แบริเออร์กั้นน้ำพลาสติกสีส้มจำนวน 500 ตัว

แบริเออร์

แบริเออร์กั้นน้ำพลาสติก แผงกั้นน้ำ กำแพงน้ำพลาสติก แผงกั้นจราจรใส่น้ำ

แบริเออร์พลาสติก แบริเออร์ใส่น้ำ แบริเออร์ แบริเออร์กั้นน้ำ

แบริเออร์กั้นน้ำพลาสติกสีส้มจำนวน 500 ตัว

  • ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 80 ซม.
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบริเออร์