ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา

ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา

ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตบางนา