ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา

ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา

ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา