โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดเลย โคมไฟโซล่าเซลล์จังหวัดเลย ไฟโซล่าเซลล์จังหวัดเลย ไฟถนนโซล่าเซลล์จังหวัดเลย โคมไฟถนนโซล่าเซลล์จังหวัดเลย โคมไฟ led โซล่าเซลล์จังหวัดเลย โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดเลย ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดเลย โคมไฟแสงอาทิตย์จังหวัดเลย โคมไฟถนน led พลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดเลย โคมไฟ led พลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดเลย ไฟฟ้าแสงอาทิตย์จังหวัดเลย ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดเลย เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดเลย โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โคมไฟโซล่าเซลล์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไฟโซล่าเซลล์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไฟถนนโซล่าเซลล์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

รายละเอียดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 1. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ IP65 50W/220Am/SOLAR150W/50 หลอด จำนวน 13 ชุด
 2. เสาเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 13 ต้น
 • ติดตั้งชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าร์เซลล์ ไม่ต้องเดินสายไฟ ไม่ต้องสียค่าไฟฟ้ารายเดือน ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้ได้ในสวน ตามถนน ในบ้าน หรือร้านค้าขายอาหาร เรามีแบบรถเข็น และมีหลายขนาดให้เลือก สามารถเข็นไปไหนก็ได้ ลงทุนครั้งเดียว ใช้ได้หลายปี ราคาไม่แพงอย่างที่คิด สอบถามราคาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ราคา วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง ราคาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง อุปกรณ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนน led วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาโรงงาน วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาถูก วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โครงงานไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนน วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนนราคา วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนนสาธารณะ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง ราคาโคมไฟถนน วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนน led วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง การติดตั้งโคมไฟถนน วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนน led ราคา วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนน led พลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ราคา วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนน led พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนน led พลังงานแสงอาทิตย์ราคา วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาโรงงาน วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง อุปกรณ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง ราคามาตรฐานโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง ราคาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง อุปกรณ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ led วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ราคา วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ราคา วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ราคาโรงงาน วัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง

รายละเอียดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา

 • โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอดไฟ LED 300 หลอด โคมหลังเต่า แผงโซล่าร์เซลล์ แบตเตอรี่เก้บไฟ ติดตั้งให้กับวัดสุทธาวาส วิปัสสนา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 18 ต้น

คุณสมบัติชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์

 • แผงโซล่าร์เซลล์ 10 ปี
 • หลอด LED 10 ปี
 • แบตเตอรี่ 2 ปี
 • เสาเหล็กกลมชุบ Galvanize ไม่เป็นสนิม
 • เสาสูง 5 เมตร
 • ช่วงล่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร ฐานหน้าแปลน
 • ช่วงบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 2 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ครบชุดพร้อมติดตั้ง สอบถามราคาโคมไฟถนน led พลังงานแสงอาทิตย์ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์