ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ