การ์ดเลนจำนวน 400 แผ่น พร้อมอุปกรณ์ ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การ์ดเลน จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเลนราคา จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเลนคือ จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน สินค้าการ์ดเลน จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเลนกันทางโค้ง จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ราวกันอันตราย จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผ่นการ์ดเรล จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน อุปกรณ์การ์ดเรล เหล็กแผ่น จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ราวกันตก จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผ่นเหล็ก จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ราวเหล็ก จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน rails จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน gard rail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน rail guard จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน gardrail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน gaurd rail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน w-beam guardrail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน gaurdrail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเรล จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน gaurd rails จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน การ์ดเลนถนน จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน highway guard rail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน steel guard rail จำนวน 400 แผ่น ส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายละเอียดการ์ดเลนส่งไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 1. แผ่นการ์ดเลนหนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 4.32 เมตร จำนวน 400 แผ่น
 2. แผ่นปลาย จำนวน 22 แผ่น
 3. แผ่นปะกับเฉียง จำนวน 22 แผ่น
 4. เสาการ์ดเรน ขนาด 4″ x 2 เมตร จำนวน 400 ต้น
 5. น๊อตการ์ดเรลยาว 5/8″ x 6-1/2″ (16 x 165 มิลลิเมตร) จำนวน 833 ตัว
 6. แหวนเหลี่ยม จำนวน 833 ตัว
 7. น๊อตการ์ดเรลสั้น 5/8″ x 1-1/4″ (16 x 30 มิลลิเมตร) จำนวน 6,840 ตัว
 8. เป้าติดราวเหล็กลูกฟูก กลม 10 เซนติเมตร (เจาะรูกลมตรงกลาง) จำนวน 833 อัน
  • เป้าเปล่าๆ ไม่ติดสติ๊กเกอร์
  • จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตการ์ดเลน หรือราวเหล็กลูกฟูกใช้สำหรับกันรถตกถนน โดยที่การ์ดเรนของเราได้มาตรฐานมอก.248-2531 สามารถติดตั้งราวกันอันตรายงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทได้ สอบถามราคาการ์ดเลนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเลน

การ์ดเลนถนน ทางหลวง 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1

เป้ากลมติดการ์ดเรล การทำเป้าติดการ์ดเลนถนน เป้าสะท้อนแสงติดการ์ดเลน การขุดหลุมเพื่อติดตั้งการ์ดเลน guard rail ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1 ราคาการ์ดเรลถนน ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1 ผลิตจำหน่ายการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1 road-safety-guardrail-nan-highway-district-1-8 แบบการ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1 การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1 อุปกรณ์การ์ดเรล ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1 การ์ดเลนถนน ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1 ราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1 w-beam guardrail ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1 w beam guard rail ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก-น่าน แขวงการทางน่านที่ 1

รายละเอียดการ์ดเลนถนน แขวงการทางน่านที่ 1

ผู้ว่าจ้าง : แขวงการทางน่านที่ 1 กรมทางหลวง
ที่อยู่ : ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลคู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งการ์ดเลนถนน (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปงสนุก-น่าน ช่วงระหว่าง กม.98+116 – กม.100+752 รวมปริมาณงาน 1,130 เมตร ตามรายละเอียดดังนี้

 1. งาน W-BEAM GUARDRAIL งานการ์ดเลน (Guard Rail) หนา 2.5 เมตร ปริมาณงาน 1,130 เมตร
 2. INSTALLATION OF W-BEAM GUARDRAIL AT HORIZONTAL CURVE ขนาดเสา Dia 0.10 x 2.00 เมตร หนา 4.00 มิลลิเมตร ปริมาณงาน 182 ต้น

ส่วนหนึ่งของบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามทราฟฟิค จำกัด ผู้นำด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์จราจรทุกชนิด ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดำเนินงานมากกว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน การันตีความเชื่อมั่นรางวัลด้วยผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม จากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001

บริษัท สยามทราฟฟิค จำกัดเป็นผู้ผลิตผลิตจำหน่ายการ์ดเรล โดยที่แผ่นการ์ดเรลของเรามีขนาดความหนา 2 ขนาด คือ 2.5 และ 3.2 มิลลิเมตร สอบถามราคาการ์ดเรลถนนได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2294 0281-6
โทรสาร : 0 2294 0287-8
อีเมล : siamtraffic.stf@gmail.com

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ์ดเลนถนน