สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว 1,300 ถุง สีเหลือง 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว 1,300 ถุง สีเหลือง 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR (มอก.) จำนวน 1,300 ถุง สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง TRI-STAR (มอก.) จำนวน 200 ถุง ส่งไปจังหวัดเลย ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 โดยที่คุณสมบัติสีเทอร์โมพลาสติกที่ดีต้องมีคุณภาพ สวย สด เนื้อละเอียด ต้มสีเทอร์โมพลาสติกโดยที่ไม่เปลืองแก๊ส สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 […]

ตีเส้นลานจอดรถด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์

ตีเส้นลานจอดรถด้วยสีเทอร์โมพลาสติก จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ตีเส้นลานจอดรถ และเส้นปะ ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 929 เมตร ตีเส้นตารางเหลือง กว้าง 15 เซนติเมตร ปริมาณ 184 เมตร ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว จำนวน 25 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว จำนวน 11 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 3 หัว และลูกศรกลับรถ จำนวน 2 ตัว งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน จึ้งเซ่งฮวดอะไหล่ยนต์ ถนนแพรกษา ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ […]

ตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC รอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตร.ม.

ตีเส้นจราจรรอบเกาะสมุย ปริมาณงาน 10,250 ตร.ม. ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) งานจ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 บนทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนควบคุุม 41690100 ตอน ทางรอบเกาะสมุย ระหว่าง กม.14+000 – กม.29+000 และ บนทางหลวงหมายเลข 4170 ตอนควบคุม 41700100 ตอน สระเกศ – หัวถนน ระหว่าง กม.0+000 – กม.12+500 ปริมาณงาน 10,250 ตารางเมตร โดยรายละเอียด ดังนี้ งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (เส้นเหลือง) จำนวน 1,800 ตารางเมตร งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (เส้นขาว) จำนวน 8,450 ตารางเมตร ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท […]

สีตีเส้น จำนวน 30,000 กิโลกรัมส่งไปจังหวัดสุโขทัย ภาคกลาง

รายละเอียดสีตีเส้นส่งไปจังหวัดสุโขทัย สีตีเส้น มอก. สีขาว TRI-STAR จำนวน 450 ถุง สีตีเส้น มอก. สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 300 ถุง สีตีเส้น มอก. สีขาว TRI-STAR จำนวน 750 ถุง ป้ายเตือน ต.2 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น ป้ายเตือน ต.3 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น ป้ายเตือน ต.75 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด PEG ตามแบบมาตรฐาน […]

ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น (RCA)

รายละเอียดตีเส้นที่ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น (RCA) ลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 5 ที่อยู่ : 35 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกที่ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 5 (RCA) ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้ กะเทาะ และตีเส้นลูกศร ขนาดมาตรฐาน กทม. จำนวน 9 ชุด ตีเส้นขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สำหรับช่องจอดรถ VISITOR จำนวน 4 เส้น ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO […]

สีตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติกจำนวน 14 ตันส่งไปจังหวัดพิจิตร

รายละเอียดสีตีเส้นจราจรส่งไปจังหวัดพิจิตร สีตีเส้นจราจร สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 140 ถุง สีตีเส้นจราจร สีขาว TRI-STAR จำนวน 560 ถุง ลูกแก้วโรยเส้นจราจร เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 30 ถุง น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 5 ปี้ป ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และขายสีเทอร์โมพลาสติกเป็นสีตีเส้นจราจรใช้สำหรับทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง มอก.542-2549 สามารถใช้สีเทอร์โมพลาสติกของเรากับงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาสีตีเส้นจราจรได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6 โทรสาร […]

รับตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง

รายละเอียดรับตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก วัดสุทธิวราราม ตีเส้นถนน ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สีขาว ปริมาณ 427 เมตร ตีเส้นถนน ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร สีเหลือง ปริมาณ 170 เมตร ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว จำนวน 10 ตัว ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว จำนวน 2 ตัว ตีเส้นทางม้าลาย ขนาดเส้นจราจรกว้าง 0.40 เมตร ปริมาณ 27 ตารางเมตร งานจ้างเหมาตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงาน วัดสุทธิวราราม วีดีโอที่เกี่ยวกับรับตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน […]

Facebook