สีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา

สีตีเส้นจราจรชนิดวัสดุเทอร์โมพลาสติก สีตีเส้นจราจรชนิดวัสดุเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีตีเส้นชนิดสีเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีตีเส้นถนนชนิดสีเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีเทอร์โมพลาสติก Tri-Star สีเทอร์โมพลาสติกส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นจราจรส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นถนนส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีตีเส้นถนน สีตีเส้น สีตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก วัสดุเทอร์โมพลาสติก วัสดุเทอร์โมพลาสติก สำหรับตีเส้นจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับตีเส้นจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับตีเส้น ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก สำหรับตีเส้นถนน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นถนน ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้น ส่งออกไปประเทศกัมพูชา สีเทอร์โมพลาสติก ตีเส้นจราจร ส่งออกไปประเทศกัมพูชา thermoplastic materials export to Cambodia thermoplastic road marking materials export to cambodia

รายละเอียดสีตีเส้นจราจร

  • สีตีเส้นจราจรสีเหลือง Tri-Star 5,500 กิโลกรัม
  • สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว Tri-Star 18,500 กิโลกรัม
  • หมุดลูกแก้ว 360 องศา สีเหลือง 2 อัน
  • หมุดแก้วสะท้อนแสง 360 องศา สีขาว 2 อัน
  • หมุดสะท้อนแสง High-Way มีเดือย สีเหลือง 2 หน้า 2 อัน
  • หมุดอลูมิเนียม High-Way มีเดือย สีขาว 2 หน้า 2 อัน
  • สินค้าทั้งหมดส่งออกไปประเทศกัมพูชา
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สีตีเส้นจราจร หมุดแก้วสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง