ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตบางนา

ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตบางนา

ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยเอแบควิทยาเขตบางนา