แผงกั้นถนนขาว-แดงเทศบาลตำบลพรหมพิราม ยาว 1 เมตร จำนวน 20 แผง

แผงกั้นจราจรเทศบาลตำบลพรหมพิราม

แผงกั้นถนน ป้ายติดหน้าแผงกั้น "ทต. พรหมพิราม" แผงกั้นจราจรแผงกั้นถนน ที่กั้นถนน แผงกั้นจราจร แผงกั้นถนน ทต. พรหมพิราม แผงกั้นจราจรแผงกั้นถนน ทต. พรหมพิราม ที่กั้นถนน ทต. พรหมพิราม แผงกั้นถนนเทศบาลตำบลพรหมพิราม แผงกั้นจราจรแผงกั้นถนนเทศบาลตำบลพรหมพิราม ที่กั้นถนนเทศบาลตำบลพรหมพิราม แผงกั้นจราจรเทศบาลตำบลพรหมพิราม

รายละเอียดแผงกั้นถนนเทศบาลตำบลพรหมพิราม

  • แผงกั้นถนนแบบ B ไม่มีล้อ ขาว-แดง ยาว 1 เมตร จำนวน 20 แผง
  • ป้ายติดหน้าที่กั้นถนน “ทต. พรหมพิราม” จำนวน 20 แผ่น
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ธรรมดา
  • พื้นป้ายสีขาว-อักษรสีดำ

สอบถามราคาแผงกั้นจราจรแผงกั้นถนนเพิ่มเติมได้ที่บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผงกั้นถนน