เสื้อกันฝนสีเขียวตองอ่อน เย็บแถบสะท้อนแสงสีขาว 3M 7160

เสื้อกันฝนแบบชุดคลุมด้านหน้า เสื้อกันฝนสะท้อนแสงแบบชุดคลุมด้านหน้า เสื้อกันฝนแบบชุดคลุมด้านหลัง เสื้อกันฝนแบบชุดคลุมสะท้อนแสงด้านหลัง เสื้อกันฝนแบบชุดคลุมสะท้อนแสงด้านข้าง เสื้อกันฝนสะท้อนแสงแบบชุดคลุมด้านข้าง เสื้อกันฝนแบบชุดคลุมด้านหน้า เสื้อกันฝนแบบชุดคลุมสะท้อนแสงด้านหน้า เสื้อกันฝนแบบชุดคลุมด้านหลัง เสื้อกันฝนสะท้อนแสงแบบชุดคลุมด้านหลัง เสื้อกันฝนสะท้อนแสง High-Way เสื้อกันฝน High-Way แถบสะท้อนแสงสีขาว แถบสะท้อนแสง 3M ชุดกันฝนแบบเสื้อกางเกงแยกกันเย็บแถบสะท้อนแสง เสื้อกันฝนแบบเสื้อกางเกงแยกกันเย็บแถบสะท้อนแสง เสื้อกันฝนจราจรแบบเสื้อกางเกงแยกกันเย็บแถบสะท้อนแสง เสื้อกันฝนจราจรเย็บแถบสะท้อนแสง เสื้อกันฝนเย็บแถบสะท้อนแสง เสื้อกันฝนผู้ใหญ่เย็บแถบสะท้อนแสง เสื้อกันฝนอย่างดีเย็บแถบสะท้อนแสง แถบสะท้อนแสง 3M 7610 เสื้อกันฝนผู้ใหญ่เย็บแถบสะท้อนแสง 3M 7160 ด้านหน้า เสื้อกันฝนผู้ใหญ่เย็บแถบสะท้อนแสง 3M ด้านหน้า เสื้อกันฝนผู้ใหญ่ แถบสะท้อนแสงสีขาว 3M 7610 แถบสะท้อนแสงสีขาว 3M 7160 แถบสะท้อนแสงสีขาว 3M เสื้อกันฝนอย่างดีเย็บแถบสะท้อนแสงสีขาว 3M ด้านหลัง เสื้อกันฝนอย่างดีเย็บแถบสะท้อนแสงสีขาว 3M 7160 ด้านหลัง เสื้อกันฝนอย่างดีเย็บแถบสะท้อนแสงสีขาว 3M ด้านหลัง เสื้อกันฝนอย่างดีเย็บแถบสะท้อนแสงสีขาว 3M 7160 ด้านหลัง

รายละเอียดเสื้อกันฝน

  • ผู้ว่าจ้าง : บริษัท วีโดเวลส์ ซัพพลาย จำกัด
  • เสื้อกันฝนผู้ใหญ่สีเขียว แบบชุดคลุม คาดแถบ จำนวน 13 ตัว
  • เสื้อกันฝนอย่างดีสีเขียว แบบเสื้อ-กางเกง คาดแถบ จำนวน 13 ตัว
  • แถบสะท้อนแสงสีขาว 3M 7160 กว้าง 2 นิ้ว (ของลูกค้านำมาเอง)
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เสื้อกันฝน