ป้ายจราจร ติดตั้งที่โตโยต้า

ป้ายที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ป้าย "ระวังรถทางตรง" ที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ป้ายเตือนจราจรที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายระวังรถทางตรงที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายเตือนระวังรถทางตรงที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) งานติดตั้งป้ายจราจรเตือนที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) งานติดตั้งป้ายจราจรที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) งานติดตั้งป้ายที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง)
ป้ายจราจร ติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ทั้งหมด 33 จุด โดยมีทั้งป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือน และป้ายบังคับติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายจำกัดความเร็วรถ และป้ายบังคับเลี้ยวซ้ายติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายจำกัดความเร็วรถติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายเตือนจราจรติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย และป้ายบังคับเลี้ยวขวาติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายบังคับ และป้ายเตือนติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายบังคับจราจรติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายบังคับติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายจราจรประเภทบังคับติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายจราจรติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด(สำโรง) ป้ายจราจรระวังรถทางตรงติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ป้ายจราจรติดตั้งที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

รายละเอียด งานติดตั้ง ป้ายจราจร ที่บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ป้ายจุดที่ 1

 • ป้ายหยุดขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางขวา” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 2

 • ป้ายหยุดขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางขวา” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร (หน้าแปลน) ทำฐานเสาเป็นยัวยูสวมแท่งปูน พร้อมแคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 3

 • ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายให้เลี้ยวขวาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร (หน้าแปลน) ทำฐานเสาเป็นยัวยูสวมแท่งปูน พร้อมแคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 4

 • ป้ายเตือนทางแยกขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ช่องทางรถทดสอบ” (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ช่องทาง BY PASS” (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 3 ชุด

ป้ายจุดที่ 5 (ติดกับเสาต้นเดิม)

 • ป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “จุดเว้นระยะห่าง รถทดสอบ” (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • แคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 6

 • ป้ายหยุดขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางขวา” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังให้รถทดสอบผ่านไปก่อน” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 3 ชุด

ป้ายจุดที่ 7 (ติดกับเสาต้นเดิม)

 • ป้ายจำกัดความเร็ว 10 กม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “TEST SHOCK ABSORBER” (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายให้เลี้ยวซ้ายขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • แคล้มป์รัดเสา 3 ชุด

ป้ายจุดที่ 8

 • ป้ายหยุดขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางซ้าย” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 9

 • ป้ายหยุดขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางซ้าย” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 10

 • ป้ายหยุดขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางขวา” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังให้รถทดสอบผ่านไปก่อน” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 3 ชุด

ป้ายจุดที่ 12 (ติดกับเสาต้นเดิม)

 • ป้ายข้อความ “เว้นระยะห่าง 30 เมตร ขณะทดสอบ” (น้ำเงิน-ขาว) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • แคล้มป์รัดเสา 1 ชุด

ป้ายจุดที่ 13 (ติดกับเสาต้นเดิม)

 • ป้ายเตือนรถสวนขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายบังคับห้ามแซงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • แคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 15 (ติดกับสะพานลอยทางข้าม)

 • ป้ายเตือนรถสวนขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายบังคับห้ามตรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ (เขียว-ขาว) ขนาด 30 x 60 เซนติเมตร 2 แผ่น และขนาด 30 x 40 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • อุปกรณ์ยึดป้ายกับสะพานลอยทางข้าม

ป้ายจุดที่ 16 (ติดกับเหล็กบีม สะพาน)

 • ป้ายบังคับห้ามตรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ (เขียว-ขาว) ขนาด 45 x 45 เซนติเมตร

ป้ายจุดที่ 17

 • ป้ายหยุดขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางขวา” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 18 (ติดกับเสาต้นเดิม)

 • ป้ายหยุดขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางขวา” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • แคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 19

 • ป้ายเตือนรถสวนขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายให้เลี้ยวซ้ายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 20 และ 21 (จำนวน 2 ชุด)

 • ป้ายหยุดขนาด 45 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางขวา” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 22

 • ป้ายให้เลี้ยวขวาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางตรง” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • อุปกรณ์ยึดสำหรับติดใต้กันสาด

ป้ายจุดที่ 23, 24, 25, 27, 29 และ 30 (จำนวน 6 ชุด)

 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางตรง” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลนขนาด 12 x 12 เซนติเมตร) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 1 ชุด

ป้ายจุดที่ 26 และ 28

 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางขวา” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • อุปกรณ์ยึดสำหรับติดใต้กันสาด

ป้ายจุดที่ 31 (ติดกับเสาต้นเดิม)

 • ป้ายให้เลี้ยวขวาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • ป้ายจำกัดความเร็ว 10 กม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • แคล้มป์รัดเสาขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

ป้ายจุดที่ 32

 • ป้ายข้อความ “ระวังรถทางขวา” (เหลือง-ดำ) ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 2.50 เมตร (หน้าแปลน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 1 ชุด

ป้ายจุดที่ 33

 • ป้ายห้ามตรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร 1 แผ่น
 • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร (เสาปักลงดิน) พร้อมแคล้มป์รัดเสา 1 ชุด

ป้ายจราจรทุกแผ่นทำจากแผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงชนิดเอ็นจิเนียร์ยี่ห้อ 3M

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save