ราวกั้นอันตราย แขวงทางหลวงชุมพร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ–ท่าทอง

ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guard rail w shaped beam ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guardrail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guardrails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง guard rails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.50+552 - กม.51+108

รายละเอียดราวกั้นอันตราย แขวงทางหลวงชุมพร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน เขาบ่อ–ท่าทอง

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชุมพร

งานราวกั้นอันตราย ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบ่อ – ท่าทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.50+552 – กม.51+108 LT., RT. ปริมาณงาน 1,112 เมตร โดยทำการดังนี้

 1. W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,112 เมตร
 2. REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL แบบสี่เหลี่ยมคางหมูชนิดหน้าเดียว ขนาด 0.10 x 0.15 เมตร จำนวน 280 ชิ้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตราวเหล็กกั้นถนน มอก. 248-2531 โดยที่ราวกันชนของเราได้มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกั้นอันตราย

guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย–ระกา

guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา galvanized w beam guard rail crash barrier ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา จำหน่าย guard rail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guardrail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guard rail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guardrails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guard rails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 galvanized w beam guard rail crash barrier ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 guardrail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 guard rail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 guardrails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 guard rails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 - กม.32+888 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 - กม.32+888 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888 guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา กม.26+000 – กม.32+888 กม.26+000 - กม.32+888

รายละเอียด guardrail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย–ระกา

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

งานจ้างเหมาติดตั้ง guardrail ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยละเวี้ย – ระกา ตอน 2 ระหว่าง กม.26+000 – กม.32+888 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

 1. GUARDRAIL 3.2 mm. THICKNESS ; CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,260 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวง สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guardrail

ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ

ราวกันอันตราย ราวกันชน guard rail กรมทางหลวง แบบการ์ดเรล จำหน่ายการ์ดเรล ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล การ์ดเรล ราวกั้นทางโค้ง guardrail guard rail w beam guardrail w beam guard rail guard rail w beam guardrails guard rails w-beam guardrails w-beam guard rails ราวเหล็กลูกฟูก การติดตั้งการ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ราวกั้นทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ guardrail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ w beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ guardrails ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ w-beam guardrails ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ guard rails ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ w-beam guard rails ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ราวเหล็กลูกฟูก ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ แบบมาตรฐานการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ราวกันชน ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ guard rail กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ แบบการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ จำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ งานจ้างเหมาทำการงาน การ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกั้นทางโค้ง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน w beam guardrail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน w beam guard rail แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน guard rail w beam แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน w-beam guardrails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน w-beam guard rails แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน ราวเหล็กลูกฟูก แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน แบบมาตรฐานการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน ราวกันชน แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำการงาน guard rail กรมทางหลวง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา แบบการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา การ์ดเรล มอก.248-2531 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ราวกันอันตราย มอก.248-2531 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ราวเหล็กลูกฟูก มอก.248-2531 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย มอก.248-2531 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา w-beam guard rails มอก.248-2531 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา guard rails w beam มอก.248-2531 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา

รายละเอียดราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ : 247 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

งานจ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา – เสม็ดเหนือ ตอน 1 ระหว่าง กม.72+600 – กม.73+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยทำการดังนี้

 1. W-BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II ปริมาณงาน 1,092 เมตร
 2. งานเป้าสะท้อนแสง ขนาด 15 x 10 ซม. (คางหมู) ชนิด DIAMOND GRADE ปริมาณงาน 273 อัน
 3. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1 ชุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นโรงงานผลิตการ์ดเรลมาตรฐานมอก. 248-2531 รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง guard rail กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สอบถามราคาราวเหล็กลูกฟูกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวกันอันตราย

เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี จำนวน 260 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย

เหล็กแผ่นชุบสังกะสี ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็กแผ่นชุบสังกะสี ราคา ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 2.5 มม ราคา ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็กแผ่นขึ้นลอนชุบสังกะสี ราคา ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็กการ์ดเรลชุบสังกะสี ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็กแผ่นชุบสังกะสีกันทางโค้ง ส่งไปจังหวัดเชียงราย guard rail ส่งไปจังหวัดเชียงราย guardrail ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเลน ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกั้นถนน ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวเหล็กกันตก ส่งไปจังหวัดเชียงราย w beam guard rail ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นการ์ดเรล ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราคาแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 2.5 มม ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ราคา ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็ก แผ่น เคลือบ สังกะสี แผ่น ลอน ส่งไปจังหวัดเชียงราย ตะกร้อสำหรับติดตั้งเสาป้ายจราจร แผ่นเหล็กลูกฟูกชุบสังกะสี ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดเชียงราย แผ่นการ์ดเรล ส่งไปจังหวัดเชียงราย guard rail ราคา ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดเชียงราย มอก.248-2531 ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเรล ราวเหล็กลูกฟูก ส่งไปจังหวัดเชียงราย ผลิต จำหน่าย การ์ดเร ล ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันอันตราย ส่งไปจังหวัดเชียงราย guard rail ส่งไปจังหวัดเชียงราย ตะกร้อติดตั้งเสาป้ายจราจร ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกันตกถนน ส่งไปจังหวัดเชียงราย เหล็กกั้นถนน ส่งไปจังหวัดเชียงราย ราวกั้นถนน ส่งไปจังหวัดเชียงราย การ์ดเลนถนน ส่งไปจังหวัดเชียงราย อุปกรณ์การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดเชียงราย

เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี จำนวน 260 แผ่น ส่งไปจังหวัดเชียงราย

รถคันที่ 1

 1. เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสีหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 156 แผ่น
 2. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 8 แผ่น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 8 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 108 ต้น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 108 ตัว
 6. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 928 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 108 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรลสะท้อนแสง กลม 10 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 108 อัน
 9. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดเสา 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 232 แผ่น

รถคันที่ 2

 1. แผ่นเหล็กลูกฟูกชุบสังกะสีหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 104 แผ่น
 2. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 12 แผ่น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 12 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรลขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 162 ต้น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 162 ตัว
 6. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 1392 ตัว
 7. แหวนเหลี่ยม จำนวน 162 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรลสะท้อนแสง กลม 10 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 162 อัน
 9. สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดเสา 7.5 x 15 เซนติเมตร HIP สีขาว จำนวน 348 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี หรือการ์ดเรล มอก. 248-2531 โดยที่แผ่นเหล็กลูกฟูกชุบสังกะสีของเราสามารถติดตั้งงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาเหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสีได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เหล็กแผ่นลูกฟูกชุบสังกะสี

Guard rails ขึ้นรถบรรทุกเพื่อส่งลูกค้า 2 เจ้าที่บริษัทขนส่ง

guard rails guard rail ราคา guard rail แบบ guard rail มาตรฐานกรมทางหลวง จำหน่าย guard rail steel guard rail ราคา guard rail การ์ดเรล guard rail การ์ดเรล การ์ดเรล ถนน การ์ดเรล ราคา การ์ดเรียว การ์ดเลน การ์ดเลนถนน ขายราวเหล็ก แผ่นการ์ด แผ่นการ์ดเรล แผ่นเหล็ก ราวกั้น ราวกันตก ราวกันตกถนน ราวกั้นถนน ราวกันอันตราย เหล็กกั้นถนน

รายละเอียด guard rails ของลูกค้ารายที่หนึ่ง

 1. แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 40 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 20 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 20 แผ่น
 4. น๊อต guard rails สั้น 5/8 x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 500 ตัว
 5. น๊อต guard rails ยาว 5/8 x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 250 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 500 ตัว
 7. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร จำนวน 50 อัน
  • ติดไดมอนด์ สีขาว 2 หน้า

รายละเอียดการ์ดเรลของลูกค้ารายที่สอง

 1. แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 12 แผ่น
 2. แผ่นราวเหล็กลูกฟูกหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 1.32 เมตร จำนวน 2 แผ่น
 3. แผ่นปลาย จำนวน 4 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรล ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร จำนวน 16 ต้น
 5. น๊อต guard rails ยาว 5/8 x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 16 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 16 ตัว
 7. น๊อต guard rails สั้น 5/8 x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 128 ตัว
 8. เป้าติดการ์ดเรล กลม 10 เซนติเมตร TYPE9 สีขาว 1 หน้า จำนวน 16 อัน
 9. สติ๊กเกอร์ติดเสา HIGH สีขาว 7.5 x 15 เซนติเมตร จำนวน 32 แผ่น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่ายการ์ดเรล มอก.248-2531 โดยที่ราวเหล็กลูกฟูกของเราได้มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท สามารถส่งทดสอบที่สำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบได้ สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rails

Steel guard rail ส่งไป น่าน และสีเทอร์โมพลาสติกส่งไป แพร่

steel guard rail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง guard rail ราคา ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง จำหน่าย guard rail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง guard rail คือราวกันอันตราย ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง เหล็กการ์ดเรล ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง rails ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง น้ำยาประสานไพรเมอร์ส่งไปจังหวัดแพร่ น้ำยาไพรเมอร์ ส่งไปจังหวัดแพร่ guard rail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง guardrail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง w-beam guardrail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเรล ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง rail beam ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเลนถนน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง metal beam guard rail ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเลน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง ราวเหล็กกันตก ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง เหล็กแผ่นชุบสังกะสี ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง เหล็กกั้นถนน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง ราวกั้นถนน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง guard railราคา ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง guardrailคือ ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง ราวกันตกถนน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเรียว ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง การ์ดเรล ถนน ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง แผ่นการ์ดเรล ส่งไปที่แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง ลูกแก้วสะท้อนแสง Potters ส่งไปจังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติกราคา ส่งไปจังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นถนน ส่งไปจังหวัดแพร่ จำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดแพร่ ขายสีเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 13,200 กิโลกรัม ส่งไปจังหวัดแพร่ วัสดุเทอร์โมพลาสติก จำนวน 660 ถุง ส่งไปจังหวัดแพร่ สีตีเส้นจราจร จำนวน 660 ถุง ส่งไปจังหวัดแพร่ สีตีเส้นถนน จำนวน 660 ถุง ส่งไปจังหวัดแพร่ วัสดุเทอร์โมพลาสติก ส่งไปจังหวัดแพร่ สีตีเส้นถนน ส่งไปจังหวัดแพร่ สีตีเส้นจราจร ส่งไปจังหวัดแพร่ tack coat จังหวัดแพร่ สีเทอร์โมพลาสติกราคา จำนวน 13,200 กิโลกรัม ส่งไปจังหวัดแพร่ ขายสีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 13,200 กิโลกรัม ส่งไปจังหวัดแพร่ สีตีเส้นถนน จำนวน 13,200 กิโลกรัม ส่งไปจังหวัดแพร่ วัสดุเทอร์โมพลาสติก สีตีเส้นจราจร สีตีเส้นถนน จำหน่ายสีเทอร์โมพลาสติก สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นถนน สีเทอร์โมพลาสติกคือสีตีเส้นจราจร

รายละเอียด steel guard rail ส่งไปจังหวัดน่าน

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทาง น่านที่ 1 กรมทางหลวง
ที่อยู่ : ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

 1. แผ่น steel guard rail หนา 2.5 มม. ยาว 4.32 ม. จำนวน 143 แผ่น
  • เจาะรูกลาง 2 เมตร (ทั้งหมด)
 2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4″ x 2 ม. จำนวน 193 ต้น
 3. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มม.) จำนวน 68 ตัว
 4. แหวนเหลี่ยม จำนวน 68 ตัว
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มม.) จำนวน 336 ตัว
 6. เป้าติด guard rail กลม 10 ซม. จำนวน 286 อัน
  • ติดสติ๊กเกอร์ HIP สีขาว 1 หน้า
 7. สติ๊กเกอร์ติดเสา HIP สีขาว 7.5 x 15 ซม. จำนวน 572 แผ่น

รายละเอียดสีเทอร์โมพลาสติกส่งไปจังหวัดแพร่

 1. สีเทอร์โมพลาสติก มอก. สีขาว TRI-STAR จำนวน 400 ถุง
 2. สีเทอร์โมพลาสติก มอก. สีเหลือง TRI-STAR จำนวน 260 ถุง
 3. ลูกแก้วโรยเส้น เบอร์ 11-50 POTTERS จำนวน 55 ถุง
 4. น้ำยาเชื่อมประสาน (น้ำยาไพรเมอร์, แท็คโค้ด) จำนวน 30 ปี๊บ

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่าย guard rail มาตรฐานมอก. 248-2531 นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิต และจำน่ายสีเทอร์โมพลาสติกมาตรฐานมอก.542-2549 อีกด้วย โดยทั้ง steel guard rail และสีเทอร์โมพลาสติกของเราสามารถใช้กับงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคา guard rail และราคาสีเทอร์โมพลาสติกได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ steel guard rail สีเทอร์โมพลาสติก

การ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์

การ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์

 • การ์ดเรลมีความหนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร
 • ติดตั้งก่อนทางออกฉะเชิงเทรา(บ้านโพธิ์)ทั้งขาเข้า และขาออก
 • ปริมาณงานการ์ดเรลทั้งหมด 4,000 เมตร
 • ติดเป้าสะท้อนแสงชนิดสี่เหลี่ยมคางหมูที่การ์ดเรลทุกแผ่น
 • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่เสาการ์ดเรลทุกต้น

แผ่นการ์ดเรลจากโรงชุบ แผ่นการ์ดเรลจากโรงชุบจะเงาสวยงาม แผ่นการ์ดเรลจากโรงชุบจะเงาสวยงาม และสม่ำเสมอกัน แผ่นโค้งปิดข้างการ์ดเรลจากโรงชุบจะเงาสวยงาม และสม่ำเสมอกัน

แผ่นการ์ดเรล และเสาการ์ดเรลวางเรียงกันเพื่อรอติดตั้ง แผ่นการ์ดเรล และเสาการ์ดเรลรอติดตั้ง ขั้นตอนการติดตั้งการ์ดเรล การติดตั้งการ์ดเรล

งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์ งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์บริเวณทางออกฉะเชิงเทรา งานติดตั้งการ์ดเรลที่มอเตอร์เวย์บริเวณทางออกฉะเชิงเทรา(บ้านโพธิ์) การ์ดเรลมอก. 248-2531

การ์ดเรลก่อนตั้งแนวระดับ การ์ดเรลก่อนเทปูนเพื่อเพิ่มความแข็งแรง การประกอบแผ่นการ์ดเรลเข้ากับเสาการ์ดเรล แผ่นปลายปิดการ์ดเรล

การประกอบแผ่นปลายปิดการ์ดเรล การติดตั้งแผ่นปลายการ์ดเรล แผ่นโค้งปิดข้างการ์ดเรล การ์ดเรลที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว การ์ดเรลมอเตอร์เวย์บางส่วนที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว เป้าสะท้อนแสงแบบคางหมูที่ติดกับแผ่นการ์ดเรล การ์ดเรลในมอเตอร์เวย์ที่ติดตั้งเสร็จแล้วบริเวณทางออกฉะเชิงเทรา

การ์ดเรลในมอเตอร์เวย์ที่ติดตั้งเสร็จแล้วใกล้ทางออกฉะเชิงเทรา เป้าสะท้อนแสงติดที่แผ่นการ์ดเรล และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงติดที่เสาการ์ดเรล แผ่นปลายการ์ดเรล น๊อตสั้น น๊อตยาว แหวนรองน๊อตสำหรับประกอบแผ่นการ์ดเรลกับเสา

การติดตั้งการ์ดเรล ประกอบแผ่น และเสาการ์ดเรลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านหลังการ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ด้านหลังแผ่นปลายการ์ดเรลที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การ์ดเรล

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ยินดีให้บริการ:

 • การ์ดเรล
 • การ์ดเรล ราคา
 • ราคาการ์ดเรล