ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ตีเส้นจราจรที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ