กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมไม้กั้นกรวยจราจร

กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อยืดหดได้

กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมไม้กั้นกรวยจราจร กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อกั้นเขตกรวยจราจร กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อยืดหดได้ กรวยจราจรรถทับไม่แตกพร้อมท่อกั้นกรวยจราจร

กรวยจราจรพร้อมท่อกั้นกรวยจราจร

  • กรวยจราจรรถทับไม่แตกมีสองขนาดคือขนาดความสูง 70 และ 80 เซนติเมตร
  • ผลิตจากเม็ดพลาสติกเม็ดใหม่เกรดเอ มีคุณลักษณะเหนียว และคืนรูปเองได้
  • ท่อกั้นกรวยจราจรสามารถยืด และหดได้ตามความต้องการ
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรวยจราจร