เทอร์โมพลาสติก จำนวน 18,000 กิโลกรัม ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

เทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา เทอร์โมพลาสติกมีสีเหลืองและขาว ส่งออกไปประเทศกัมพูชา เทอร์โมพลาสติกมีสีขาว และเหลือง ส่งออกไปประเทศกัมพูชา เทอร์โมพลาสติกคือ ส่งออกไปประเทศกัมพูชา เทอร์โมพลาสติก thermoplastic ส่งออกไปประเทศกัมพูชา เทอร์โมพลาสติกthermoplastic ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา ราคาสีตีเส้นจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา ราคาสีเทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้น ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สี ตีเส้น จราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นถนน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีถนน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีทาเส้นจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีทาเส้นถนน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สี เท อ ร์ โม พลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ราคา ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีสะท้อนแสง ภาษาอังกฤษ ส่งออกไปประเทศกัมพูชา กรวยจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเหลืองสะท้อนแสง ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเส้นถนน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีทาถนน ราคา ส่งออกไปประเทศกัมพูชา reflective-thermoplastic-export-to-cambodia-26 c เทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา มาตรฐาน มอก. ส่งออกไปประเทศกัมพูชา มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

รายละเอียด เทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

 1. เทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR จำนวน 450 ถุง
 2. Thermoplastic สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 450 ถุง
 3. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 80 ถุง
 4. กรวยจราจรสูง 70 ซม.จำนวน 120 ใบ
  • คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเทอร์โมพลาสติก ใช้สำหรับตีเส้นถนน มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทอร์โมพลาสติก

ป้ายจราจร guardrail สีเทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ป้ายจราจร ภาษากัมพูชา เครื่องหมาย-จราจร ภาษากัมพูชา ป้ายจราจร อังกฤษ ภาษากัมพูชา ป้ายบอกทางจราจร ภาษากัมพูชา ป้ายแนะนำจราจร ภาษากัมพูชา ป้ายจราจรทางหลวง ภาษากัมพูชา ป้ายจราจรบอกทาง ภาษากัมพูชา ผลิตป้ายจราจร ภาษากัมพูชา ป้ายแนะนำสถานที่ ภาษากัมพูชา ป้ายสถานที่ ภาษากัมพูชา ป้ายบอกสถานที่ ภาษากัมพูชา ป้ายใหญ่ ภาษากัมพูชา ป้ายจราจรแนะนำ ภาษากัมพูชา ป้ายทางหลวง ภาษากัมพูชา ป้ายบอกทางหลวง ภาษากัมพูชา ป้ายบอกทาง ภาษากัมพูชา ป้ายจราจร ภาษาเขมร เครื่องหมาย-จราจร ภาษาเขมร road sign Cambodia ป้ายบอกทางจราจร ภาษาเขมร traffic sign Khmer ป้ายแนะนำจราจร ภาษาเขมร ป้ายจราจรทางหลวง ภาษาเขมร ป้ายจราจรบอกทาง ภาษาเขมร ผลิตป้ายจราจร ภาษาเขมร ป้ายแนะนำสถานที่ ภาษาเขมร ป้ายสถานที่ ภาษาเขมร ป้ายบอกสถานที่ ภาษาเขมร ป้ายใหญ่ ภาษาเขมร ป้ายจราจรแนะนำ ภาษาเขมร ป้ายทางหลวง ภาษาเขมร ป้ายบอกทางหลวง ภาษาเขมร ป้ายบอกทาง ภาษาเขมร highway signs cambodia highway sign Khmer ตัวอักษรเขมร ทำป้ายบอกทางภาษาเขมร ทำป้ายบอกทางสะท้อนแสงภาษากัมพูชา highway signs banteay meanchey cambodia guardrails banteay meanchey cambodia ้highway guardrails banteay meanchey cambodia สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปประเทศกัมพูชา thermoplastic markings banteay meanchey cambodia thermoplastic markings cambodia วัสดุเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีทาเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา export thermoplastic markings to banteay meanchey cambodia

รายละเอียด ป้ายจราจร guardrail สีเทอร์โมพลาสติก ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

 1. ป้าย G1-02 2.215 x 1.765 เมตร จำนวน 5 แผ่น
 2. ป้าย G2-01 0.42 x 1.20 เมตร จำนวน 24 แผ่น
 3. ป้าย G2-03 0.42 x 1.20 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 4. ป้าย G2-04 0.42 x 1.20 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 5. ป้าย G4-03 0.7 x 0.7 เมตร จำนวน 20 แผ่น
 6. ป้าย G4-07 0.7 x 0.7 เมตร จำนวน 4 แผ่น
 7. ป้าย P1-04 0.75 x 1.756 เมตร จำนวน 4 แผ่น
 8. ป้าย R1-41 (30) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.85 เมตร จำนวน 24 แผ่น
 9. ป้าย R1-41 (40) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.85 เมตร จำนวน 25 แผ่น
 10. ป้าย R1-41 (60) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.85 เมตร จำนวน 5 แผ่น
 11. ป้าย R2-24 0.85 เมตร จำนวน 34 แผ่น
 12. ป้าย R3-01 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 81 แผ่น
 13. ป้าย R3-04 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 14. ป้าย W1-02 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 9 แผ่น
 15. ป้าย W1-03 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 10 แผ่น
 16. ป้าย W1-04 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 1 แผ่น
 17. ป้าย W1-07 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 1 แผ่น
 18. ป้าย W1-08 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 1 แผ่น
 19. ป้าย W1-12 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 20. ป้าย W1-15 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 21. ป้าย W1-33 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 20 แผ่น
 22. ป้าย W1-34 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 4 แผ่น
 23. ป้าย W1-36 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 4 แผ่น
 24. ป้าย W1-45 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 25. ป้าย W1-46 0.70 x 0.70 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 26. ป้าย Chevron (2) 0.60 x 0.75 เมตร จำนวน 40 แผ่น
 • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ชนิด ENGINEER

รายละเอียด guardrail ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

 • guardrail หนา 3.2 มิลลิเมตร ชุบ 550 กรัม
 • ติดตั้งคอสะพาน 12 จุด จุดละ 20 เมตร
 • ติดตั้งเสาเสริม 1 ต้น/2 เมตร ปริมาณ 240 เมตร
 • ประกอบด้วยรายการที่ 1-8
 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร เจาะรูกลาง จำนวน 60 แผ่น
 2. แผ่นปลายการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก 24 แผ่น
 3. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2.0 เมตร จำนวน 132 ต้น
 4. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 132 ตัว
 5. แหวนเหลี่ยมจำนวน 132 ตัว
 6. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 576 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร ติด EG สีเหลือง 2 หน้า จำนวน 72 อัน
 8. สติ๊กเกอร์ติดเสา 7.5 x 15 เซนติเมตร เกรดเอ็นจิเนียร์ สีเหลือง จำนวน 264 แผ่น

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา

 1. สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว TRI-STAR จำนวน 400 ถุง
 2. สีตีเส้นจราจร สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 100 ถุง
 3. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTER จำนวน 30 ถุง
 4. น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์) จำนวน 7 ปี๊ป

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจร สีเทอร์โมพลาสติก guardrail ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ทางบริษัทฯ สามารถผลิตป้ายจราจรภาษาอื่นๆ ได้ตามแบบที่ต้องการ สนใจผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสอบถามรายละเอียด หรือราคาได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายจราจร สีเทอร์โมพลาสติก guardrail

สีตีเส้นจราจรพลาสติก 13,800 กิโลกรัม ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

สีตีเส้นจราจรพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรพลาสติกสีขาวส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรสีขาวส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสีขาวส่งออกไปประเทศกัมพูชา thermoplastic road marking paint export to cambodia thermoplastic road marking export to cambodia สีตีเส้นจราจรพลาสติก สีตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก สีตีเส้นจราจรพลาสติกสีขาว สีตีเส้นจราจรสีขาว สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว thermoplastic road marking paint thermoplastic road marking

รายละเอียด สีตีเส้นจราจรพลาสติก 13,800 กิโลกรัม ส่งออกไปประเทศกัมพูชา

ลูกค้า : ประเทศกัมพูชา

 1. สีตีเส้นจราจรพลาสติกสีขาว TRI-STAR (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 690 ถุง
 2. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS (25 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 50 ถุง

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีสำหรับตีเส้นจราจร หรือสีเทอร์โมพลาสติก และจำหน่ายเครื่องตีเส้นจราจร รวมไปถึงรับเหมาตีเส้นจราจร สอบถามราคาสีตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีตีเส้นจราจรพลาสติก ลูกแก้วโรยเส้น

สีตีเส้นจราจร ชนิดสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา

สีตีเส้นจราจรชนิดวัสดุเทอร์โมพลาสติก สีตีเส้นจราจรชนิดวัสดุเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีตีเส้นชนิดสีเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นถนนส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นถนน สีตีเส้น สีตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก วัสดุเทอร์โมพลาสติก วัสดุเทอร์โมพลาสติก สำหรับตีเส้นจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับตีเส้นจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับตีเส้น ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับตีเส้นถนน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นถนน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้น ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา thermoplastic materials export to Cambodia thermoplastic road marking materials export to cambodia

รายละเอียด สีตีเส้นจราจร ชนิดสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา

 • สีตีเส้นจราจรสีเหลือง Tri-Star 5,500 กิโลกรัม
 • สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว Tri-Star 18,500 กิโลกรัม
 • หมุดลูกแก้ว 360 องศา สีเหลือง 2 อัน
 • หมุดแก้วสะท้อนแสง 360 องศา สีขาว 2 อัน
 • หมุดสะท้อนแสง High-Way มีเดือย สีเหลือง 2 หน้า 2 อัน
 • หมุดอลูมิเนียม High-Way มีเดือย สีขาว 2 หน้า 2 อัน
 • สินค้าทั้งหมดส่งออกไปประเทศกัมพูชา
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีตีเส้นจราจร หมุดแก้วสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save