เสาล้มลุกจราจรสีส้มเกรด B ขนาดสูง 80 เซนติเมตร จำนวน 500 ต้น

พลาสติกล้มลุก จำนวน 500 ต้น

เสาล้มลุกจราจร จำนวน 500 ต้น เสาล้มลุกจราจรราคา จำนวน 500 ต้น เสากั้นจราจร จำนวน 500 ต้น ราคาเสาล้มลุกจราจร จำนวน 500 ต้น เสาจราจรราคา จำนวน 500 ต้น เสาล้มลุกกั้นจราจรเสาจราจรล้มลุก จำนวน 500 ต้น เสาล้มลุกราคา จำนวน 500 ต้น เสาพลาสติกจราจรราคา จำนวน 500 ต้น เสาล้มลุก จำนวน 500 ต้น เสาจราจร จำนวน 500 ต้น พลาสติกล้มลุก จำนวน 500 ต้น เสาขาวแดง จำนวน 500 ต้น เสาจราจรล้มลุก จำนวน 500 ต้น เสาบอกทาง จำนวน 500 ต้น เสาล้มลุกกั้นจราจร เสาจราจรล้มลุก จำนวน 500 ต้น เสาล้มลุกจราจร จำนวน 500 ต้น เสาล้มลุกจราจร สะท้อนแสง จำนวน 500 ต้น เสาล้มลุก สะท้อนแสง จำนวน 500 ต้น เสาสะท้อนแสง สะท้อนแสง จำนวน 500 ต้น เสาล้มลุก สะท้อนแสง จำนวน 500 ต้น

รายละเอียดเสาล้มลุกจราจร

  1. เสาล้มลุกจราจรชนิดพลาสติกสีส้มเกรด B ขนาดสูง 80 เซนติเมตร (คาดแถบ) จำนวน 500 ต้น
  2. พุก ดร็อปอินแองเคอร์ DI308 (3/8-16) จำนวน 1,500 ตัว

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเสาล้มลุกจราจรมี 2 แบบ คือเสากั้นจราจรแบบพลาสติก และเสายางจราจร สอบถามราคาเสาล้มลุกจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสาล้มลุกจราจร