ตีเส้นทางม้าลายพร้อมกะเทาะสีเดิม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ตีเส้น โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นจราจร โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นถนน โรงแรมแชงกรี-ลา รับเหมาตีเส้นจราจร โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นถนนด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 โรงแรมแชงกรี-ลา ตีเส้นถนนด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 โรงแรมแชงกรี-ลา

รายละเอียดตีเส้นทางม้าลายพร้อมกะเทาะสีเดิม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ลูกค้า : บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 1. งานตีเส้นทางม้าลายพร้อมกะเทาะสีเดิม จำนวน 1 งาน
  • ตีเส้นทางม้าลาย ปริมาณงาน 26.5 ตารางเมตร
  • กะเทาะเส้นทางม้าลาย ปริมาณงาน 17 ตารางเมตร
  • หน่วยงานโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นทางม้าลาย ตีเส้นจราจร ตีเส้นลูกศรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 สอบถามราคาตีเส้นทางม้าลายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นทางม้าลาย

ตีเส้นทางม้าลายโรยลูกแก้วสะท้อนแสงที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตีเส้นทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาตรฐานทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขนาดทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาตรฐานทางม้าลาย กรมทางหลวง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แบบทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การตีเส้นจราจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การตีเส้น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตีเส้นจราจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตีเส้นทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ทางม้าลาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา การตีเส้นจราจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา การตีเส้นถนน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา งานตีเส้นจราจร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

รายละเอียดตีเส้นทางม้าลายที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ลูกค้า : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 1. ตีเส้นแบ่งช่องจราจร เส้นกว้าง 0.10 ม. จำนวน 120 เมตร
 2. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 1 หัว จำนวน 15 ตัว
 3. ตีเส้นลูกศรบอกทิศทาง 2 หัว (ตรง-เลี้ยวขวา) จำนวน 5 ตัว
 4. ตีเส้นทางม้าลาย เส้นกว้าง 0.40 ม. จำนวน 73.43 ตารางเมตร
 5. กะเทาะทางม้าลายเดิมออก เส้นกว้าง 0.40 ม. จำนวน 56.71 ตารางเมตร
 6. กะเทาะลูกศรเดิมออก จำนวน 10 ตัว
  • งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง
  • หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ บางนา

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายวัสดุเทอร์โมพลาสติกใช้สำหรับตีเส้นจราจร ตีเส้นลูกศร ตีเส้นทางม้าลายโดยที่ขนาดทางม้าลายมาตรฐานกว้าง 40 เซนติเมตร สอบถามราคาตีเส้นทางม้าลายได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นทางม้าลาย