ราวกั้นถนน มอก.248-2531 จำนวน 83 แผ่น ปลายทาง อ.จุน จ.พะเยา

ราวกันอันตราย ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา การ์ดเรล ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา guardrail ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา อุปกรณ์การ์ดเรล ปลายทาง อ.จุน จ.พะเยา ราวเหล็กกั้นถนน ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวกันขอบทาง ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวกันอันตราย มอก.248-2531 ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เสาการ์ดเรล มอก.248-2531 ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา การ์ดเรล มอก.248-2531 ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา guardrail มอก.248-2531 ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวกั้นทางโค้ง มอก.248-2531 ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวกันขอบทาง มอก.248-2531 ปลายทาง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ราวกั้นถนน มอก.248-2531 ปลายทาง อ.จุน จ.พะเยา ราวกันอันตราย มอก.248-2531 ปลายทาง อ.จุน จ.พะเยา

รายละเอียด ราวกั้นถนน มอก.248-2531 จำนวน 83 แผ่น ปลายทาง อ.จุน จ.พะเยา

 1. ราวกั้นถนนหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 83 แผ่น
  • แยกเป็นเจาะรูกลาง 25 แผ่น
 2. แผ่นปลาย หรือแผ่นปิดหัวท้ายการ์ดเรล จำนวน 6 แผ่น
 3. เสาราวกั้นถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 86 ต้น
 4. น็อตราวกั้นถนนยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 86 ตัว
 5. แหวนเหลี่ยม จำนวน 86 ตัว
 6. น็อตราวกั้นถนนสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 688 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) จำนวน 86 อัน
 • ปลายทางอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรล หรือราวกั้นถนน ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวกั้นถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวกั้นถนน

สินค้าราวเหล็กลูกฟูก ลูกแก้วติดถนน ไฟเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา

สินค้าราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ แผ่นการ์ดเรล ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ไฟเตือน และลูกแก้วติดถนนส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ อุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ guard rail ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ guardrail ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ เสาไฟกระพริบเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ไฟจราจรกระพริบ ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ตะกร้อเสาไฟจราจรเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ตะกร้อเสาไฟเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ราวกันอันตราย ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ เสาไฟกระพริบเตือน เสาไฟกระพริบเตือน ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ลูกแก้วสะท้อนแสง ไฟกระพริบ และเสาส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ การ์ดเรล ลูกแก้วจราจร ไฟกระพริบเตือน และเสาส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ลูกแก้วติดถนน ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ พร้อมเสา และการ์ดเรลส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ ไฟจราจรเตือน ลูกแก้วสะท้อนแสง ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ

รายละเอียดสินค้าราวเหล็กลูกฟูก ลูกแก้วติดถนน ไฟเตือน

 1. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร (ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด เปิด 6 จุด ปริมาณ 576 เมตร ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
 2. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 144 แผ่น
 3. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 156 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 24 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 24 แผ่น
 6. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 156 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 156 ตัว
 8. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,344 ตัว
 9. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) จำนวน 156 อัน
 10. สติ๊กเกอร์ติดเสา HIGH สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 336 แผ่น
 11. ลูกแก้วติดถนน 360 องศา สีเหลือง จำนวน 35 อัน
 12. ไฟเตือน solar cell สีแดง 300 มิลลิเมตร 5W ยูแคล้มป์ จำนวน 12 ชุด
 13. เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร (หน้าแปลน) จำนวน 12 ต้น
  • พ่นสีดำ คาดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม
  • ขนาดเพลท 30 x 30 เซนติเมตร หนา 20 มิลลิเมตร
  • ตะกร้อเหล็ก (ฐานเสาไฟ Solar cell) จำนวน 12 ชุด
 • ส่งไปจังหวัดพะเยา ภาคเหนือ
 • สาย พย.4004-บ.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
 • สาย พย.4033-บ.หนองบัวเงิน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสินค้าราวเหล็กลูกฟูก(มอก.248-2531) ลูกแก้วติดถนน ไฟเตือน และอุปกรณ์จราจรทุกชนิด สอบถามราคาสินค้าจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สินค้าราวเหล็กลูกฟูก ลูกแก้วติดถนน ไฟเตือน