{ "@context": "https://schema.org/", "@type": "WebSite", "name": "บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด จุดเริ่มต้นของความปลอดภัย", "url": "https://www.siamtraffic.org", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "https://www.siamtraffic.org/?s={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } guard rail ชุมพร | บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด จุดเริ่มต้นของความปลอดภัย

guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112-น้ำตกจำปูน จังหวัดชุมพร

guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร galvanized crash barrier สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำหน่าย guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร w beam guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร guard rails สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำหน่ายการ์ดเรล สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูก สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร การ์ดเรล สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวกันอันตราย สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวกั้นทางโค้ง สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร guardrail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร w beam guardrail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวกันชน สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายละเอียด guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112-น้ำตกจำปูน จังหวัดชุมพร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (guard rail) สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 – น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • งานจราจรสงเคราะห์ Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือคอสะพาน ปริมาณ 212 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

W-Beam Guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ–ท่าทอง

W-Beam Guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง vehicle protective safety crash barrier ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง W-Beam Guardrail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง guardrail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง guard rails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง guardrails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง W-Beam Guard rail CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร จำหน่าย guard rail CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร จำหน่ายการ์ดเรล CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร W-Beam Guardrail CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร guardrail CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร การ์ดเรล CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร ราวกันอันตราย CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร guard rail กรมทางหลวง CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร ราวกันชน CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร ราวกั้นทางโค้ง CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร guard rail CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร w beam guardrail CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร w beam guard rail CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร guardrails CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร guard rails CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร w-beam guardrails CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร w-beam guard rails CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร ราวเหล็กลูกฟูก CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร guardrail กรมทางหลวง CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร แขวงทางหลวงชุมพร W-Beam Guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.8+406 - กม.8+994 LT. ปริมาณงาน 588 เมตร W-Beam Guard rail CLASS I TYPE II ทางหลวงหมายเลข 41 ปริมาณงาน 588 เมตร W-Beam Guard rail CLASS I TYPE II ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนเขาบ่อ - ท่าทอง ปริมาณงาน 588 เมตร W-Beam Guard rail CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงชุมพร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนเขาบ่อ - ท่าทอง ปริมาณงาน 588 เมตร W-Beam Guard rail CLASS I TYPE II แขวงทางหลวงชุมพร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนเขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.8+406 - กม.8+994 ปริมาณงาน 588 เมตร W-Beam Guard rail แขวงทางหลวงชุมพร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนเขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.8+406 - กม.8+994 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.8+406 - กม.8+994 LT. ปริมาณงาน 588 เมตร

รายละเอียด W-Beam Guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ–ท่าทอง

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชุมพร

งานจ้างเหมาทำการติดตั้ง W-Beam Guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอนเขาบ่อ – ท่าทอง ระหว่าง กม.8+406 – กม.8+994 LT. ปริมาณงาน 588 เมตร โดยทำการดังนี้

  1. W-BEAM GUARD RAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 588 เมตร
  2. REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL ปริมาณงาน 148 ชิ้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต W-Beam Guard rail มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา W-Beam Guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ W-Beam Guard rail

guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร

จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร เป้าสะท้อนแสง guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร การ์ดเรล แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร w-beam guardrails แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร guardrails แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร w beam guardrail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร guardrail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 ปริมาณ 212 เมตร guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 ปริมาณ 212 เมตร ราวกันชน แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 ปริมาณ 212 เมตร guard rail กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 ปริมาณ 212 เมตร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 ปริมาณ 212 เมตร guard rails แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 ปริมาณ 212 เมตร w beam guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 ปริมาณ 212 เมตร ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 ปริมาณ 212 เมตร โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ติดตั้งราวกันอันตราย) สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 - บ้านหูรอ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ติดตั้งราวกันอันตราย) สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 - บ้านหูรอ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณ 212 เมตร

รายละเอียด guard rail แขวงทางหลวงชนบทชุมพร สาย ชพ.5062 ปริมาณ 212 เมตร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ติดตั้ง guard rail) สาย ชพ.5062 แยกทางหลวงชนบท 1007 – บ้านหูรอ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • งานจราจรสงเคราะห์ Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือคอสะพาน ปริมาณ 212 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save