งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรช่องจอดรถ ที่อาคารสุรินทร์ เขตคลองสาน

อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน 89 อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นลูกศร ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน งานตีเส้นลานจอดรถ ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นลานจอดรถ ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นสัญลักษณ์ทางจราจร ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นช่องจอดรถสำหรับคนพิการ ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นจราจรช่องจอดรถสำหรับคนพิการ ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นจราจรช่องจอดรถ ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นจราจรช่องจอดรถยนต์ ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นจราจรช่องจอดรถยนต์ และสัญลักษณ์ลูกศร ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นสัญลักษณ์ลูกศร ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นตีเส้นช่องทางจอดรถยนต์ จำนวน 38 ช่อง ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นลูกศร ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นช่องจอดรถยนต์ ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นจราจรช่องจอดรถยนต์ จำนวน 38 ช่อง ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นช่องจอดรถยนต์ จำนวน 38 ช่อง ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นที่จอดรถยนต์ จำนวน 38 ช่อง อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นสัญลักษณ์ลูกศร จำนวน 8 ตัว ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน ตีเส้นแบ่งช่องทางจอดรถยนต์ ที่อาคารสุรินทร์ (Surin building) เขตคลองสาน

รายละเอียดงานจ้างเหมาตีเส้นจราจรช่องจอดรถ ที่อาคารสุรินทร์ เขตคลองสาน

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้

  1. ตีเส้นจราจรช่องจอดรถ จำนวน 38 ช่อง
  2. ตีเส้นจราจรสัญลักษณ์ลูกศร 1 หัว จำนวน 6 ตัว
  3. ตีเส้นจราจรสัญลักษณ์ลูกศร 2 หัว จำนวน 2 ตัว
  • งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรที่ อาคารสุรินทร์ (Surin building) ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้รับงานจ้างเหมาตีเส้นจราจร ให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชน ตีเส้นจราจรทั้งภายใน และภายนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงแรม ฯลฯ สอบถามราคางานจ้างเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com
Line : @siamtraffic

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร

ช่องจอดรถโครงการมหาทุนพลาซ่าพระราม 3 งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร

มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ช่องจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นช่องจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นจราจรช่องจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 งานตีเส้น มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 การตีเส้นที่จอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 งานตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ช่องจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้น มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้น ช่อง จอด รถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นถนน มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นที่จอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ตีเส้นลานจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 สีเทอร์โมพลาสติก มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 เส้นจอดรถ มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 เส้นพลาสติก มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 เส้น จราจร สี เหลือง มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 ราคางานตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 รับตีเส้นถนน มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 รับตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 รถตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3 การตีเส้นจราจร มหาทุนพลาซ่าพระราม 3

รายละเอียดช่องจอดรถโครงการมหาทุนพลาซ่าพระราม 3

ลูกค้า : บริษัท มหาทุนพลาซ่า จำกัด
ที่อยู่ : 888/110 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

งานจ้างเหมาตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกโรยลูกแก้วสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยปริมาณงานดังนี้

  • ตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ ขนาดเส้นจราจรกว้าง 10 ซม. ปริมาณ 455 เมตร
  • ตีเส้นลูกศาจราจร 1 หัว ปริมาณ 4 ตัว
  • โครงการมหาทุนพลาซ่าพระราม 3

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตสีจราจร และสีเทอร์โมพลาสติก ใช้สำหรับตีเส้นจราจรแบ่งช่องทางเดินรถ ช่องจอดรถ เส้นห้ามจอดรถ ทางม้าลาย หัวลูกศรจราจร ฯลฯ สอบถามราคาสีเทอร์โมพลาสติก หรือรับเหมาตีเส้นจราจรได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องจอดรถ