งานติดตั้งป้ายจราจรที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา

งานติดตั้งป้ายบังคับ ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา

งานติดตั้งป้ายจราจรที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา งานติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบังคับที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา งานติดตั้งป้ายเตือน ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา งานติดตั้งป้ายเตือนจราจร ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา งานติดตั้งป้ายจราจรเตือน ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา งานติดตั้งป้ายบังคับ ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา งานติดตั้งป้ายบังคับ และป้ายเตือนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทเตือนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน และป้ายบังคับที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับ และป้ายเตือนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา ป้ายเตือน ติดตั้งที่วังน้อย

รายละเอียดงานติดตั้งป้ายจราจรที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา

  • งานป้ายจราจรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
  • งานป้ายจราจรขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 16 แผ่น
  • งานป้ายจราจรขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น

***แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด Engineer

  • แคล้มป์รัดเสา 3 นิ้ว จำนวน 40 ชุด
  • เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร จำนวน 17 ต้น
  • ติดตั้งป้ายเตือนที่อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายจราจร