ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ตีเส้นถนนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ