ติดเสาการ์ดเรลไดมอนด์สีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร

รายละเอียด การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี

งานติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร รายละเอียดมีดังนี้

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 400 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 400 ต้น
 3. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 800 ตัว
 4. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 400 ตัว
 5. แผ่นปลาย จำนวน 22 แผ่น
 6. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 11 แผ่น
 7. น็อตการ์ดเรลยาว ขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1,185 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,185 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง ขนาด 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 595 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น ขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 4,815 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลคางหมู ขนาด 7 x 10 x 15 เซนติเมตร จำนวน 230 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีเหลือง 1 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนด์สีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 360 แผ่น
 14. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนด์สีเหลือง ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 230 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้จำหน่าย และติดตั้งการ์ดเรล หรือราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 โดยเราเป็นผู้ติดตั้งการ์ดเรลให้กับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนทั่วประเทศ สอบถามราคาได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

ราวเหล็กกันถนน มอก. 248-2531 ปลายทางภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ราวกันอันตรายยาว 4.32 มิลลิเมตร จำนวน 110 แผ่น ปลายทาง จังหวัดน่าน เสาราวเหล็กกันถนน ปลายทาง จังหวัดน่าน แผ่นปลายราวเหล็กกันถนน จำนวน 8 แผ่น ปลายทางจังหวัดน่าน การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทาง จังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน มอก. 248-2531 หนา 2.5 มิลลิเมตร ปลายทางจังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน มอก. 248-2531 ปลายทางจังหวัดน่าน ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ปลายทางจังหวัดน่าน การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ปลายทางจังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนนหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 มิลลิเมตร ปลายทางจังหวัดน่าน ราวกันอันตราย ปลายทางจังหวัดน่าน การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทางจังหวัดน่าน การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทาง จ.น่าน ราวเหล็กกันถนน ส่งไปภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน ภาคเหนือ ราวกันอันตราย ภาคเหนือ การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไปภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน จังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน มอก. 248-2531 ปลายทาง จ.น่าน

รายละเอียด ราวเหล็กกันถนน มอก. 248-2531 ปลายทางภาคเหนือ จังหวัดน่าน

 1. ราวเหล็กกันถนนหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 มิลลิเมตร จำนวน 110 แผ่น
 2. เสาราวเหล็กกันถนน ขนาด 4 นิ้ว x 2.0 เมตร จำนวน 106 ต้น
 3. เสาราวเหล็กกันถนน ขนาด 4 นิ้ว x 1.2 เมตร จำนวน 8 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 114 ตัว
 7. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 228 แผ่น
 • ปลายทางภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวเหล็กกันถนน หรือราวกันอันตราย ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวเหล็กกันถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวเหล็กกันถนน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save