ป้ายบอกทาง “อาร์รุ่งเรืองการช่างฯ ตรงไป” ขนาด 45 x 115 ซม.

ป้ายบอกทาง อาร์รุ่งเรืองการช่างฯ

ป้ายบอกทาง ป้ายบอกทาง อาร์รุ่งเรืองการช่างฯ ป้ายบอกทาง "อาร์รุ่งเรืองการช่างฯ ตรงไป" ป้ายบอกทาง "อาร์รุ่งเรืองการช่างฯ ตรงไป" ขนาด 45 x 115 ซม.

รายละเอียดป้ายบอกทาง

  • ป้ายบอกทาง “อาร์รุ่งเรืองการช่างฯ ตรงไป” ขนาด 45 x 115 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายสีเขียว อักษร และเส้นขอบสีขาว
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EG
  • แคลมป์รัดเสารูปตัว U ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายบอกทาง