ราวกั้นอันตราย แขวงทางหลวงชุมพร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ–ท่าทอง

ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guard rail w shaped beam ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guardrail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guardrails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guard rails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.50+552 - กม.51+108

รายละเอียดราวกั้นอันตราย แขวงทางหลวงชุมพร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ–ท่าทอง

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชุมพร

งานราวกั้นอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.50+552 – กม.51+108 LT., RT. ปริมาณงาน 1,112 เมตร โดยทำการดังนี้

  1. W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,112 เมตร
  2. REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมูชนิดหน้าเดียว ขนาด 0.10 x 0.15 เมตร จำนวน 280 ชิ้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตราวเหล็กกั้นถนน มอก. 248-2531 โดยที่ราวกันชนของเราได้มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกั้นอันตราย

w beam guard rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง

อุปกรณ์ราวเหล็กลูกฟูก แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง w beam guard rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวกันอันตราย แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวกันทางโค้ง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง การ์ดเรล แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง guard rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง การ์ดเรล แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง การ์ดเรล ถนน แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง การ์ดเลนถนน แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง การ์ดเลน แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง การ์ดเรียว แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง แผ่นการ์ดเรล แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง w beam guard rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง w-beam guardrail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง steel guard rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง safety guard rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง เหล็กกั้นถนน แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวเหล็กกันตก แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวเหล็ก แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวกันอันตราย แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวกั้นถนน แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวกันตกถนน แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวกันตก แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง ราวกั้น แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง แผ่นเหล็ก แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง แผ่นลูกฟูก แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง gard rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง gardrail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง gaurd rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง gaurdrail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง gaurd rails แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง metal beam guard rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง highway guard rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง guard rails แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง guardrail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง

รายละเอียด w beam guard rail แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) กรมทางหลวง
ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง W BEAM GUARD RAIL ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0605 ตอนบางสะพาน – น้ำรอด ระหว่าง กม.388+500 – กม.394+000 (กม.ใหม่) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 976 เมตร รายละเอียดดังนี้

  • W BEAM GUARD RAIL CLASS 1 TYPE 2 ปริมาณงาน 976 เมตร
  • STEEL POST (เสาเสริม) ปริมาณงาน 224 ต้น
  • REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARD RAIL (สี่เหลี่ยมคางหมูขนาด 0.10 x 0.015 เมตร ชนิดหน้าเดียว ติดแผ่นสะท้อนแสง VERY HIGH INTENSITY GRADE) ปริมาณงาน 126 ชิ้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต w beam guard rail ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา w beam guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w beam guard rail