siamtraffic@yahoo.com

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0200 วังโบสถ์-ปราณบุรี

รายละเอียดราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0200 วังโบสถ์-ปราณบุรี ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังโบสถ์ – ปราณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.35+000 – กม.36+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 524 เมตร รายละเอียดดังนี้ W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2 ปริมาณงาน 524 เมตร เสาเสริม STEEL POST ปริมาณงาน 121 ต้น REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL ขนาด 0.07 x 0.10 x […]

ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์

รายละเอียดราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชุมพร งานราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0103 ตอน ท่าทอง – สวนสมบูรณ์ ตอน 14 ระหว่าง กม.88+900 – กม.89+468 LT., RT. ปริมาณงาน 1,136 เมตร โดยทำการดังนี้ W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,136 เมตร REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมูชนิดหน้าเดียว ขนาด 0.10 x 0.15 เมตร จำนวน 286 ชิ้น ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท […]

ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน 528 เมตร เสาเสริมจำนวน 88 ต้น

รายละเอียดราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน 528 เมตร เสาเสริมจำนวน 88 ต้น ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงระนอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกั้นทางโค้ง บนทางหลวงหมายเลข 4091 ตอน บางสีกิ้ม – เขาค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 – กม.56+173 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 528 เมตร รายละเอียดดังนี้ ราวกั้นทางโค้ง W-BEAM GUARDRAIL CLASS 1 TYPE 2 จำนวน 528 เมตร เสาเสริม Steel Post ∅ 0.10 x 2.00 เมตร จำนวน 88 ต้น ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด […]

ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงชุมพร ปริมาณงาน 1,136 เมตร

รายละเอียดราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงชุมพร ปริมาณงาน 1,136 เมตร ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชุมพร งานราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0701 ตอน น้ำรอด – พ่อตาหินช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.429+532 – กม.430+100 (ร่องกลาง) ปริมาณงาน 1,136 เมตร โดยทำการดังนี้ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,136 เมตร REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมูชนิดหน้าเดียว ขนาด 0.10 x 0.15 เมตร จำนวน 286 ชิ้น ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด […]

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง–ลำปลายมาศ

รายละเอียดราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองกระทิง–ลำปลายมาศ ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองกระทิง – ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.84+400 – กม.90+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้ ราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO […]

ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา-เสม็ดเหนือ

รายละเอียดราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา-เสม็ดเหนือ ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 งานจ้างเหมาทำการงานราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ตอน 1 ระหว่าง กม.72+600 – กม.73+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,092 เมตร งานเป้าสะท้อนแสง ขนาด 15 x 10 ซม. (คางหมู) ชนิด DIAMOND GRADE […]

ราวกั้นทางโค้ง ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย-วังปิ้ง

รายละเอียดราวกั้นทางโค้ง ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย-วังปิ้ง ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงแพร่ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างราวกั้นทางโค้ง (GUARDRAIL) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-301 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย – วังปิ้ง ระหว่าง กม.8+450 – กม.9+950 (เป็นช่วงๆ) ตามรายการดังนี้ W-Beam Guardrail Thickness 2.5 mm. Class II Type I ปริมาณงาน 736 เมตร เสาเสริมสำหรับ W-beam Guardrail Class II Type I ปริมาณงาน 522 ต้น ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด […]