ปากไถสีถนน กล่องโรยลูกแก้ว สีถนน หมุดถนนส่งไปจังหวัดชลบุรี

ปากไถสีกว้าง 10 เซนติเมตร สำหรับเครื่องตีเส้นจราจร ปากไถสีกว้าง 10 เซนติเมตร กล่องโรยลูกแก้วสะท้อนแสง สำหรับเครื่องตีเส้นจราจร ปากไถสีกว้าง 10 เซนติเมตร และกล่องโรยลูกแก้วสะท้อนแสง สำหรับเครื่องตีเส้นจราจร ไฟ SOLAR CELL สีแดง และหมุดสะท้อนแสง หมุด HIGH-WAY ไฟ SOLAR CELL สีแดง 300 มิลลิเมตร สีถนน ส่งไปจังหวัดชลบุรี สีจราจร tri star ส่งไปจังหวัดชลบุรี สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดชลบุรี

รายละเอียด ปากไถสีถนน กล่องโรยลูกแก้ว สีถนน หมุดถนน

 1. ปากไถสีถนนกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
 2. กล่องโรยลูกแก้ว 10 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด
 3. เหล็กข้าง ปาก 10 เซนติเมตร (คู่) จำนวน 1 ชุด
 4. เหล็กข้าง ปาก 10 เซนติเมตร (อัน) จำนวน 1 ชุด
 5. เหล็กข้าง ปาก 15 เซนติเมตร (คู่) จำนวน 1 ชุด
 6. เหล็กข้าง ปาก 15 เซนติเมตร (อัน) จำนวน 1 ชุด
 7. สีถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว TRI-STAR จำนวน 4,000 กิโลกรัม
 8. สีถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง TRI-STAR จำนวน 1,000 กิโลกรัม
 9. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 10 ถุง
 10. ไฟ SOLAR CELL สีแดง 300 มิลลิเมตร 5W จำนวน 2 ชุด
 11. หมุดถนน HIGH-WAY มีเดือย สีเหลือง 2 หน้า จำนวน 100 ตัว
  • ส่งปากไถสีถนน กล่องโรยลูกแก้ว สีถนน หมุดถนนไปจังหวัดชลบุรี

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตปากไถสีถนน กล่องโรยลูกแก้ว สีถนน หมุดถนน และอุปกรณ์จราจรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนทุกชนิด สอบถามราคาปากไถสีถนน ราคาสีถนน และราคาหมุดถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปากไถสีถนน สีถนน และหมุดถนน

สีเทอร์โมพลาสติก และอุปกรณ์จราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา

การเตรียนเครื่องตีเส้นจราจรเพื่อส่งออก อุปกรณ์จราจรตรียมส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรเตรียมส่งออกไปประเทศกัมพูชา เครื่องตีเส้นจราจรเตรียมส่งออกไปประเทศกัมพูชา เสาล้มลุก เสาล้มลุกคาดแถบสะท้อนแสง สีเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับส่งออกไปต่างประเทศ รถบรรทุกสำหรับขนส่งสีเทอร์โมพลาสติก และอุปกรณ์จราจรไปประเทศต่างประเทศ รถบรรทุกสำหรับขนส่งสีเทอร์โมพลาสติก และอุปกรณ์จราจรไปประเทศกัมพูชา รถบรรทุกสำหรับขนส่งสีเทอร์โมพลาสติก และอุปกรณ์จราจร รถบรรทุกสำหรับขนส่งสีเทอร์โมพลาสติก สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นจราจรส่งออกไปต่างประเทศ สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นส่งออกไปต่างประเทศ สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปต่างประเทศ เครื่องตีเส้น วัสดุเทอร์โมพลาสติก และเสาล้มลุกส่งออกไปประเทศกัมพูชา เครื่องตีเส้น สีเทอร์โมพลาสติก และเสาล้มลุกส่งออกไปประเทศกัมพูชา วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นถนนส่งออกไปประเทศกัมพูชา
สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง 15 ตัน สีขาว 13 ตัน ลูกแก้วโรยเส้น 3 ตัน เสาล้มลุก 150 ต้น หมุุดสะท้อนแสง 100 ตัว กรวยจราจร 20 อัน และเครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปกัมพูชา วัสดุเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา เสาล้มลุกส่งออกไปประเทศกัมพูชา เครื่องตีเส้นส่งออกไปประเทศกัมพูชา เครื่องตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา วัสดุเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วโรยเส้นจราจร Potters สีเทอร์โมพลาสติก Tri-Star การขึ้นสินค้าเพื่อส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกสำหรับตีเส้นส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา อุปกรณ์เครื่องหมายจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา อุปกรณ์จราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจร และอุปกรณ์จราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นถนน และอุปกรณ์จราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้น และอุปกรณ์จราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก และอุปกรณ์จราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา

รายการสินค้า สีเทอร์โมพลาสติก และอุปกรณ์จราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา

 • เครื่องตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก ชนิดเข็นเดิน 1 เครื่อง
 • ปากไถสีพร้อมกล่องโรยลูกแก้วขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร 1 ชุด
 • ปากไถสีกว้าง 10 เซนติเมตร
 • ปากไถสีกว้าง 15 เซนติเมตร
 • กล่องโรยลูกแก้ว 15 เซนติเมตร
 • เครื่องลบเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 1 เครื่อง
 • หมุดสะท้อนแสง High-Way มีเดือย สีเหลือง 2 หน้า 100 ตัว
 • กาวอีพ๊อกซี่ A และ B จำนวน 2 ชุด
 • สติ๊กเกอร์ 3M เกรด Engineer สีเหลือง ขนาดหน้ากว้าง 36 นิ้ว 2 ม้วน
 • สีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง Tri-Star 15,000 กิโลกรัม
 • สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว Tri-Star 13,000 กิโลกรัม
 • ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 Potters 3,000 กิโลกรัม
 • เสาล้มลุก ชนิดพลาสติกสีส้ม สูง 80 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสง จำนวน 150 ต้น
 • พุก ดร็อปอินแองเคอร์ 450 ตัว
 • กรวยจราจรสูง 70 เซนติเมตร คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ จำนวน 20 อัน
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เครื่องตีเส้น ปากไถสี เครื่องลบเส้นจราจร หมุดสะท้อนแสง กาวอีพ๊อกซี่ สติ๊กเกอร์ 3M สีเทอร์โมพลาสติก ลูกแก้วโรยเส้น เสาล้มลุก กรวยจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save