การ์ดเรล ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ความยาวรวม 440 ม.

การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี guard rail ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เสาราวกันอันตราย ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี Guard rail ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี แหวนเหลี่ยมราวกันอันตราย ความยาวรวม 440 เมตร ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ราวกันอันตราย ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี การ์ดเรล กรมทางหลวงชนบท จังหวัดปทุมธานี Guard rail จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก จังหวัดปทุมธานี ราวกันอันตราย จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล ความยาวรวม 440 เมตร ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล ความยาวรวม 440 ม. ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียด การ์ดเรล ส่งไป อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ความยาวรวม 440 ม.

 1. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 110 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร จำนวน 104 ต้น
 3. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 1.2 เมตร จำนวน 12 ต้น
 4. แผ่นปลาย จำนวน 12 แผ่น
 5. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 12 แผ่น
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 116 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 ซม. Type 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 116 ตัว
 8. สติกเกอร์ติดเสา ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 232 ตัว
 • ส่งไปอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ความยาวรวม 440 เมตร จำนวน 6 จุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งการ์ดเรล (Guard rail) ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอก. 248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

ราวเหล็กกั้นถนน 4.32 เมตร 35 แผ่น อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ราวกั้นถนน ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ราวกั้นทางโค้ง ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี การ์ดเรล ส่งไปที่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ราวกันอันตราย มอก.248-2531 ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด ราวเหล็กกั้นถนน 4.32 เมตร 35 แผ่น อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

 1. ราวเหล็กกั้นถนน หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 35 แผ่น
 2. เสาราวเหล็กกั้นถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 27 ต้น
 3. น็อตราวเหล็กกั้นถนน ยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 37 ตัว
 4. แหวนเหลี่ยม จำนวน 37 ตัว
 5. น็อตราวเหล็กกั้นถนน สั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 296 ตัว
 6. เป้าติดราวเหล็กกั้นถนน กลม ขนาด 10 เซนติเมตร ติดไดมอนด์สีขาว 1 หน้า จำนวน 37 อัน
 7. สติกเกอร์สะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร ขนิด HIP สีขาว จำนวน 74 แผ่น
 • ส่งไปที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งราวเหล็กกั้นถนน หรือการ์ดเรล (Guardrail) เสาการ์ดเรล อุปกรณ์การ์ดเรลต่างๆ ได้แก่ น็อตการ์ดเรล เป้าติดการ์ดเรล สติกเกอร์สะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล ฯลฯ สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวเหล็กกั้นถนน

แผ่นปลายการ์ดเรล 200 แผ่น ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

แผ่นปลายการ์ดเรล ส่งไปที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 แผ่น guardrail กรมทางหลวง ส่งไปที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 แผ่น แผ่นปลายเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 แผ่น แผ่นปลายราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 แผ่น
แผ่นปลายการ์ดเรล 200 แผ่น ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี แผ่นปลายราวกั้นถนน ส่งไปที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 แผ่น แผ่นปลาย guardrail ส่งไปที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 200 แผ่น อุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี แผ่นปลายการ์ดเรล ส่งไปที่ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 200 แผ่น guardrail กรมทางหลวง ส่งไปที่ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 200 แผ่น แผ่นปลายเหล็กกั้นถนน ส่งไปที่ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 200 แผ่น แผ่นปลายราวกันอันตราย ส่งไปที่ ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี จำนวน 200 แผ่น

รายละเอียด แผ่นปลายการ์ดเรล 200 แผ่น ส่งไปที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 1. แผ่นปลายการ์ดเรล จำนวน 200 แผ่น
 • ส่งไปที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งการ์ดเรล กรมทางหลวง อุปกรณ์การ์ดเรลต่าง ๆ ได้แก่ แผ่นการ์ดเรลความหนา 2.5 และ 3.2 มิลลิเมตร เสาการ์ดเรล 2 เมตร แผ่นปะกับเฉียง แผ่นปลายการ์ดเรล น็อตการ์ดเรล เป้าติดการ์ดเรล ฯลฯ สอบถามราคาแผ่นปลายการ์ดเรล หรือราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ราวเหล็กกั้นถนน ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี guard rail ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี guardrail ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวกันอันตราย ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กกันถนน ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แผ่นราวกั้นอันตราย ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เหล็กราวลูกฟูก ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี การ์ดเรล ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี guard rail ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี guardrail ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ราวกันอันตราย ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ราวเหล็กกันถนน ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียด ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ปลายทาง ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธานี

 1. ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทางหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 113 แผ่น
 2. เสาราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 117 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น
 5. น็อตการ์ดเรลกลาง 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 117 ตัว
 6. เหล็กรางซี Block Out Lip ขนาด 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร จำนวน 117 ตัว
 7. แหวนล็อคตัวยู Steel Plate ขนาด 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 234 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 234 ตัว
 9. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 234 แผ่น
 • ปลายทางตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง หรือการ์ดเรลแบบใหม่ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS-603, DWG.NO.RS-604, DWG.NO.RS-605 และ DWG.NO.RS-606 สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทางได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง

ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล 4.32 ม. ส่งไปที่จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง

ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล ส่งไปจังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล จังหวัดปทุมธานี แบบมาตรฐานการ์ดเรล จังหวัดปทุมธานี เสาราวกันอันตราย จังหวัดปทุมธานี เสาราวเหล็กกั้นถนน จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก จังหวัดปทุมธานี เสาราวกั้นถนน จังหวัดปทุมธานี   แบบมาตรฐานการ์ดเรล มอก.248-2531 จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง guardrail จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง ราวกันอันตราย จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล มอก.248-2531 ส่งไปที่จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง

รายละเอียด ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล 4.32 ม. ส่งไปที่จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 13 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 12 ต้น
 • ส่งไปที่จังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.248-2531 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สนใจซื้อการ์ดเรล สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล

Guardrail กรมทางหลวง ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

guardrail ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำหน่าย guard rail ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
Guardrail กรมทางหลวง ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สีรองพื้น EPOXY A,B สีขาว ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี สีรองพื้น EPOXY สีขาว (แกลลอน) จำนวน 8 ชุด ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ราวกันอันตราย ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กกั้นถนน ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด Guardrail กรมทางหลวง ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 1. Guardrail หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 8 แผ่น
 2. เสา guardrail ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 12 ต้น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 4 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 4 แผ่น
 5. น็อต guardrail ยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 12 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 12 ตัว
 7. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 128 ตัว
 8. เป้าติด guardrail กลม ขนาด 10 เซนติเมตร ติด TYPE9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 12 อัน
 9. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดเสาการ์ดเรล ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร ขนิด HIP สีขาว จำนวน 32 แผ่น
 10. สติ๊กเกอร์โลโก้ ทช. ภาพสี ขนาด 58 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 11. สีรองพื้น EPOXY A,B สีขาว (แกลลอน) จำนวน 8 ชุด
 12. สติ๊กเกอร์โลโก้ ทช. ภาพสี ขนาด 18 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 • ปลายทางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย guardrail กรมทางหลวง มอก.248-2531 และเป็นผู้ติดตั้งการ์ดเรลทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สอบถามราคา guardrail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Guardrail

การ์ดเรลราวกันอันตราย และอุปกรณ์ส่งไปจังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง

เป้าติดการ์ดเรล และอุปกรณ์เสริม การ์ดเรลราวกันอันตราย การ์ดเรล ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ราวกันอันตราย guard rail guardrail ราวเหล็กลูกฟูก ลูกฟูกเหล็กราว การ์ดเรลราวกันอันตราย จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรล จังหวัดปทุมธานี ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล จังหวัดปทุมธานี การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก จังหวัดปทุมธานี ราวกันอันตราย จังหวัดปทุมธานี ราวกันอันตรายติดตั้งที่จังหวัดปทุมธานี guard rail จังหวัดปทุมธานี guardrail จังหวัดปทุมธานี ราวเหล็กลูกฟูก จังหวัดปทุมธานี อุปกรณ์การ์ดเรล จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด การ์ดเรลราวกันอันตราย และอุปกรณ์ส่งไปจังหวัดปทุมธานี ภาคกลาง

 1. แผ่นการ์ดเรลราวกันอันตรายหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 271 แผ่น
 2. แผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร จำนวน 32 แผ่น
 3. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 335 ต้น
 4. เสาโค้ง 60 องศา จำนวน 6 ต้น
 5. เสาโค้ง 30 องศา จำนวน 6 ต้น
 6. แผ่นปลาย จำนวน 17 แผ่น
 7. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 347 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 347 ตัว
 9. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 2,496 ตัว
 10. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 347 อัน
 11. สติ๊กเกอร์ติดเสาราวกันอันตราย HIGH สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 347 แผ่น
 12. สติ๊กเกอร์ติดเสาราวเหล็กลูกฟูก HIGH สีขาว 5 x 10 เซนติเมตร จำนวน 30 แผ่น

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตจำหน่ายการ์ดเรลมาตรฐานมอก.248-2531 สามารถติดตั้งงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้สอบถามราคาการ์ดเรลราวกันอันตรายได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเรลราวกันอันตราย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save