ป้ายแนะนำ น.1 และ น.2 ภาคเหนือ ตามแบบกรมโยธาธิการ และผังเมือง

ป้ายกรมโยธาธิการ และผังเมือง ป้ายบอกทางจังหวัดเชียงราย ตามแบบกรมโยธาธิการ และผังเมือง ป้ายบอกทางหนองหลวง ตามแบบกรมโยธาธิการ และผังเมือง ป้ายบอกทางอำเภอเียงเชียงรุ้ง ตามแบบกรมโยธาธิการ และผังเมือง ป้ายบอกทางที่ว่าการอำเภอเวียงชัย ตามแบบกรมโยธาธิการ และผังเมือง ป้ายที่ว่าการอำเภอเวียงชัย 500 ม. ตามแบบกรมโยธาธิการ และผังเมือง

รายละเอียด ป้ายแนะนำ น.1 และ น.2 ภาคเหนือ ตามแบบกรมโยธาธิการ และผังเมือง

 1. ป้ายแนะนำ น.1 กรมโยธาธิการ และผังเมือง+โลโก้ ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 2. ป้ายแนะนำ น.2 ขนาด 75 x 240 เซนติเมตร (ไม่รวมเฟรม) จำนวน 5 แผ่น
  • เชียงราย 13 กม. / หนองหลวง 5 กม. / อำเภอเวียงเชียงรุ้ง 24 กม. / ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย 500 ม.
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง PEG
  • ตามแบบกรมโยธาธิการ และผังเมือง

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายป้ายจราจร ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายทางหลวงพิเศษ ตามแบบกรมโยธาธิการ และผังเมือง สอบถามราคาป้ายแนะนำได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ป้ายแนะนำ

ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ และป้ายสัญลักษณ์ ที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด

ป้ายแนะนำ "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด" ป้ายแนะนำ "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายจราจร "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายจราจรสะท้อนแสง "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายแนะนำจราจร "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL ป้ายจราจรลูกศร "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายลูกศร "ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด HELLFIRE PASS WALKING TRAIL" ป้ายแนะนำจราจร ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ "จุดให้บริการเครื่องโสตฯ" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้าย "จุดให้บริการเครื่องโสตฯ" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ "แผนกต้อนรับศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้าย "แผนกต้อนรับศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ "ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 2" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดป้าย "ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 2" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้าย "สำนักงานผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ "สำนักงานผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้าย "ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 1" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำ "ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 1" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดป้าย "ห้องน้ำสำหรับพนักงานเท่านั้น" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำทั่วไป "ห้องน้ำสำหรับพนักงานเท่านั้น" พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ข้อความ "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ป้าย "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" พร้อมโลโก้ ป้าย "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" พร้อมโลโก้โลโก้ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายบอกทาง ติดโลโก้ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายบอกทาง ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายแนะนำ ภาษาอังกฤษ ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้าย จราจร แนะนํา ทั่วไป ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายสะท้อนแสง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ป้าย "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ป้ายศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายจราจร ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE sign ป้ายลูกศร ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายลูกศรบอกทาง ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ป้ายบอกทาง HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE OFFICE OF AUSTRALAIN WAR GRAVES ป้ายบอกทาง พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE OFFICE OF AUSTRALAIN WAR GRAVES sign HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE OFFICE OF AUSTRALAIN WAR GRAVES guide sign ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด พร้อมโลโก้ ป้ายแนะนำสถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด พร้อมโลโก้ ป้ายแนะนำสถานที่ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายบอกทาง ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายขาตั้ง ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด ป้ายขาตั้งจราจร ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด ป้ายตั้งพื้น ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด ป้ายตั้งพื้นจราจร ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด ป้ายสัญลักษณ์ศาลาและต้นไม้ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายสัญลักษณ์ศาลาและต้นไม้ พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร เฟรมป้ายบอกทางจราจร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ป้ายบอกทาง "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้าย "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้ายศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้ายลูกศร "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด HELLFIRE PASS INTERPRETIVE CENTRE" ขนาด 1 x 2.4 เมตรป้ายศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้ายศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด ขนาด 1 x 2.4 เมตร พร้อมลูกศร ป้ายพร้อมลูกศร "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ขนาด 1 x 2.4 เมตร ป้าย "ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด" ขนาด 1 x 2.4 เมตร พร้อมลูกศร แผ่นป้ายบอกทาง ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แผ่นป้ายบอกทางจราจร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ป้าย "Australian Government" ป้าย "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง" ป้ายจราจร "Australian Government" ป้ายจราจรสะท้อนแสง "Australian Government" ป้ายจราจร "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง" ป้ายพิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง ป้ายพิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT MUSEUM UNDER REFURBISHMENT sign ป้าย "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT" ป้ายข้อความ "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT" ป้ายบอกสถานที่ "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT" ป้ายจราจร "พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT" ป้ายพิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง MUSEUM UNDER REFURBISHMENT ขนาด 1 x 2.4 เมตร การยึดป้ายพิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง กับแผ่นเฟรม

รายละเอียดป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ และป้ายสัญลักษณ์ ที่พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด จังหวัดกาญจนบุรี

 • ลูกค้า : พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
 • ที่อยู่ : 207 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 1. ป้ายแนะนำ “ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด” รวมโลโก้ ขนาด 100 x 240 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 2. ป้ายแนะนำ “ศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด” รวมโลโก้ + ลูกศร ขนาด 100 x 240 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายแนะนำสีน้ำเงิน ตัวหนังสือสีขาว โลโก้สีดำ
 3. ป้ายแนะนำ “ห้ามจอดบริเวณนี้..” ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 4. ป้ายแนะนำ “ห้องน้ำสำหรับพนักงานเท่านั้น” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 5. ป้ายแนะนำ “ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 1” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 6. ป้ายแนะนำ “ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ 2” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 7. ป้ายแนะนำ “พิพิธภัณฑ์อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง” รวมโลโก้ ขนาด 100 x 240 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 8. ป้ายแนะนำ “แผนกต้อนรับศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 9. ป้ายทางเข้า ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 10. ป้ายทางออก ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 11. ป้ายแนะนำ “จุดให้บริการเครื่องโสต ฯ” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 12. ป้ายแนะนำ “สำนักงานผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ช่องเขาขาด” รวมโลโก้ ขนาด 15 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 13. ป้ายแนะนำ ทางออก พร้อมลูกศร ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • พื้นป้ายแนะนำสีขาว ตัวหนังสือและโลโก้สีดำ
 14. ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวขวา กลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 15. ป้ายบังคับ ห้ามเลี้ยวซ้าย กลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 16. ป้ายบังคับ เลี้ยวขวา กลม ขนาด 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
  • -พื้นป้ายบังคับสีขาว สัญลักษณ์สีดำ ขอบแดง
 17. ป้ายสัญลักษณ์ศาลาและต้นไม้ ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 18. ขาตั้งฐานลูกยาง สูง 150 เซนติเมตร จำนวน 6 ชุด
  • ป้ายแนะนำ “ทางเดินเท้าไปช่องเขาขาด” ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร จำนวน 6 แผ่น
  • พื้นป้ายแนะนำสีขาว ตัวหนังสือและโลโก้สีดำ
  • แผ่นป้ายเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์ PEG
 19. แคล้มป์รัดเสา 2 นิ้ว จำนวน 6 ชุด
 20. เสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2″ x 3 เมตร (ปักดิน) จำนวน 4 ต้น
 21. เสาเหล็กกล่องพ่นสีขาว (ปักดิน) จำนวน 6 ต้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายแนะนำ ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังผลิตป้ายจราจรประเภทต่างๆ เช่น ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายซอย เป็นต้น สอบถามราคาป้ายแนะนำ และราคาป้ายบังคับได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ

ป้ายแนะนำบอกทางวัดป่าภูมาศ และแผงกั้นจราจรโลโก้วัดป่าภูมาศ

ป้ายแนะนำวัดป่าภูมาศ ป้ายแนะนำสะท้อนแสงวัดป่าภูมาศ ป้ายวัดป่าภูมาศ ป้ายแนะนำวัดป่าภูมาศ Wat Pah Phumas แผงกั้นจราจรวัดป่าภูมาศ แผงกั้นจราจรสีขาววัดป่าภูมาศ แผงกั้นจราจรสีขาว แผงกั้นจราจรสีขาวพร้อมป้ายโลโก้วัดป่าภูมาศ แผงกั้นจราจรสีขาวพร้อมป้ายสะท้อนแสงโลโก้วัดป่าภูมาศ แผงกั้นจราจรสีขาวยึดป้ายสะท้อนแสงโลโก้วัดป่าภูมาศ แผงกั้นจราจรสีขาวยึดป้ายโลโก้วัดป่าภูมาศ ป้ายสะท้อนแสงโลโก้วัดป่าภูมาศ แผงกั้นถนนวัดป่าภูมาศ แผงกั้นถนนยึดป้ายสะท้อนแสงวัดป่าภูมาศ แผงกั้นถนนยึดป้ายวัดป่าภูมาศ

รายละเอียดป้ายแนะนำบอกทางวัดป่าภูมาศ และแผงกั้นจราจรโลโก้วัดป่าภูมาศ

 1. ป้ายแนะนำ น.2 พร้อมเฟรมเหล็ก 2 x 1 นิ้ว จำนวน 32 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง PEG
  • พื้นป้ายสีขาว อักษร และเส้นขอบสีดำ
 2. ป้ายแนะนำ น.2 พร้อมเฟรมเหล็ก 2 x 1 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
  • แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง DIAMOND
  • พื้นป้ายสีขาว อักษร และเส้นขอบสีดำ
 3. แผงกั้นจราจร แบบ B ไม่มีล้อ สีขาว ยาว 1.5 เมตร จำนวน 10 แผง
 4. แผงกั้นจราจร แบบ B มีล้อ สีขาว ยาว 1.5 เมตร จำนวน 2 แผง
 5. ล้อเหล็กลูกปืนขนาด 8 นิ้ว จำนวน 8 ลูก
 6. ป้ายติดหน้าแผงกั้นจราจร โลโก้วัดป่าภูมาศ จำนวน 12 แผ่น
  • แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง PEG

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายแนะนำ ป้ายจราจรทุกประเภท เช่น ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ป้ายงานก่อสร้าง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตแผงกั้นจราจรแบบมีล้อไม่มีล้อ สามารถสั่งทำสีแผงกั้นจราจรตามสั่งได้ สอบถามราคาป้ายแนะนำ และราคาแผงกั้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายแนะนำ แผงกั้นจราจร

ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ป้ายแนะนำ พร้อมโลโก้ ทช. ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4011 พร้อมโลโก้ ทช. สติ๊กเกอร์โลโก้ทางหลวงชนบท สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงโลโก้ทางหลวงชนบท ป้ายทางหลวงชนบท ชร.4011 พร้อมโลโก้ ป้ายแนะนำ ชร.4011 พร้อมโลโก้กรมทางหลวงชนบท สติ๊กเกอร์ 3M ป้ายแนะนำ ชร.4011 ป้ายแนะนำ ชร.4011 กรมทางหลวงชนบท ป้ายเตือน ป้ายเตือนเชฟรอน แบบป้ายเตือน ป้ายจราจรเตือน ป้านเตือน ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน ป้ายเตือนจราจร ป้ายบังคับป้ายเตือน ป้ายเตือนป้ายบังคับ ป้ายบังคับ หยุด ป้ายจราจร ป้ายบังคับ หยุด ป้ายจราจรสีเหลือง ป้ายจราจร ป้ายเตือน การทำป้ายเตือน ขั้นตอนการทำป้ายเตือน ขั้นตอนการทำป้ายจราจรเตือน ป้ายเตือนแบบมาตรฐาน ป้ายเตือนอันตราย มาตรฐานป้ายเตือน มาตรฐานป้ายเตือนอันตราย ราคาป้ายเตือน การสกรีนป้ายเชฟรอน ป้ายเชฟรอน ป้ายเตือนแนวทาง การทำป้ายเตือนแนวทาง ป้ายเตือนแนวทางโค้ง ป้ายเตือนแนวทางโค้งสะท้อนแสง เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน การทำเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ขั้นตอนการทำเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ขั้นตอนการทำเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายเชฟรอน การทำเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายเชฟรอน ป้ายเตือน ต.63, ต.66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร ป้ายเตือน ต.63, ต.66 ป้ายเตือนจราจร ต.63, ต.66 ป้ายเตือน ต.66 ป้ายเตือน ต.63 ป้ายเตือนสะท้อนแสง ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน การ์ดเรล การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ปริมาณ 100 เมตร

รายละเอียดป้ายบังคับ ป้ายเตือน และป้ายแนะนำ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

 1. ป้ายเตือน ต.1 ขนาด 60 x 60 จำนวน 8 แผ่น
 2. ป้ายเตือน ต.2 ขนาด 60 x 60 จำนวน 7 แผ่น
 3. ป้ายเตือน ต.5 ขนาด 60 x 60 จำนวน 2 แผ่น
 4. ป้ายเตือน ต.6 ขนาด 60 x 60 จำนวน 3 แผ่น
 5. ป้ายเตือน ต.14 ขนาด 60 x 60 จำนวน 5 แผ่น
 6. ป้ายแนะนำ น.1 พร้อมโลโก้ ทช. 58 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
  • ขนาด 80 x 100 เซนติเมตร สายทาง ชร.4011
 7. ป้ายแนะนำ น.1/1 พร้อมโลโก้ ทช. 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • สายทาง ชร.4011
 8. ป้ายแนะนำ น.1/1 พร้อมรูปครุฑ 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
  • สายทาง 1174, 1020 อย่างละ 1 แผ่น
 9. ป้ายลูกศร ขนาด 40 x 50 เซนติเมตร จำนวน 4 แผ่น
  • รายการที่ 1-9 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์ PEG ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556
 10. ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 11. ป้ายเตือน ต.63, ต.66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 60 แผ่น
  • รายการที่ 10-11 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร
  • ติดสติ๊กเกอร์ TYPE9 ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2556
 12. การ์ดเรลหนา 2.5 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ปริมาณ 100 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรทุกชนิด เช่น ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง สอบถามราคาป้ายจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และการ์ดเรล

ป้ายแนะนำติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด PEG พร้อมป้ายบังคับ หยุด

ป้ายแนะนำ ป้ายจราจร แนะนำ อำเภอเชียงแสน ป้ายแนะนำ อำเภอแม่สาย สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด PEG ป้ายแนะนําสถานที่ ป่าแดด ป้ายแนะนำทั่วไป อำเภอป่าแดด ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำ ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำ chiang saen ป้ายจราจรประเภทป้ายแนะนำ อ.เชียงแสน chiang saen ป้ายแนะนำ chiang saen ป้ายแนะนำ อ.เชียงแสน chiang saen หมวดป้ายแนะนำ การแพ็คกิ้งป้ายแนะนำทาง ป้ายแนะนําภาษาไทย อังกฤษ ป้ายแนะนําภาษาอังกฤษ ไทย ป้ายแนะนำ อ.เชียงแสน 20 กม. ป้ายแนะนำ สามเหลี่ยมทองคำ 15 กม. ป้ายแนะนำ สามเหลี่ยมทองคำ 15 กม. goldentriangle การแพ็คกิ้งป้ายจราจร แนะนำ ป้ายจราจร แนะนำ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ป้ายจราจร แนะนำ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 second friendship bridge ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายจราจร ป้ายแนะนําสถานที่ ป้ายจราจร ป้ายบังคับ หยุด ป้ายจราจรบังคับ หยุด แผ่นป้ายติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เตรียมสกรีนบนแผ่นป้าย ป้ายเตือนแนวทางโค้ง ป้ายเตือนเชฟรอน

รายละเอียดป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน

 1. ป้ายเตือน ต.77 (60 x 75 เซนติเมตร) จำนวน 4 แผ่น
 2. ป้ายแนะนำทั่วไป น.2 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง (75 x 210 เซนติเมตร) จำนวน 4 ชุด
  • รายการที่ 1-2 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด PEG
  • ตามแบบมาตรฐาน ทช.ปี 2556
 3. ป้ายบังคับ บ.1 (60 x 60 เซนติเมตร) จำนวน 5 แผ่น
 4. ป้ายเตือน ต.63, ต.66 (60 x 75 เซนติเมตร) จำนวน 12 แผ่น
  • รายการที่ 3-4 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด TYPE9
  • ตามแบบมาตรฐาน ทช.ปี 2556
 5. ป้ายแนะนำ น.1 พร้อมโลโก้ ทช.58 เซนติเมตร (80 x 100 เซนติเมตร) จำนวน 1 แผ่น
 6. ป้ายแนะนำ น.2 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง (75 x 210 เซนติเมตร) จำนวน 6 ชุด
 7. ป้ายแนะนำ น.3 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง (75 x 180 เซนติเมตร) จำนวน 4 ชุด
  • รายการที่ 5-6 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด PEG
  • ตามแบบมาตรฐาน ทช.ปี 2556
 8. ป้ายบังคับ บ.1 (60 x 60 เซนติเมตร) จำนวน 1 แผ่น
 9. ป้ายเตือน ต.63, ต.66 (60 x 75 เซนติเมตร) จำนวน 12 แผ่น
  • รายการที่ 8-9 แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติด TYPE9
  • ตามแบบมาตรฐาน ทช.ปี 2556

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตป้ายจราจรทุกชนิด เช่น  ป้ายแนะนำ ป้ายแนะนำทั่วไป ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายทางหลวง ฯลฯ มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตัวอักษร รวมไปถึงเกรดของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ใช้ในการผลิตป้าย สอบถามราคาป้ายแนะนำได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายแนะนำ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน

ราวกันอันตราย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับที่บ้านร่องคำ

ป้ายเตือน และการ์ดเรลที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเตือน และราวเหล็กลูกฟูกที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเตือน และราวกันอันตรายที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวกันอันตรายที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การ์ดเรลที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูกที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา guardrail ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา guard rail ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การ์ดเรล และป้ายเตือนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวกันอันตราย และป้ายเตือนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กลูกฟูก และป้ายเตือนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันทางโค้ง และป้ายเตือนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันทางโค้ง และป้ายเตือนจราจรที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การติดตั้งราวเหล็กกันทางโค้ง และป้ายเตือนจราจรที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก และป้ายเตือนจราจรที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การติดตั้งราวกันอันตราย และป้ายเตือนจราจรที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การติดตั้งการ์ดเรล และป้ายเตือนจราจรที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา การ์ดเรล และป้ายเชฟรอนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวกันอันตราย และป้ายเชฟรอนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ราวเหล็กกันทางโค้ง และป้ายเชฟรอนที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเชฟรอน และการ์ดเรล ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเชฟรอน และราวเหล็กลูกฟูก ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเชฟรอน และการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูก ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเชฟรอน และราวกันอันตราย ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายเชฟรอน และราวกันทางโค้ง ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายจราจรเตือน และราวกันทางโค้ง ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายจราจรเตือน และราวกันอันตราย ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายจราจรเตือน และการ์ดเรล ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป้ายจราจรเตือน และลูกฟูกเหล็กราว ที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายละเอียดราวกันอันตราย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับที่บ้านร่องคำ

 • ป้ายเตือน ต.5 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 • ป้ายเตือน ต.6 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่น
 • ป้ายเตือน ต.11 ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น
 • ป้ายแนะนำ น.2 ขนาด 75 x 210 พร้อมเฟรมเหล็กฉาก 2 x 1 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
 • ป้ายแนะนำ น.4 ขนาด 40 x 120 พร้อมเฟรมเหล็กฉาก 2 x 1 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

***แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรดเอ็นจิเนียร์ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทปี 2553

 • ป้ายบังคับ บ.1 ขนาด 75 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
 • ป้ายเตือน ต.63 และ ต.66 ขนาด 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 20 แผ่น

***แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มิลลิเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเกรด TYPE9 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทปี 2553

 • ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตรปริมาณ 508 เมตร ประกอบด้วย
 • ราวกันอันตรายหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 127 แผ่น
 • แผ่นปลาย จำนวน 10 แผ่น
 • เสาการ์ดเรลราวกันอันตรายขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 132 ต้น
 • น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ จำนวน 132 ตัว
 • แหวนเหลี่ยม จำนวน 132 ตัว
 • น๊อตราวกันอันตรายสั้น 5/8″ x 1-1/4″ จำนวน 1,096 ตัว
 • แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 3 แผ่น
 • เป้าติดการ์ดเรลชนิด TYPE9 สีขาว จำนวน 132 อัน
 • สติ๊กเกอร์ติดเสาเกรดไฮอินเทนซิตี้สีขาว จำนวน 284 แผ่น
 • ติดตั้งราวกันอันตราย ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และป้ายบังคับที่บ้านร่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ป้ายทางหลวงชนบท ป้ายจราจร ป้ายเตือน มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายจราจร การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายเตือนจราจร การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายเตือน การวัดค่าสะท้อนแสงของป้ายจราจรเตือน ป้ายเตือน เขตชุมชน ลดความเร็ว ป้ายเตือนจราจร เขตชุมชน ลดความเร็ว การทดสอบคุณภาพของป้ายจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ที่ทำป้ายจราจร ป้ายเตือนแนวทาง ป้ายเชฟรอน การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ทำป้ายจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ทำป้ายจราจรเตือน การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่ทำป้ายเตือนจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ที่ทำป้ายเตือนจราจร การทดสอบค่าสะท้อนแสงของสติ๊กเกอร์ที่ทำป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน การวัดค่าสะท้อนแสง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเชฟรอน การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเตือนแนวทาง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายจราจรก่อนติดตั้ง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายจราจรเตือนก่อนติดตั้ง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเชฟรอน การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเตือนทางโค้ง การวัดค่าสะท้อนแสงป้ายเตือนแนวทาง การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายจราจร การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือน การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนแนวทาง การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนทางโค้ง การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนอันตราย การวัดค่าสะท้อนแสงเพื่อตรวจสอบคุณภาพป้ายเตือนจราจร ป้ายเตือนอันตราย ป้ายเตือนแนวทาง chevron sign warning sign chevron sign traffic sign

รายละเอียดงานป้ายทางหลวงชนบท

 1. ป้ายเตือน ต.63, ต.66 ตามแบบมาตรฐาน ทช. ปี 2553 ขนาด 60 x 75 ซม. 724 แผ่น แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง TYPE 9 ยี่ห้อ Avery พื้นป้ายสีเหลือง สัญลักษณ์สีดำ (สกรีน)
 2. ป้ายบังคับ บ. 1 ขนาด 75 x 75 ซม. 3 ชุด แผ่นเหล็กอาบสังกะสี 1.2 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง TYPE 9 ยี่ห้อ Avery
 3. เฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว เชื่อมเป็นสามเหลี่ยมสำหรับป้าย ต.63, ต.66 (พร้อมน็อต) 498 ชุด
 4. ป้ายแนะนำ น.2 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว (1 ชั้น) ขนาด 75 x 210 ซม. 70 แผ่น
 5. ป้ายแนะนำ น.2 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว (2 ชั้น) ขนาด 75 x 210 ซม. 6 แผ่น
 6. ป้ายแนะนำ น.3 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว (1 ชั้น) ขนาด 75 x 180 ซม. 6 แผ่น
 7. ป้ายเตือน ต. 13 ขนาด 60 x 60 ซม. 1 แผ่น
 8. ป้ายเตือน ต. 14 ขนาด 60 x 60 ซม. 1 แผ่น
 9. ป้ายเตือน ต.65 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว ขนาด 60 x 120 ซม. 1 แผ่น
 10. ป้ายเตือน ต.68 พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว ขนาด 60 x 120 ซม. 1 แผ่น
 11. ป้ายเตือน ต.75 ขนาด 60 x 60 ซม. 1 แผ่น
 12. ป้ายเตือน ต.77 “เขตชุมชนลดความเร็ว” พร้อมเฟรมเหล็กกล่อง 2 x 1 นิ้ว ขนาด 80 x 120 ซม. 9 แผ่น

โทรศัพท์: 0 2294 0281-6
โทรสาร: 0 2294 0287-8
อีเมล: siamtraffic.stf@gmail.com
Line: @siamtraffic