งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางพิเศษอุดรรัถยาปริมาณงาน 373 เมตร

สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสงติดบนการ์ดเรลทางพิเศษอุดรรัถยา

ทางพิเศษอุดรรัถยาปากเกร็ด บางปะอิน ทางพิเศษอุดรรัถยาสายปากเกร็ด บางปะอิน การ์ดเรล ทางด่วนกรุงเทพเหนือ ราวเหล็กลูกฟูก ทางด่วนกรุงเทพเหนือ เป้ากลม dia 15 ซม. ฟลูออเรสเซนต์ เหลือง 1 หน้า เป้ากลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. ฟลูออเรสเซนต์ เหลือง 1 หน้า ราวกันอันตราย ทางด่วนกรุงเทพเหนือ ราวเหล็กกันอันตราย ทางด่วนกรุงเทพเหนือ เป้ากลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ฟลูออเรสเซนต์ เหลือง 1 หน้า เป้ากลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร เหลือง 1 หน้า แผ่นปลายปิดการ์ดเรล การ์ดเรล ราวกันอันตราย ติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้งราวกันอันตรายทางด่วน การ์ดเรล เป้าติดการ์ดเรลสะท้อนแสง การ์ดเรล ทางพิเศษอุดรรัถยา ราวกันอันตราย ทางพิเศษอุดรรัถยา ราวเหล็กลูกฟูก ทางพิเศษอุดรรัถยา ราวเหล็กลูกฟูก และเป้าติดราวสะพานทางพิเศษอุดรรัถยา ราวเหล็กลูกฟูก และเป้าติดการ์ดเรลทางพิเศษอุดรรัถยา การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ทางด่วนกรุงเทพเหนือ ทางพิเศษอุดรรัถยา แผ่นการ์ดเรลมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ก่อนติดตั้ง แผ่นการ์ดเรลมาตรฐานมอก. ก่อนติดตั้ง แผ่นการ์ดเรลมาตรฐานมอก. งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา งานติดตั้งการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา งานติดตั้งราวกันทางโค้งทางพิเศษอุดรรัถยา งานติดตั้งราวกันทางโค้งทางพิเศษอุดรรัถยา งานติดตั้งการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา งานติดตั้ง Guard Rail ทางพิเศษอุดรรัถยา งานติดตั้งราวกันอันตรายทางพิเศษอุดรรัถยา งานติดตั้งการ์ดเรลทางพิเศษอุดรรัถยา งานติดตั้งราวกันทางโค้งทางด่วน งานติดตั้งการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกทางด่วน งานติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกทางด่วน งานติดตั้ง Guard Rail ทางด่วน งานติดตั้งราวกันอันตรายทางด่วน งานติดตั้งการ์ดเรลทางด่วน ติดตั้งราวกันทางโค้งทางพิเศษอุดรรัถยา ติดตั้งการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา ติดตั้ง Guard Rail ทางพิเศษอุดรรัถยา ติดตั้งราวกันอันตรายทางพิเศษอุดรรัถยา ติดตั้งการ์ดเรลทางพิเศษอุดรรัถยา เสาแบบมีเพลทสำหรับติดตั้งการ์ดเรลที่ทางพิเศษอุดรรัถยา เสาแบบมีเพลทสำหรับติดตั้งการ์ดเรล ติดตั้งราวกันทางโค้งทางด่วน ติดตั้งการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกทางด่วน ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกทางด่วน ติดตั้ง Guard Rail ทางด่วน ติดตั้งราวกันอันตรายทางด่วน ติดตั้งการ์ดเรลทางด่วน ราวกันทางโค้งทางด่วน ราวกันทางโค้งทางด่วน การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกทางด่วน ราวเหล็กลูกฟูกทางด่วน Guard Rail ทางด่วน ราวกันอันตรายทางด่วน การ์ดเรลทางด่วน ราวกันทางโค้งทางพิเศษอุดรรัถยา การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา แผ่นโค้งปิดข้างสำหรับการ์ดเรล สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสงติดบนราวเหล็กลูกฟูกทางด่วน สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสงติดบน Guard Rail ทางด่วน สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสงติดบนราวกันอันตรายทางด่วน สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสงติดบนการ์ดเรลทางด่วน สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสงราวกันทางโค้งทางพิเศษอุดรรัถยา สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสงการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสงราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสง Guard Rail ทางพิเศษอุดรรัถยา สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสงราวกันอันตรายทางพิเศษอุดรรัถยา สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และเป้าสะท้อนแสงติดบนการ์ดเรลทางพิเศษอุดรรัถยา เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดบนราวกันทางโค้งทางด่วน เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดบนราวกันทางโค้งทางด่วน เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดบนการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกทางด่วน เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดบนราวเหล็กลูกฟูกทางด่วน เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดบน Guard Rail ทางด่วน เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดบนราวกันอันตรายทางด่วน เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดบนการ์ดเรลทางด่วน ขั้นตอนการเทปูนการ์ดเรลที่ทางด่วน ขั้นตอนการเทปูนการ์ดเรลที่ทางพิเศษอุดรรัถยา ขั้นตอนการเทปูนการ์ดเรลทางพิเศษอุดรรัถยา ขั้นตอนการเทปูนการ์ดเรลทางด่วน เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงราวกันทางโค้งทางพิเศษอุดรรัถยา เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Guard Rail ทางพิเศษอุดรรัถยา เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงราวกันอันตรายทางพิเศษอุดรรัถยา เป้าสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดบนการ์ดเรลทางพิเศษอุดรรัถยา ราวเหล็กลูกฟูกทางพิเศษอุดรรัถยา Guard Rail ทางพิเศษอุดรรัถยา ราวกันอันตรายทางพิเศษอุดรรัถยา การ์ดเรลทางพิเศษอุดรรัถยา

รายละเอียด งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางพิเศษอุดรรัถยาปริมาณงาน 373 เมตร

  • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด
  • งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณตอม่อโครงสร้างสะพานข้าม Main Line ทางโค้ง ทางพิเศษอุดรรัถยา
  • งานติดตั้งราวกันอันตราย ติดตั้งแผ่น Guard Rail หนา 3.2 มิลลิเมตร พร้อมเสาปริมาณ 373 เมตร
  • งานรื้อถอน และติดตั้งการ์ดเรล (โดยใช้วัสดุเดิมที่รื้อมา) ปริมาณงาน 64 เมตร
  • เป้าสะท้อนแสงสีขาว 1 ด้าน Diamond Grade ชนิดวงกลมขนาด 0.15 เมตร จำนวน 104
  • เป้ากลม dia 15 ซม. ฟลูออเรสเซนต์ เหลือง 2 หน้า จำนวน 60 อัน ติดตั้งราวกันชนปูน
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันอันตราย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save