การ์ดเรล และป้ายเตือน สำหรับทางหลวงหมายเลข 4270 จังหวัดตรัง

เหล็กราวลูกฟูก จังหวัดตรัง

ป้ายจราจร ส่งไปยังจังหวัดตรัง อุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แผ่นปลาย และแผ่นปะกับเฉียงการ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การ์ดเรล กรมทางหลวง ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เสาราวเหล็กลูกฟูก ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เหล็กรางซี Block Out Lip สำหรับติดตั้งการ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง guard rail ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง guardrail ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แหวนล็อคตัวยู Steel Plate สำหรับติดตั้งการ์ดเรล ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เหล็กรางซี Block Out Lip สำหรับติดตั้งราวกันอันตราย ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ราวกันอันตราย ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ราวเหล็กกันถนน ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง guard rail จังหวัดตรัง guardrail จังหวัดตรัง ราวเหล็กกั้นถนน จังหวัดตรัง ราวเหล็กกันถนน จังหวัดตรัง ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง จังหวัดตรัง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย จังหวัดตรัง เหล็กราวลูกฟูก จังหวัดตรัง แผ่นป้ายจราจร สำหรับทำป้ายจราจร ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แผ่นป้ายจราจรอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายจราจร ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง แผ่นป้ายจราจรอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายจราจร ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สติกเกอร์สำหรับทำป้ายจราจร ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง แผ่นป้ายจราจรอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายเตือนจราจร ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง แผ่นป้ายจราจรอาบสังกะสี สำหรับทำป้ายเตือน ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเตือน ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเตือนทางโค้ง ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเตือนแนวทาง ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเชฟรอน ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเชฟรอน ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ป้ายเชฟรอนขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน 76 แผ่น ป้ายเชฟรอน ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จำนวน 76 แผ่น ป้ายเตือนแนวทาง ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเตือนจราจร ขนาด 60 x 75 ซม. ส่งไปยัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ป้ายเตือนจราจร ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยยอด-ท่างิ้ว ป้ายเตือน ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยยอด-ท่างิ้ว ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยยอด-ท่างิ้ว ป้ายห้ามแซง บนทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยยอด-ท่างิ้ว

รายละเอียด การ์ดเรล และป้ายเตือน สำหรับทางหลวงหมายเลข 4270 จังหวัดตรัง

 1. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 140 แผ่น
 2. เจาะรูตรงกลางทุก 1 เมตร
 3. แผ่นปลาย จำนวน 28 แผ่น
 4. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 28 แผ่น
 5. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 481 ต้น
 6. เหล็กรางซี Block Out Lip ขนาด 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร จำนวน 481 ตัว
 7. แหวนล็อคตัวยู Steel Plate ขนาด 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 962 ตัว
 8. น็อตการ์ดเรลกลาง 16 x 50 มิลลิเมตร จำนวน 481 ตัว
 9. น็อตการ์ดเรลยาว 5/8 นิ้ว x 6-1/2 นิ้ว (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 962 ตัว
 10. แหวนเหลี่ยม จำนวน 962 ตัว
 11. น็อตการ์ดเรลสั้น 5/8 นิ้ว x 1-1/4 นิ้ว (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1,456 ตัว
 12. เป้าติดการ์ดเรลกลม ขนาด 10 เซนติเมตร TYPE 9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 481 อัน
 13. สติกเกอร์ติดเสาขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 481 แผ่น
 • ส่งไปยังอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0101 ตอนห้วยยอด-ท่างิ้ว

 1. ป้ายเตือน ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 8 แผ่น
 2. ป้ายเตือนห้ามแซง ขนาด 75 x 100 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 3. ป้ายบังคับห้ามแซง กลม ขนาด 75 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 4. ป้ายเตือนทางโค้ง 2-62, 2-63 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 76 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด TYPE 9

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล แบบมาตรฐานกรมทางหลวง DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 และรับทำป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายบอกทาง ป้ายทางหลวง ป้ายโอเวอร์เฮด ป้ายโอเวอร์แฮงค์ เป็นต้น สอบถามราคาการ์ดเรล และราคาป้ายเตือนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล ป้ายเตือน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save