เส้นจราจรขาวเหลืองสำนักงานบำรุงทางสมุทรสงครามและราชบุรีส่วนที่ 2

เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง

วัสดุรองพื้น Tack Coat หรือ Primer สีเส้นจราจรขาวเหลือง สีเส้นจราจรสีเหลือง วัสดุเทอร์โมพลาสติก วัสดุลูกแก้วสะท้อนแสงมาตรฐานมอก.543-2550 ลูกแก้วสะท้อนแสง มาตรฐานมอก.543-2550 สีตีเส้นจราจร วัสดุเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 ตีเส้นจราจร เครื่องต้มสีเทอร์โมพลาสติก รับเหมาตีเส้นจราจร เครื่องตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจร เส้นจราจรขาวเหลือง เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เครื่องหมายจราจรบนถนน Thermoplastic Paint ตีเส้นจราจร สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 รับเหมาตีเส้นจราจร สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 งานตีเส้นจราจร สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 สีตีเส้นจราจร สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 รับตีเส้นจราจร สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 การกะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกก่อนการตีเส้นจราจร สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 การกะเทาะสีเทอร์โมพลาสติก สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 พื้นถนนที่กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกเรียบร้อยแล้ว สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 การกะเทาะสีเทอร์โมพลาสติก การกะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกก่อนการตีเส้นถนน งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4 วัสดุรองพื้น Tack Coat หรือ Primer สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 เครื่องตีเส้นจราจร สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 เส้นจราจรสีเหลือง สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 เครื่องหมายจราจรบนถนน สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 วัสดุเทอร์โมพลาสติก สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 สีเทอร์โมพลาสติก สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 สีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 Thermoplastic Paint สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 งานตีเส้นจราจร สำนักบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2
รายละเอียดเส้นจราจรขาวเหลือง

  • ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานบำรุงทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2
  • งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4
  • ตอนควบคุม 0401, 0402 ตอนห้วยชินสีห์ – ปากท่อ – สระพัง
  • ระหว่าง กม.112+887-กม.134+587 ด้านขวาทาง(เป็นตอนๆ)
  • ริมาณงาน 8,529 ตารางเมตร

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีเทอร์โมพลาสติกตามมาตรฐานมอก.542-2549 ใช้สำหรับตีเส้นจราจรขาวเหลืองด้วยเครื่องตีเส้นจราจร สอบถามราคาเส้นจราจรสีเหลืองได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LineID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เส้นจราจรขาวเหลือง