ป้ายห้ามจอดรถ และป้ายจราจรข้อความต่างๆ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง PEG

ป้ายจราจร "วันนี้จอดรถลานด้านนอก" ขนาด 50x75 เซนติเมตร ป้าย "วันนี้จอดรถลานด้านนอก" ขนาด 50x75 เซนติเมตร ป้ายห้ามจอดรถ ขนาด 30x45 เซนติเมตร ป้ายจราจร ห้ามจอดรถ ขนาด 30x45 เซนติเมตร ป้ายห้ามจราจร "ห้ามปั่นจักรยานเล่นในเขตวัด" และป้ายลานจอดรถด้านนอก ป้ายห้ามจราจร "ห้ามปั่นจักรยานเล่นในเขตวัด" และป้าย "ลานจอดรถด้านนอก" ป้ายห้าม และป้ายสัญลักษณ์ที่จอดรถ ขนาด 30x45 เซนติเมตร ป้ายห้าม และป้ายสัญลักษณ์ ขนาด 30x45 เซนติเมตร ป้ายสัญลักษณ์ P ขนาด 30x45 เซนติเมตร ป้ายที่จอดรถ ขนาด 30x45 เซนติเมตร

รายละเอียดป้ายห้ามจอดรถ และป้ายจราจรข้อความต่างๆ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง PEG

 1. ป้ายวันนี้จอดรถลานด้านนอก ขนาด 50 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 2. ป้ายห้ามจอดรถ ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • พื้นป้าย อักษร/สัญลักษณ์สีดำ เส้นขอบสีแดง
 3. ป้ายห้ามปั่นจักรยานเล่นในเขตวัด ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • พื้นป้าย อักษร/สัญลักษณ์สีดำ เส้นขอบสีแดง
 4. ป้ายลานจอดรถด้านนอก ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
  • พื้นป้าย อักษร/สัญลักษณ์สีน้ำเงินขาว เส้นขอบสีน้ำเงิน
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Prismatic Engineer (PEG)

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนํา ป้ายจราจรประเภทป้ายห้ามจอด ฯลฯ สอบถามราคาป้ายห้ามจอดได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายห้ามจอด

ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายบังคับจราจรสัญลักษณ์ห้ามจอดรถ และข้อความ

ขั้นตอนเตรียมสกรีนสัญลักษณ์ป้ายห้ามจอด สัญลักษณ์ป้ายห้ามจอด ป้ายสัญลักษณ์ป้ายห้ามจอดสะท้อนแสง สัญลักษณ์ห้ามจอด ป้ายสัญลักษณ์ห้ามจอด สติ๊กเกอร์ข้อความต่างๆ สติ๊กเกอร์ข้อความต่างๆ สำหรับทำป้ายห้ามจอดรถ ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามจอดรถ ป้ายห้ามจอดรถวันคี่ 0.600-20.00 น. ป้ายบังคับ ป้ายห้ามจอดรถวันคี่ 0.600-20.00 น. ป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้ายห้ามจอดรถวันคี่ 0.600-20.00 น. ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ ป้ายห้ามจอดรถวันคี่ 0.600-20.00 น. การทำป้ายห้ามจอดรถวันคู่ 0.600-20.00 น. ขั้นตอนการทำป้ายห้ามจอดรถวันคู่ 0.600-20.00 น. ป้ายห้ามจอดรถวันคู่ 0.600-20.00 น. ป้ายห้ามจอดวันคู่ 0.600-20.00 น. เครื่องหมายสัญลักษณ์ห้ามจอด ป้ายห้ามจอด สะท้อนแสง การทำป้ายห้ามจอด สะท้อนแสง ป้ายห้ามจอดรถวันคี่ การทำป้ายห้ามจอดรถวันคี่ ขั้นตอนการทำป้ายห้ามจอดรถวันคี่ ขั้นตอนการทำป้ายห้ามจอดรถวันคี่ ตลอดแนว การทำป้ายห้ามจอดรถวันคี่ ตลอดแนว ป้ายห้ามจอดรถวันคี่ ตลอดแนว ป้ายห้ามจอดรถวันคู่ เครื่องหมายห้ามจอด ขั้นตอนการทำป้ายห้ามจอดรถวันคู่ ตลอดแนว การทำป้ายห้ามจอดรถวันคู่ ตลอดแนว การทำป้ายห้ามจอดรถวันคู่ ขั้นตอนการทำป้ายห้ามจอดรถวันคู่ ป้ายบังคับจราจร ป้ายห้ามจอดรถวันคู่ ตลอดแนว ป้ายบังคับ ป้ายห้ามจอดรถวันคู่ ตลอดแนว ป้ายห้ามจอดรถวันคู่ ตลอดแนว

รายละเอียดป้ายห้ามจอดรถ

 1. ป้ายห้ามจอดรถวันคู่ 0.600-20.00 น. ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 10 แผ่น
 2. ป้ายห้ามจอดรถวันคี่ 0.600-20.00 น. ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 10 แผ่น
 3. ป้ายห้ามจอดรถวันคู่ ตลอดแนว ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 4. ป้ายห้ามจอดรถวันคี่ ตลอดแนว ขนาด 45 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด PRISMATIC ENGINEER (PEG)

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายบังคับจราจร ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายห้ามหยุด ป้ายห้ามจอดรถ ฯลฯ มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ทั้งรูปแบบตัวอักษร และวัสดุที่ใช้ในการผลิตป้ายจราจร สอบถามราคาป้ายห้ามจอดรถได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LineID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายห้ามจอดรถ