ราวกันชนทางหลวง หมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ-คลอง 14 จำนวน 1,350 เมตร

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ปริมาณงาน 1,350 เมตร

ราวกันชน แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร w beam highway guard rails แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร w beam guardrail แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร w-beam guard rails แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร guardrail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร w-beam guardrails แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร guard rails แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร w beam guard rail แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร guardrail แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร guard rail แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร guardrails แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร การ์ดเรล แขวงทางหลวงนครนายก ปริมาณงาน 1,350 เมตร ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 guardrails ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 w beam highway guard rails ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 guardrail ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 guard rails ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 guard rail ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ปริมาณงาน 1,350 เมตร การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ปริมาณงาน 1,350 เมตร ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ปริมาณงาน 1,350 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ปริมาณงาน 1,350 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ปริมาณงาน 1,350 เมตร ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ปริมาณงาน 1,350 เมตร guardrail ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ปริมาณงาน 1,350 เมตร guardrails ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ปริมาณงาน 1,350 เมตร guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 ปริมาณงาน 1,350 เมตร งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 - กม.26+600 RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1,350 เมตร

รายละเอียด ราวกันชนทางหลวง หมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ-คลอง 14 จำนวน 1,350 เมตร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงนครนายก

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ – คลอง 14 ตอน 8 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+600 RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1,350 เมตร มีรายละเอียดดังนี้

  • W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II จำนวน 1,350 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตราวกันชน มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทาหลวงชนบท สอบถามราคาราวกันชนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันชน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save