แผงกั้นพลาสติก 1.5 และ 2 ม. สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต

กำแพงกั้นน้ำ สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต

แผงกั้นพลาสติก สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต แผงกั้นน้ำ สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต แท่งแบริเออร์ สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต แท่งแบริเออร์พลาสติก สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต water barrier สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต แบริเออร์ สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต กำแพงน้ำ สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต แบริเออ สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต กำแพงกั้นน้ำ สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต Plastic road barrier private go kart track in Phuket

รายละเอียดแผงกั้นพลาสติก

ลูกค้า : สนามแข่งรถโกคาร์ท จังหวัดภูเก็ต

  • แผงกั้นพลาสติกสีส้ม ยาว 1.5 เมตร จำนวน 67 ใบ
  • แผงกั้นจราจรพลาสติกสีส้ม ยาว 2 เมตร จำนวน 85 ใบ

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ผลิตแผงกั้นพลาสติกซึ่งใช้แทนแผงกั้นจราจรคอนกรีต โดยที่แผงกั้นจราจรพลาสติกมีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์จราจรชนิดอื่นๆ อีก เช่น ป้ายจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงกั้นจราจรสแตนเลส ฯลฯ สอบถามราคาแผงกั้นพลาสติกเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้นพลาสติก