รับตีเส้นถนน ตีเส้นลานจอดรถศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง

ตีเส้นถนน ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง รับตีเส้นถนน ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง ตีเส้นลานจอดรถ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง รับเหมาตีเส้นจราจร ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง วิธีตีเส้นจราจร ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง รับตีเส้นจราจร กรุงเทพ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง

รายละเอียดรับตีเส้นถนนศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

 • ลูกค้า : บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 • ที่อยู่ : 149 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 1. ตีเส้นลานจอดรถ และสนามทดสอบ เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 1100 เมตร
 2. ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณ 16 ตารางเมตร
 3. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว (ตรง) จำนวน 4 ตัว
 4. กะเทาะสีเทอร์โมพลาสติกเดิม (เส้นแบ่งช่อง) ปริมาณ 109 เมตร
  • รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสีขาว และสีเหลือง โรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • โครงการปรับปรุงงานตีเส้นจราจร ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง
 5. ทาสีน้ำมันสีดำ เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร ปริมาณ 90 เมตร

สอบถามราคารับเหมาตีเส้นจราจรเพิ่มเติมได้ที่บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รับตีเส้นถนน

งานติดตั้งป้ายบังคับที่บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด สำโรง สมุทรปราการ

ป้ายบังคับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายจราจร ป้าย" หยุด" บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายบังคับในโรงงาน บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายจราจร ป้ายบังคับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า สำโรง ป้ายจราจรประเภทบังคับ ป้าย" ห้ามเลี้ยวซ้าย"บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายบังคับ ป้ายจราจร ป้าย" ห้ามตรง" บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายบังคับ ป้าย" ตรงไป" บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายจราจร ป้าย" วงเวียน" บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายบังคับในโรงงาน ป้าย" หยุด" บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายจราจร ป้ายบังคับ ป้าย" ให้เลี้ยวซ้าย" บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ป้ายจราจรประเภทบังคับ ป้าย" ห้ามเลี้ยวขวา" บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

รายละเอียดงานติดตั้งป้ายบังคับที่บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด

 • บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด 149 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ป้ายบังคับ

 1. ป้าย “วงเวียน” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 2. ป้าย “หยุด” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 3. ป้าย “ห้ามเลี้ยวซ้าย” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 4. ป้าย “ห้ามเลี้ยวขวา” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 5. ป้าย “ห้ามเข้า” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 6. ป้าย “ห้ามแซง” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 7. ป้าย “ห้ามตรง” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 8. ป้าย “ให้เลี้ยวซ้าย” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 9. ป้าย “ให้เลี้ยวขวา” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 10. ป้าย “ตรงไป” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 11. ป้าย “ห้ามกลับ” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
 12. แคลมป์ยึดป้าย จำนวน 44 ชุด รายการที่ 1-11 แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EG
 • รายการที่ 1-11 แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง EG
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายบังคับ

กรวยจราจรขนาดสูง 50 เซนติเมตร 500 ใบ ฮอนด้า

กรวยจราจรขนาดสูง 50 เซนติเมตร 500 ใบ ฮอนด้า

 • ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า (สมุทรปราการ)
 • กรวยจราจรขนาดสูง 50 เซนติเมตร ขนาดฐานกว้าง 30×30 เซนติเมตร
 • ไม่ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงทั้งหมด 500 ใบ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรวยจราจร

กรวยจราจรขนาดสูง 50 เซนติเมตร 500 ใบ ฮอนด้า กรวยจราจร กรายจราจร ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดจะมีโลโก้คล้ายโลโก้ทางด่วน กรวยจราจรยี่ห้อ HighWay