ราวเหล็กกั้นถนน 592 แผ่น เสาการ์ดเรล 302 ต้น ส่งจังหวัดชุมพร

เหล็กกั้นถนน ส่งไปจังหวัดชุมพร ราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปจังหวัดชุมพร จำหน่าย guardrail ส่งไปจังหวัดชุมพร แผ่นการ์ดเรล ส่งไปจังหวัดชุมพร การ์ดเรล ส่งไปจังหวัดชุมพรแผ่นลูกฟูก ส่งไปจังหวัดชุมพร ราวกันตกเหล็ก ส่งไปจังหวัดชุมพร ราวเหล็ก ส่งไปจังหวัดชุมพร เหล็กมอก ส่งไปจังหวัดชุมพร ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ส่งไปจังหวัดชุมพร แผงกันตก ส่งไปจังหวัดชุมพร มอกเหล็กแผ่น ส่งไปจังหวัดชุมพร ราวกันกระแทก ส่งไปจังหวัดชุมพร Highway Guardrail export to Chumphon province Guardrail export to Chumphon provinceเหล็กกั้นถนน เสาสำหรับเหล็กกั้นถนน ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร ราวเหล็กกั้นถนน เสาสำหรับราวเหล็กกั้นถนน ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร จำหน่าย guardrail เสาสำหรับจำหน่าย guardrail ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร แผ่นการ์ดเรล เสาสำหรับแผ่นการ์ดเรล ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร การ์ดเรล เสาสำหรับการ์ดเรล ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร แผ่นลูกฟูก เสาสำหรับแผ่นลูกฟูก ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร ราวกันตกเหล็ก เสาสำหรับราวกันตกเหล็ก ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร ราวเหล็ก เสาสำหรับราวเหล็ก ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร เหล็กมอก เสาสำหรับเหล็กมอก ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล เสาสำหรับผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพรแผงกันตก เสาสำหรับแผงกันตก ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร มอกเหล็กแผ่น เสาสำหรับมอกเหล็กแผ่น ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร ราวกันกระแทก เสาสำหรับราวกันกระแทก ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร เหล็กกั้นถนน เสาสำหรับเหล็กกั้นถนน ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร highway guardrail เสาสำหรับ highway guardrail ยาว 2.60 เมตร ส่งไปจังหวัดชุมพร เหล็กกั้นถนน เสาสำหรับเหล็กกั้นถนน ยาว 2.60 เมตร ราวเหล็กกั้นถนน เสาสำหรับราวเหล็กกั้นถนน ยาว 2.60 เมตร จำหน่าย guardrail เสาสำหรับจำหน่าย guardrail ยาว 2.60 เมตร แผ่นการ์ดเรล เสาสำหรับแผ่นการ์ดเรล ยาว 2.60 เมตร การ์ดเรล เสาสำหรับการ์ดเรล ยาว 2.60 เมตรแผ่นลูกฟูก เสาสำหรับแผ่นลูกฟูก ยาว 2.60 เมตร ราวกันตกเหล็ก เสาสำหรับราวกันตกเหล็ก ยาว 2.60 เมตร ราวเหล็ก เสาสำหรับราวเหล็ก ยาว 2.60 เมตร เหล็กมอก เสาสำหรับเหล็กมอก ยาว 2.60 เมตร ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล เสาสำหรับผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ยาว 2.60 เมตร แผงกันตก เสาสำหรับแผงกันตก ยาว 2.60 เมตร มอกเหล็กแผ่น เสาสำหรับมอกเหล็กแผ่น ยาว 2.60 เมตร ราวกันกระแทก เสาสำหรับราวกันกระแทก ยาว 2.60 เมตร highway guardrail เสาสำหรับ highway guardrail ยาว 2.60 เมตร เหล็กกั้นถนน ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพรราวเหล็กกั้นถนน ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำหน่าย guardrail ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร แผ่นการ์ดเรล ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร การ์ดเรล ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร แผ่นลูกฟูก ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ราวกันตกเหล็ก ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ราวเหล็ก ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เหล็กมอก ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มอกเหล็กแผ่น ส่งไปอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายละเอียดของราวเหล็กกั้นถนน 592 แผ่น เสาการ์ดเรล 302 ต้น ส่งจังหวัดชุมพร

  1. ราวเหล็กกั้นถนน แผ่นการ์ดเรลหนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 592 แผ่น
  2. เสาการ์ดเรล ขนาด 4″ x 2.60 เมตร(ปักดิน) สำหรับ การ์ดเรล 2 ชั้น จำนวน 302 ต้น
  3. แผ่นปลาย จำนวน 24 แผ่น
  4. BLOCK OUT LIP 150 X 75 X 20 มิลลิเมตร (สำหรับการ์ดเรล 2 ชั้น) จำนวน 604 ตัว
  5. STEEL PLATE 200 X 100 มิลลิเมตร จำนวน 1,208 ตัว
  6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 1,208 ตัว
  • ขนส่งปลายทางอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายราวเหล็กกั้นถนน มาตรฐานมอก.248-2531 รวมไปถึงอุปกรณ์ราวเหล็กกั้นถนนอื่นๆ เช่น เสาหน้าแปลน น็อตยาว น็อตสั้น แหวนเหลี่ยม ฯลฯ สอบถามราคาราวเหล็กกั้นถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ราวเหล็กกั้นถนน

 

guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112-น้ำตกจำปูน จังหวัดชุมพร

guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร galvanized crash barrier สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำหน่าย guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร w beam guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร guard rails สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำหน่ายการ์ดเรล สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวเหล็กลูกฟูก สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร การ์ดเรล สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวกันอันตราย สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวกั้นทางโค้ง สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร guardrail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร w beam guardrail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ราวกันชน สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 - น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รายละเอียด guard rail สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112-น้ำตกจำปูน จังหวัดชุมพร

ผู้ว่าจ้าง : แขวงทางหลวงชนบทชุมพร

โครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (guard rail) สาย ชพ.4002 แยกทางหลวงชนบท 4112 – น้ำตกจำปูน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • งานจราจรสงเคราะห์ Guard Rail บริเวณทางโค้ง หรือคอสะพาน ปริมาณ 212 เมตร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต จำหน่าย การ์ดเรล มอก.248-2531 มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท และกรมทางหลวง สอบถามราคาการ์ดเรลได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail