ราวกันอันตราย 343 แผ่น ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย

ราวกันอันตราย ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย Guard rail ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย การ์ดเรล ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย แผ่นปะกับเฉียงการ์ดเรล ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย การ์ดเรล ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย ราวกันอันตราย ปลายทางเทศบาลจันจว้า การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทางเทศบาลจันจว้า Guard rail ปลายทางเทศบาลจันจว้า การ์ดเรล ปลายทางเทศบาลจันจว้า ราวกันอันตราย ปลายทางจังหวัดเชียงราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทางจังหวัดเชียงราย Guard rail ปลายทางจังหวัดเชียงรายการ์ดเรล ปลายทางจังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย Guard rail มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย การ์ดเรล มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย Guard rail มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย การ์ดเรล มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย อุปกรณ์ติดตั้งการ์ดเรล มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า จ.เชียงราย ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า แผ่นปลาย และแผ่นปะกับเฉียง guard rail มอก. 248-2531 ปลายทางเทศบาลจันจว้า

รายละเอียด ราวกันอันตราย 343 แผ่น ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย

 1. แผ่นราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 343 แผ่น
 2. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 359 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 38 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 32 แผ่น
 5. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 365 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 365 ตัว
 7. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 3,128 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรลกลม ขนาด 10 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) จำนวน 359 อัน
  • TYPE 9 สีขาว 2 หน้า
 9. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 730 แผ่น
 10. สติกเกอร์ติดแผ่นปลายขนาด 5 x 10 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 64 แผ่น
 11. เป้าติดหลักทางโค้ง ชนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ติดสติกเกอร์ HIP สีขาว จำนวน 442 อัน
 12. เป้าติดหลักทางโค้ง ชนาด 3 x 15 เซนติเมตร ติดสติกเกอร์ HIP สีขาว จำนวน 221 อัน
 • ปลายทางเทศบาลจันจว้า จังหวัดเชียงราย

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวกันอันตราย หรือการ์ดเรล ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย

การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี

การ์ดเรล สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี อุปกรณ์ guard rail สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ราวกันอันตราย สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การ์ดเรล สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 - กม.492+215 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การติดตั้งราวกั้นทาง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงระนอง ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 Guard rail ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร Guard rail ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร  การ์ดเรล ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร Guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร Guard rail ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล ที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จ.ระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 ม. การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 แขวงทางหลวงระนอง เป้าติดการ์ดเรลคางหมู และสติกเกอร์ติดเสาการ์ดเรลไดมอนด์สีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรลติดเป้าการ์ดเรลคางหมู และสติกเกอร์ติดเสาการ์ดเรลไดมอนด์สีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร

รายละเอียด การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี

งานติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร รายละเอียดมีดังนี้

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 400 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 400 ต้น
 3. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 800 ตัว
 4. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 400 ตัว
 5. แผ่นปลาย จำนวน 22 แผ่น
 6. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 11 แผ่น
 7. น็อตการ์ดเรลยาว ขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1,185 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,185 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง ขนาด 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 595 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น ขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 4,815 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลคางหมู ขนาด 7 x 10 x 15 เซนติเมตร จำนวน 230 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีเหลือง 1 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนด์สีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 360 แผ่น
 14. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนด์สีเหลือง ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 230 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้จำหน่าย และติดตั้งการ์ดเรล หรือราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 โดยเราเป็นผู้ติดตั้งการ์ดเรลให้กับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนทั่วประเทศ สอบถามราคาได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

ราวเหล็กกันถนน มอก. 248-2531 ปลายทางภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ราวกันอันตรายยาว 4.32 มิลลิเมตร จำนวน 110 แผ่น ปลายทาง จังหวัดน่าน เสาราวเหล็กกันถนน ปลายทาง จังหวัดน่าน แผ่นปลายราวเหล็กกันถนน จำนวน 8 แผ่น ปลายทางจังหวัดน่าน การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทาง จังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน มอก. 248-2531 หนา 2.5 มิลลิเมตร ปลายทางจังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน มอก. 248-2531 ปลายทางจังหวัดน่าน ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ปลายทางจังหวัดน่าน การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท มอก. 248-2531 ปลายทางจังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนนหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 มิลลิเมตร ปลายทางจังหวัดน่าน ราวกันอันตราย ปลายทางจังหวัดน่าน การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทางจังหวัดน่าน การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทาง จ.น่าน ราวเหล็กกันถนน ส่งไปภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน ภาคเหนือ ราวกันอันตราย ภาคเหนือ การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไปภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน จังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน มอก. 248-2531 ปลายทาง จ.น่าน

รายละเอียด ราวเหล็กกันถนน มอก. 248-2531 ปลายทางภาคเหนือ จังหวัดน่าน

 1. ราวเหล็กกันถนนหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 มิลลิเมตร จำนวน 110 แผ่น
 2. เสาราวเหล็กกันถนน ขนาด 4 นิ้ว x 2.0 เมตร จำนวน 106 ต้น
 3. เสาราวเหล็กกันถนน ขนาด 4 นิ้ว x 1.2 เมตร จำนวน 8 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 114 ตัว
 7. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 228 แผ่น
 • ปลายทางภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายราวเหล็กกันถนน หรือราวกันอันตราย ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวเหล็กกันถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวเหล็กกันถนน

ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ปลายทาง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

ราวกันอันตราย w-beam ปลายทางตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทางตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน การ์ดเรล ปลายทางตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน แหวนล็อคตัวยู Steel Plate สำหรับติดตั้งราวกันอันตราย ปลายทาง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน อุปกรณ์ราวกันอันตราย ปลายทางตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน guardrail ปลายทางตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทางตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ราวเหล็กกั้นถนน ปลายทางตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ราวเหล็กกันชน ปลายทางตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ราวเหล็กกันถนน ปลายทางตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ราวกันอันตราย w-beam ปลายทาง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ปลายทาง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน การ์ดเรล ปลายทาง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน guardrail ปลายทาง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทาง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

รายละเอียด ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 ปลายทาง ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน

 1. ราวกันอันตราย มอก. 248-2531 หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 72 แผ่น
 2. ราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร จำนวน 1 แผ่น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 2 แผ่น
 4. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 74 ต้น
 5. แหวนล็อคตัวยู Steel Plate ขนาด 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 148 ตัว
 6. เหล็กรางซี Block Out Lip ขนาด 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร จำนวน 75 ตัว
 7. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 148 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 148 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 600 ตัว
 10. น็อตราวกันอันตรายกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 74 ตัว
 11. เป้าติดราวกันอันตรายกลม ขนาด 10 เซนติเมตร TYPE9 สีเหลือง 1 หน้า จำนวน 74 อัน
 12. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีเหลือง จำนวน 152 แผ่น
 • ปลายทางตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวกันอันตราย หรือการ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย

สัญญาณไฟกระพริบ และราวกันอันตราย ส่งไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง และสีแดง 5 วัตต์ จำนวน 16 ชุด ราวกันอันตราย มอก.248-2531 จำนวน 127 แผ่น ส่งไปที่บ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาไฟ solar-cell ส่งไป จำนวน 16 ต้น ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาการ์ดเรล 1.5 เมตร จำนวน 135 ต้น ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล และไฟ solar-cell ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาการ์ดเรล จำนวน 135 ต้น ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผ่นการ์ดเรลหนา จำนวน 127 แผ่น ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไฟ solar-cell 5 วัตต์ จำนวน 16 ชุด ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน Guard rail มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผ่นการ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราวกันตกเหล็ก มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาการ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 135 ต้น ราวเหล็กกั้นถนน มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สัญญาณไฟจราจร และการ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาสัญญาณไฟจราจร และการ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาไฟ solar-cell และอุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาสัญญาณไฟจราจร ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสาสัญญาณไฟจราจร และราวกันตกเหล็ก ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล และอุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปบ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียด สัญญาณไฟกระพริบ และราวกันอันตราย ส่งไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 1. สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง 5 วัตต์ ขนาด 300 มิลลิเมตร จำนวน 8 ชุด
 2. สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีแดง 5 วัตต์ ขนาด 300 มิลลิเมตร จำนวน 8 ชุด
 3. เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว x 3 เมตร (หน้าแปลน) จำนวน 16 ต้น
 4. ตะกร้อเหล็ก ฐานเสาไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 16 ชุด
 5. ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 1.32 เมตร จำนวน 127 แผ่น
 6. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 1.5 เมตร จำนวน 135 ต้น
 7. แผ่นปลายชุบ จำนวน 16 แผ่น
 8. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 16 แผ่น
 9. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8″x1-1/2″ (16×165 มิลลิเมตร) จำนวน 135 ตัว
 10. แหวนเหลี่ยม จำนวน 135 ตัว
 11. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8″x1-1/4″ (16×30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,208 ตัว
 12. เป้าติดราวกันอันตราย แบบกลม 70 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) จำนวน 135 อัน
 • ส่งไปที่บ้านรักไทย-บ้านปางคอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล หรือราวกันอันตรายมาตรฐาน มอก.248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และยังจำหน่ายสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วย สอบถามราคาราวกันอันตราย และราคาสัญญาณไฟกระพริบได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย สัญญาณไฟกระพริบ

ราวกันอันตราย และป้ายเตือน ส่งไปที่เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่

ป้ายเตือนจราจร โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย การ์ดเรล โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย เหล็กกั้นถนน โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย ราวเหล็กลูกฟูก โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย ราวเหล็กกั้นถนน โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย ราวเหล็กกันชน โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย เหล็กราวลูกฟูก โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย

รายละเอียด ราวกันอันตราย และป้ายเตือน ส่งไปที่เกาะลันตาน้อย จังหวัดกระบี่

 1. ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 มิลลิเมตร จำนวน 70 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 6 แผ่น
 4. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 68 ต้น
 5. น็อตราวกันอันตรายยาวขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 68 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 68 ตัว
 7. น็อตการ์ดเรลสั้นขนาด 5/8 นิ้ว x 1-1/1 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 544 ตัว
 8. เป้าติดราวกันอันตรายกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 2 หน้า จำนวน 68 อัน
 9. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 136 แผ่น
 10. สติ๊กเกอร์ติดแผ่นปลายขนาด 5 x 10 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 8 แผ่น
 11. ป้ายเตือน ต.63, ต.66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด TYPE 9
 • ส่งไปที่โครงการ 246/2560 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายฝั่งแหลมงู เกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งราวกันอันตราย หรือการ์ดเรล (Guard rail) ที่ได้มาตรฐานมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และยังจำหน่ายป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ฯลฯ สอบถามราคาราวกันอันตราย และราคาป้ายเตือนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย ป้ายเตือนจราจร

ราวกันอันตราย มอก.248-2531 จำนวน 62 แผ่น ส่งไปที่ จ.พะเยา

ราวกันอันตราย ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา แผ่นลูกฟูก ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ราวกันอันตราย มอก.248-2531 จำนวน 62 แผ่น ส่งไปที่ จ.พะเยา เหล็กมอก ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวกั้นถนน ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โรงงานผลิตการ์ดเรล ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา แผ่นการ์ดเรล ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เหล็กกั้นถนน ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็ก ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เสาการ์ดเรล ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา guard rail กรมทางหลวง ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เสาเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มอกเหล็กแผ่น ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวกันกระแทก ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา การ์ดเรล ส่งไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

รายละเอียด ราวกันอันตราย มอก.248-2531 จำนวน 62 แผ่น ส่งไปที่ จ.พะเยา

 1. ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 62 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 10 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 10 แผ่น
 4. เสาราวกันอันตราย ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 65 ต้น
 5. น็อตราวกันอันตรายยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 100 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 100 ตัว
 7. น็อตราวกันอันตรายสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 700 ตัว
 • ส่งราวกันอันตรายไปที่อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งราวกันอันตราย หรือราวเหล็กกั้นถนน ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกันอันตราย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save