หนองกี่ | บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด จุดเริ่มต้นของความปลอดภัย

w-beam guardrails แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ปริมาณงาน 1,256 เมตร

การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 24 guardrail ทางหลวงหมายเลข 24 guard rail ทางหลวงหมายเลข 24 w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 24 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 24 guardrails ทางหลวงหมายเลข 24 guard rails ทางหลวงหมายเลข 24 w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 24 w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 24 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 24 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 การติดตั้งราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 24 การติดตั้ง guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 guard rail ราคา ทางหลวงหมายเลข 24 จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 24 guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 การติดตั้งการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง w shaped beam hot dipped galvanized metal guard rail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guardrail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง guard rail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง guardrails ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง guard rails ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ปริมาณงาน 1,256 เมตร ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ปริมาณงาน 1,256 เมตร ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ปริมาณงาน 1,256 เมตร การติดตั้ง guardrail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ปริมาณงาน 1,256 เมตร งานจ้างเหมาทำงาน guard rail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ปริมาณงาน 1,256 เมตร w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ปริมาณงาน 1,256 เมตร การติดตั้ง w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ปริมาณงาน 1,256 เมตร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หนองกี่ - นางรอง ปริมาณงาน 1,256 เมตร

รายละเอียด w-beam guardrails แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ปริมาณงาน 1,256 เมตร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

งานจ้างเหมาติดตั้ง w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ – นางรอง ตอน 2 ระหว่าง กม.115+178 – กม.116+132 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

  1. W-BEAM GUARDRAILS 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต w-beam guardrails พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งการ์ดเรล เช่น เสา แผ่นปะกับเฉียง แผ่นปลาย น๊อตการ์ดเรล และเป้าสะท้อนแสง มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคา w-beam guardrails ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w-beam guardrails

guardrail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่-นางรอง

guardrail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ การ์ดเรล แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ w beam guardrail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ w beam guard rail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guardrails แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rails แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ w-beam guardrails แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ w-beam guard rails แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แบบมาตรฐานการ์ดเรล แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ราวกันชน แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แบบการ์ดเรล แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail ราคา แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail คืออะไร แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แบบ guard rail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จำหน่าย guard rail แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guardrail แปลว่า แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ราคาการ์ดเรล แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ guardrail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง guard rail ราคา ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง guard rail คืออะไร ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง แบบ guard rail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง ราคาการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ - นางรอง

รายละเอียด guardrail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่-นางรอง

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

งานจ้างเหมาติดตั้ง guardrail ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0302 ตอน หนองกี่ – นางรอง ตอน 1 ระหว่าง กม.108+888 – กม.109+862 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

  1. GUARDRAIL 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,256 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guardrail