Guard rail สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)

เหล็กราวลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) เหล็กรางซี Block Out Lip Guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) guardrail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) การ์ดเรล โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) อุปกรณ์ guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) อุปกรณ์การ์ดเรล โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) Guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) เหล็กรางซี Block Out Lip จำนวน 374 ตัว โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกั้นถนน โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกันถนน โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)  แผ่นราวกั้นอันตราย สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกันถนน สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) guardrail สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) Guard rail สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) การ์ดเรล สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) การ์ดเรล กรมทางหลวง สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กลูกฟูก สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวเหล็กกั้นถนน สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ราวกันอันตราย สำหรับติดตั้งที่สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) Guard rail บ้านนาไคร้ ปริมาณงาน 2,280 เปิด 43 จุด guardrail บ้านนาไคร้ ปริมาณงาน 2,280 เปิด 43 จุด Guard rail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 guardrail โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 การ์ดเรล โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 การ์ดเรล กรมทางหลวง โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กกั้นถนน โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูกกั้นขอบทาง โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 ราวเหล็กลูกฟูกกันอันตราย โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 เหล็กราวลูกฟูก โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2 Guard rail บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ guardrail บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรล บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรล กรมทางหลวง บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวเหล็กลูกฟูก บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์  ราวกันอันตราย บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวเหล็กกันถนน บ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด Guard rail สายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้)

 1. Guard rail หนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 269 แผ่น
 2. เสา guard rail ขนาด 4 นิ้ว x 2 เมตร เชื่อมแหวนล็อคตัวยู จำนวน 374 ต้น
 3. เหล็กรางซี Block Out Lip ขนาด 150 x 75 x 20 มิลลิเมตร จำนวน 374 ตัว
 4. แหวนล็อคตัวยู Steel Plate ขนาด 200 x 100 มิลลิเมตร จำนวน 748 ตัว
 • โครงการสายกาฬสินธุ์-บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 2 ส่วนที่ 2
 • ปริมาณงาน 2,280 เปิด 43 จุด

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายการ์ดเรล (Guard rail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที่ DWG.NO.RS-603, RS-604, RS-605, RS-606 สอบถามราคา guard rail ได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
LINE ID: @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Guard rail

Guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 สำนักงานบำรุงทางกาฬสินธุ์

ขุดหลุมเพื่อติดตั้งการ์ดเรลที่จังหวัดกาฬสินธุ์
Guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 สำนักงานบำรุงทางกาฬสินธุ์ ขุดหลุมเพื่อติดตั้งการ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ หลุมสำหรับติดตั้งการ์ดเรล ตั้งเสาการ์ดเรล จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเสาการ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรลก่อนติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ guardrail บนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ การติดตั้ง guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวกั้นอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรลบนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ เป้าติดการ์ดเรลสะท้อนแสง และสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เตรียมติดตั้ง guard rail เตรียมติดตั้ง guard rail จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมติดตั้ง guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 เตรียมติดตั้ง guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมติดตั้ง guardrail บนทางหลวงหมายเลข 2190 จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมติดตั้ง guardrail บนทางหลวงหมายเลข 2190 เตรียมติดตั้ง guardrail จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตั้งการ์ดเรลจังหวัดกาฬสินธุ์ การติดตั้งการ์ดเรลจังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรลจังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรลแขวงการทางกาฬสินธุ์ ราวกันอันตรายแขวงการทางกาฬสินธุ์ เหล็กราวลูกฟูกแขวงการทางกาฬสินธุ์ guard rail แขวงการทางกาฬสินธุ์
จ้างเหมาทำการติดตั้ง guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2009 ระหว่าง กม.1+065-กม.5+574 ปริมาณงาน 1,050 ม. guardrail แขวงการทางกาฬสินธุ์ ลูกฟูกเหล็กราวแขวงการทางกาฬสินธุ์ จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2190 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย แขวงการทางกาฬสินธุ์ จ้างเหมาทำการติดตั้ง guard rail แขวงการทางกาฬสินธุ์ จ้างเหมาทำการติดตั้ง guardrail แขวงการทางกาฬสินธุ์ เทปูนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ guard rail ติดตั้ง guard rail แขวงการทางกาฬสินธุ์ ติดตั้ง guardrail แขวงการทางกาฬสินธุ์ guard rail จังหวัดกาฬสินธุ์ guardrail จังหวัดกาฬสินธุ์ การ์ดเรล และเป้าสะท้อนแสง จังหวัดกาฬสินธุ์ ราวกันอันตรายจังหวัดกาฬสินธุ์ ราวกันทางโค้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ราวกั้นทางโค้งจังหวัดกาฬสินธุ์ guard rail

รายละเอียดงาน Guard rail บนทางหลวงหมายเลข 2190 สำนักงานบำรุงทางกาฬสินธุ์

 • ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานบำรุงทางกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 • จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2190 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 2009 (โคกเครือ) ระหว่าง กม.1+065-กม.5+574 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1,050 ม.
 • แผ่น guard rail หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร 262 แผ่น
 • แผ่น guardrail หนา 3.2 มิลลิเมตร ยาว 2.32 เมตร 1 แผ่น
 • แผ่นปลาย 34 แผ่น
 • แผ่นปะกับเฉียง 10 แผ่น
 • เสาการ์ดเรล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 2 เมตร 280 ต้น
 • น๊อต guard rail ยาว ขนาด 16 x 165 มิลลิเมตร 280 ตัว
 • น๊อต guardrail สั้น ขนาด 16 x 30 มิลลิเมตร 2330 ตัว
 • แหวนเหลี่ยม 280 ตัว
 • เป้าติดการ์ดเรล กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง High Intensity สีขาว 2 หน้า 280 ตัว
 • สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไฮอินเทนซิตี้สีขาวขนาด 7.5 x 15 เซนติเมตร 280 แผ่น
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ guard rail

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save