ทาสีขอบทาง และตีเส้นจราจร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ลอกสีเดิมออก พื้นขัดมัน โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ งานลอกสีเดิมออก พื้นขัดมัน โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ งานลอกสีเดิมออก พื้นขัดมัน ลูกศร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ งานทาสีขอบทาง โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ งานทาสีขอบทาง สีเหลืองสลับสีขาว โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ งานทาสีน้ำมันขอบทาง สีเหลืองสลับสีขาว โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ งานทาสีน้ำมันขอบทาง โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ งานทาสีน้ำมัน โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ งานทาสีน้ำมันฟุตบาท โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ งานทาสีน้ำมันฟุตบาท สีเหลืองสลับสีขาว โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ทาสีฟุตบาท สีเหลืองสลับสีขาว โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ งานทาสีฟุตบาท สีเหลืองสลับสีขาว โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ สีเหลืองสลับสีขาวขอบทาง โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ สีเหลืองสลับสีขาวฟุตบาท โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ทาสีน้ำมันสีขาวสลับเหลือง จำนวน 1,260 เมตร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

รายละเอียด ทาสีขอบทาง และตีเส้นจราจร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ผู้ว่าจ้าง : โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ที่อยู่ : 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

 1. ตีเส้นจราจรแบ่งช่องจราจร เส้นกว้าง 10 เซนติเมตร จำนวน 64 เมตร
 2. ตีเส้นสัญลักษณ์คนพิการ ขนาด 1 x 1 เมตร จำนวน 6 จุด
 3. ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว (ตรง) จำนวน 170 ตัว
 4. ตีเส้นลูกศรจราจร 1 หัว (ขวา) จำนวน 20 ตัว
 5. ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว (ซ้าย-ขวา) จำนวน 4 ตัว
 6. ตีเส้นลูกศรจราจร 2 หัว (ตรง-ขวา) จำนวน 11 ตัว
 7. ตีเส้นลูกศรจราจร 3 หัว (ซ้าย-ขวา-ตรง) จำนวน 2 ตัว
  • งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง
 8. ลอกสีเดิมออก พื้นขัดมัน (เส้นแบ่งช่อง) จำนวน 64 เมตร
 9. ลอกสีเดิมออก พื้นขัดมัน (ลูกศรจราจร) จำนวน 207 ตัว
  • งานจ้างเหมาทาสีขอบทาง
 10. ทาสีน้ำมันสีขาวสลับเหลือง จำนวน 1,260 เมตร
  • ทาทับสีเดิม ไม่รวมลอกสีเก่า

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับเหมาตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549 และรับทาสีขอบทางด้วยสีน้ำมัน มอก.415-2541 สอบถามราคาทาสีขอบทาง และราคาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาสีขอบทาง ตีเส้นจราจร

ตีเส้นจราจร หน่วยงานสาธารณูปโภค ส่วนกลาง เดอะ แกรนด์ พระราม 9

ตีเส้นจราจร รับเหมาตีเส้นจราจร งานตีเส้นจราจร ตีเส้นลานจอดรถ ตีเส้นจราจรลาดยาง สีตีเส้นจราจร ตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร ซื้อตีเส้นจราจร ขายรับตีเส้นจราจร ตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 รับเหมาตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 งานตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ตีเส้นลานจอดรถ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ตีเส้นจราจรลาดยาง เดอะ แกรนด์ พระราม 9 สีตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซื้อตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ขายรับตีเส้นจราจร เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 รับเหมาตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 ตีเส้นลานจอดรถ The Grand พระราม 9 ตีเส้นจราจรทางม้าลาย The Grand พระราม 9 สีตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 ตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 ซื้อตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 ขายรับตีเส้นจราจร The Grand พระราม 9 ตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 รับเหมาตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 งานตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 ตีเส้นลานจอดรถ The Grand Rama 9 ตีเส้นจราจรลาดยาง The Grand Rama 9 สีตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 ตีเส้นด้วยเครื่องตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 ซื้อตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 ขายรับตีเส้นจราจร The Grand Rama 9 ทาสีขอบทาง ทาสีฟุตบาท ทาสีจราจร ทาสีขอบทาง เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ทาสีฟุตบาท เดอะ แกรนด์ พระราม 9

รายละเอียด ตีเส้นจราจร หน่วยงานสาธารณูปโภค ส่วนกลาง เดอะ แกรนด์ พระราม 9

ลูกค้า : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง หน่วยงานสาธารณูปโภค ส่วนกลาง เดอะ แกรนด์ พระราม 9

 • ตีเส้นจราจรเส้นทึบสีขาว และเหลือง กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 1,576 เมตร
 • ตีเส้นตารางเหลือง กว้าง 0.10 เมตร จำนวน 974 เมตร
 • ตีเส้นปะ กว้าง 0.10 เมตร ห่าง 3 เมตร จำนวน 373 เมตร
 • ตีเส้นจราจรลาดยางทางม้าลาย จำนวน 165 ตารางเมตร
 • ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ตรง) จำนวน 80 ตัว
 • ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ซ้าย) จำนวน 11 ตัว
 • ตีเส้นลูกศร 1 หัว (ขวา) จำนวน 4 ตัว
 • ตีเส้นลูกศร 2 หัว (ซ้าย-ขวา) จำนวน 4 ตัว
 • ตีเส้นลูกศร 2 หัว (ตรง-ขวา) จำนวน 2 ตัว
 • ตีเส้นลูกศร 2 หัว (ตรง-ซ้าย) จำนวน 4 ตัว
 • ทาสีขอบทางสีขาว สลับแดง กว้าง 0.25 เมตร จำนวน 640 เมตร

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีตีเส้นจราจรชนิดสีเทอร์โมพลาสติก และรับเหมาตีเส้นจราจร ตีเส้นลานจอดรถ ทาสีฟุตบาทด้วยสีจราจร สอบถามราคาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2294-0281-6
โทรสาร : 0-2294-0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตีเส้นจราจร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save