การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี

Guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร

การ์ดเรล สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี อุปกรณ์ guard rail สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ราวกันอันตราย สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การ์ดเรล สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับใช้ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร งานติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 - กม.492+215 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การติดตั้งราวกั้นทาง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงระนอง ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี การติดตั้งการ์ดเรล แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 Guard rail ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร Guard rail ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร  การ์ดเรล ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 4 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร Guard rail บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล กรมทางหลวง เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง เสียบญวน – กระบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรล แบบมาตรฐานทางหลวง ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร Guard rail ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร ราวกันอันตราย ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การติดตั้งการ์ดเรล ที่เส้นทางเสียบญวน – กระบุรี จ.ระนอง ปริมาณงานรวม 2,316 ม. การ์ดเรล ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 4 แขวงทางหลวงระนอง เป้าติดการ์ดเรลคางหมู และสติกเกอร์ติดเสาการ์ดเรลไดมอนด์สีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร การ์ดเรลติดเป้าการ์ดเรลคางหมู และสติกเกอร์ติดเสาการ์ดเรลไดมอนด์สีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร

รายละเอียด การติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี

งานติดตั้งการ์ดเรล บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เสียบญวน – กระบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.488+303 – กม.492+215 เป็นแห่ง ๆ ปริมาณงานรวม 2,316 เมตร รายละเอียดมีดังนี้

 1. แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 400 แผ่น
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัว U จำนวน 400 ต้น
 3. แหวนล็อคตัวยู Steel plate จำนวน 800 ตัว
 4. เหล็กรางซี Block out lip จำนวน 400 ตัว
 5. แผ่นปลาย จำนวน 22 แผ่น
 6. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 11 แผ่น
 7. น็อตการ์ดเรลยาว ขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว ( 16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 1,185 ตัว
 8. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,185 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลกลาง ขนาด 5/8 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 595 ตัว
 10. น็อตการ์ดเรลสั้น ขนาด 5/8 นิ้ว x 6-1/4 นิ้ว ( 16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 4,815 ตัว
 11. เป้าติดการ์ดเรลคางหมู ขนาด 7 x 10 x 15 เซนติเมตร จำนวน 230 อัน
 12. ติดสติกเกอร์ไดมอนสีเหลือง 1 หน้า
 13. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนด์สีขาว ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 360 แผ่น
 14. สติกเกอร์ติดเสาไดมอนด์สีเหลือง ขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 230 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้จำหน่าย และติดตั้งการ์ดเรล หรือราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 โดยเราเป็นผู้ติดตั้งการ์ดเรลให้กับทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชนทั่วประเทศ สอบถามราคาได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save