ป้ายบอกทางโรงเรียนวัดดวงแข ป้ายจราจรบอกทางสะท้อนแสงหนา 2 มม.

ป้ายบอกทางจราจร โรงเรียนวัดดวงแข

ป้ายบอกทาง โรงเรียนวัดดวงแข ป้ายบอกทางจราจร โรงเรียนวัดดวงแข ป้ายบอกทาง ป้ายบอกทางสะท้อนแสง
รายละเอียดป้ายบอกทางโรงเรียนวัดดวงแข

  • ป้ายบอกทางจราจรจำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายจราจรสีเขียว ขอบ และตัวอักษรสีขาว
  • วัสดุอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตรพับขอบ ขนาด 45 x 115 เซนติเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ (EG)
  • ข้อความ “โรงเรียน วัดดวงแข เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร”
  • สัญลักษณ์ “กรุงเทพมหานคร”
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายบอกทาง