ติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 113 ปริมาณงาน 864 เมตร

ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย ติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย ราวเหล็กลูกฟูก สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูก สำหรับติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูก บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 ติดตั้งราวกันอันตราย สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ติดตั้งการ์ดเรล สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ราวกันอันตราย สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย ปริมาณงาน 864 เมตร ติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู - ชนแดน – ดงขุย ปริมาณงาน 864 เมตร

รายละเอียด ติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 113 ปริมาณงาน 864 เมตร

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 113 ตอน สามแยกวังชมภู – ชนแดน – ดงขุย ระหว่าง กม.16+900 – กม.41+232 ปริมาณงาน 864 เมตร มีรายละเอียดดังนี้

 1. แผ่นราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 129 แผ่น
 2. แผ่นราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 16 แผ่น
  • เจาะรูทุกเมตรทุกแผ่น
 3. แผ่นราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 71 แผ่น
  • เจาะรูกลางทุกแผ่น
 4. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 358 ต้น
 5. แผ่นปลาย จำนวน 44 แผ่น
 6. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 24 แผ่น
 7. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 358 ตัว
 8. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 716 ตัว
 9. แหวนเหลี่ยม จำนวน 716 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลยาว ขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 716 ตัว
 11. น็อตการ์ดเรลกลาง ขนาด 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 360 ตัว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้งการ์ดเรล ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 โดยเป็นผู้ติดตั้งราวกันอันตรายทั่วประเทศ ให้กับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน สอบถามราคาติดตั้งราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ติดตั้งราวกันอันตราย

ราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มิลลิเมตร ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

ราวกันอันตราย การ์ดเรล ราวกันอันตราย การ์ดเรลราวกันอันตราย ติดตั้งราวกันอันตราย งานติดตั้งราวกันอันตราย งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ 2,452 เมตร ติดตั้งราวกันอันตราย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ 2,452 เมตร การ์ดเรลราวกันอันตราย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ 2,452 เมตร ราวกันอันตราย ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ 2,452 เมตร การ์ดเรล ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ 2,452 เมตร Guardrail ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณ 2,452 เมตร ราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มิลลิเมตร ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มิลลิเมตร ติดตั้งราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มิลลิเมตร ติดตั้งราวกันอันตราย หนา 3.2 มิลลิเมตร จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตั้งราวกันอันตราย จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตั้งการ์ดเรล จังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด ราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มิลลิเมตร ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

 • สถานที่ : ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2216 ตอนทางแยกทางหลวงหมายเลข 12 – บรรจบทางหลวงหมายเลข 203 (กกกะทอน)
 • ทำการติดตั้งราวกันอันตราย W-Beam หนา 3.2 มิลลิเมตร มอก.ที่ 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง RS-301
 • ดำเนินการระหว่าง กม.29+000 – กม.5+000 ปริมาณ 900 เมตร
 • กม.9+125 – กม.12+500 ปริมาณ 352 เมตร
 • กม.29+000 – กม.33+085 ปริมาณ 1,200 เมตร
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันอันตราย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save